Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

03.- XUÂN, DẠ CẢM HOÀI

       Mỗi năm Xuân đến, mỗi độ Xuân về, đánh dấu cuối cùng của một năm; một năm tuy ngắn ngủi, nhưng chồng chất bên con người một sức sống mănh liệt của thời niên thiếu hay tàn tạ của một kiếp lăo thời cằn cổi.

       Từ thành thị chí thôn lân, đâu đâu cũng lâng-lâng tấc dạ hoán cựu nghinh tân, chào đón Xuân về.

       Xuân đến, các con đem tất cả sinh lực để kiếm đồng tiền bát gạo hoặc bôn-ba làm sao để có của tiền hầu vui mừng trong những ngày Tết đến, tinh-thần con bị kém sút, sinh lực hao ṃn, vật chất ly tán.

       Thế nên, mỗi độ Xuân về là mỗi lần Thầy đau đớn v́ sinh lực con mất, tinh-thần con hao, tiền của ly tán mà chẳng ích vào đâu!

       Lại có những con đem hết bụng dạ mà thi-thố, ăn uống no say, rượu chè be-bét, khốn nỗi đến bấn loạn tinh-thần.

       Chẳng những vậy mà thôi, các con làm cho bụng dạ dày thêm lớp bợn.

       Con thử nghĩ, các con mừng Xuân, rồi con nh́n xa hơn nữa, cũng v́ bao nhiêu khắc-khổ đau thương của kiếp đời đầy oan-nghiệt, và cũng v́ chiến tranh, bao nhiêu thanh thiếu niên đương nhiên ngoài trận địa hầu giành lại nguồn sống vinh-quang cho đất nước, nào có biết hương-vị của Xuân là ǵ?

       Lại c̣n có những con bần hàn đói rét, lăn-lóc dăi nắng dầm mưa, kiếm đồng tiền, bát gạo chốn nước đục hồ ao, và có những con hành-khất lang-thang đây đó để t́m nguồn sống mà bao ḷng từ-thiện ban cho?

       Thầy gẫm lại rất đau ḷng!

       Xuân đến, khi tiễn Táo-Quân chí hạ nêu, các con kiểm điểm sự mừng Xuân của các con có ích lợi như thế nào? Kết quả ra sao?

       Thiết tưởng các con giản-dị, để một phần nào vật chất giúp ích cho nhơn-sanh, là lo cho các con.

       Các con đem hết sinh-lực làm ra tiền bạc, là cả mồ-hôi, nước mắt, rồi chốc lát hóa tiêu tan, lại c̣n tự-hào rằng: “C̣n tay chân th́ có thể sống được.”

       Như vậy, rủi đến khi bần-tiện, rồi các con oán trách quỉ thần, Trời Đất. Điều đó, đáng tiếc thay!

       Vậy, vào dịp đầu Xuân, Thầy khuyến nhủ đàn con nam nữ từ đây cố gắng làm sao cho cơ Đạo được rộng răi để độ tận nhơn-sanh.

       Hoa tươi trổ sum sê càng tốt,

       Đón Xuân về hứng đợt sương rơi,

              Hoa Xuân hé nở nhụy cười,

Cảnh Xuân nhộn-nhịp nơi nơi tưng-bừng.

       Tam nhựt Xuân con mừng vui vẻ,

       Rồi con nh́n bao kẻ âm thầm,

              Gót lê khắp chốn phong trần,

Bảo an lê-thứ đặng phần vinh-quang.

       Bởi nhờ vậy con an hưởng đặng,

       Đạo mới bền đặng gắng cứu dân,

              Bổn-phận con rán ân-cần,

Trông sau ngó trước, hiền-nhân đă hành.

       Biết bao Xuân đua tranh thảm khốc,

       Đến Xuân nầy con được an ngồi,

              Ấy là cơ định nơi Trời,

Chẳng ai thợ khéo vẽ-vời nước non.

       Nh́n nhân-loại hăy c̣n chia rẽ,

       Ḍng châu rơi lặng-lẽ nh́n con,

              Chia Tần, tách Sở mỏi-ṃn,

T́nh liên đă mất, đâu c̣n văng lai.

       Nhờ đạo-đức cứu loài sanh-chúng,

       Nên xưa nay xây-dựng khắp cùng,

              Dạy người ḥa-thuận sống chung,

Yêu-thương, tương-ái, tương-phùng, tương-thân.

       Thấy đàn con Sở Tần măi rẽ,

       Đạo như đời lắm kẻ mưu sâu,

              Ngày nay họa ắt đáo đầu,

Phận con, con cứ lo âu vững vàng.

 

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh