Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

12.- TRANH ĐUA VẬT CHẤT

       Từ cổ chí kim, các con thấy thực-trạng thế-gian phân ra nhiều đẳng-cấp, mà các con thấy rơ hơn hết hai đẳng-cấp cao và thấp.

       Đôi đẳng-cấp cao và thấp ấy vẫn luôn luôn tranh đấu, là v́ đẳng-cấp cao bao giờ cũng tự-đắc, tỏ ra hơn người và đè nén kẻ dưới, thành thử chênh-lệch kẻ dưới phải bức màn tung dậy để đi đến chỗ b́nh-quang nhân-loại.

       Ở trường đời, bao giờ các con cũng suy nghiệm chịu điều lợi hơn là chịu thiệt hại. Ví như sự tranh đua vật-chất ở đời, các con so gia thế của các con kém phần lộng lẫy hơn người, tức nhiên các con tranh đấu để bằng người hoặc hơn người. Cũng như thấy người vinh hơn, giỏi hơn, các con lấy ḷng tranh đua để ngang hàng cùng người hoặc hơn người, mà các con không suy điều hại bên thân.

       Ví như vật-chất các con đủ đầy mà thiếu tinh-thần đạo-đức, xui khiến tâm con muốn được một rồi lại muốn trăm ngàn lần như vậy, thành thử càng ngày càng đưa các con vào hố thẳm, khó vượt lên được.

       Vật-chất bao giờ cũng kề bên các con, nếu các con không có đạo-đức tinh-thần để cảm hóa người, nếu gặt điều hiềm-tỵ, thành ra cam gây nghiệt-chướng măi măi.

       Cái lợi phải tương-đối với tinh-thần đạo-đức, v́ có đạo-đức mới bảo tồn được cái lợi của các con. Vả chăng, có sự tương tranh từ vật-chất đến tinh-thần cũng v́ bởi thiếu t́nh thương mà ra.

       Trong gia-đ́nh không biết thương lẫn nhau th́ c̣n ǵ là yên vui; trong làng mạc, trong xă-hội nếu thiếu t́nh thương th́ cang-thường đảo lộn, quốc-gia suy tân.

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh