Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

16.- ĐẠO-ĐỨC TRƯỜNG TỒN

       Trải mấy nghn năm lịch-sử, đ mấy nghn năm tri chảy qua khng bao giờ trở lại, cho đến ngy nay nước non đ được thấm nhuần một phần tự-do, tự chủ giang-san v nếm được hương-vị nồng thơm của đạo-l mi thiền gieo rắc khắp nước non với mục đch gio dn vi thiện.

       Ở trường đời, nếu sống th ắt c tranh đấu, v lẽ tranh đấu để m sống. Song sự tranh đấu về tinh-thần đạo-đức đem nguồn thiện, tương thn, tương i gip đỡ lẫn nhau, khỏi phải sống trong những giờ pht đau thương thảm-khốc th qu bu biết dường no!

       Đối với đời, tranh đấu từ miếng cơm manh o, kẻ th sống trn lầu cao, gc ta, m vẫn cn mong ước đến tột điểm, cũng bởi lng tham vọng. V vậy mới c sự x-xt lẫn nhau.

       Cơ Đạo Thầy mở ra hiện đy với mục đch l ha, thương trn ba nhược-điểm: Cng-Bnh, Từ-Bi, Bc-i; ha-kh, thương-yu lc lầm lỗi. Như thế mới trở nn người đạo-đức.

       TRƯNG-NỮ nhn lại với tro lưu phong-ha hiện nay đang vượt mức tiến-bộ kh cao, v cũng do đấy gy bao phong tro thối tha, bỉ-ổi m bao thanh, thiếu nin vẫn chm đắm trong khối sương mờ.

       Thiết tưởng cc em ở trường Đạo tranh-đua những g cao thượng, thuần-ty đạo-đức th mới trường tồn, chớ ci thể-xc vật-chất trần-gian đều l v-thường hữu-hoại, mi biến cải từ nhỏ đến to, từ lớn đến b, bao nhiu đ mi lun chuyển m thi.

NHỊ NỮ TRƯNG-VƯƠNG

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh