Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

11.- ĐỜI LÀ BẪY CẠM

Chim vướng lưới sâu bởi thấy mồi,

Cá tham của sẵn để ḍng khơi,

Hổ nơi sơn tẩu sa hầm lội,

Bướm măi quanh đèn cánh phải rơi;

Ruồi chết bởi đường trêu trước mặt,

Phàm nhơn nghịch lẫn lợi quyền xuôi,

Bao niên xa thẳm, lời c̣n nhắc,

Ít kẻ nữ nam dạ tạc lời.

LƯ-THÁI-BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh