Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

3.- SỐNG ĐẠO VÀ HÀNH ĐẠO

Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư, Rằm tháng 2, Tân-Dậu (20-3-1981)

____________ 

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Đạo chào chư hiền đệ hiền muội.

      Này chư hiền đệ muội! Thượng-Đế Chí-Tôn đă ban hồng ân cho chư đệ muội rất hậu, từ sự giác ngộ tầm tu đưa đến chỗ ban trao sứ mạng Thiên ân chấp tŕ quyền pháp một Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, một h́nh thức tổ chức hữu hạn trong khuôn khổ mà sự tác động vô cùng vô tận theo Đạo pháp trường lưu tiếp nối và tiến hóa. Do đó mà guồng máy phải được ráp bằng Tâm, phát thu bằng Đạo. Tâm có lư có t́nh, Đạo có tài có đức viên dung sung măn, th́ Cơ Quan mới đủ động năng thúc đẩy cho vạn vật trở về nguồn, phàm tục trở thành Tiên Thánh.

      Thế nên, dầu chức vụ cao hay thấp, dầu trách vụ lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ, chư đệ muội cũng phải có một quyết tâm tự nguyện nhận lănh, sáng suốt không hời hợt bởi t́nh cảm hiếu kỳ, vui đâu chúc đó.

      Đă là Thiên ư, Thiên cơ th́ chí công vô tư vận hành dưỡng dục. Người được thọ nhận Thiên ân luôn luôn nhớ đến câu “Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo dă”. Dầu đời sống có chịu nhiều oan trái nghiệp duyên tự thuở nào làm khó khăn trở ngại bao vây, th́ đối với sự quyết tâm cầu tu Chánh-pháp, lập đức bồi công, vẫn được khải phát cái Đạo tự hữu của chính ḿnh mà an bày sống Đạo hành Đạo và đắc Đạo trong ân sủng Thiêng liêng.

      Chư đệ muội có biết không? Đời Mạt Pháp người sống Đạo là người sống ung dung, rất căn bản, biết hài ḥa cùng nhịp điệu thiên nhiên, biết tùy thời biến hóa trước những đổi thay của từng giai đoạn, ô trược hay thanh cao, loạn hay trị đều là những cuộc thách thức người sống Đạo. Tâm Đạo có dơng mănh, Tánh Đạo có chói ngời mới không bị vọng động đảo điên để dễ dàng trổi bước trên đường sứ mạng Thiêng liêng. 

      Hành Đạo là tác năng tự nhiên thiên phú cho con người sanh cơi trần gian để tiến hóa. Sách nói “Nhơn chi sơ, tánh bổn thiện”. Mỗi động tác thuở ấy đều sống theo lẽ Đạo. Nếu cứ giữ cái gốc lành ấy mà đơm hoa kết quả th́ vấn đề con người không có ǵ phải nhọc tâm bàn đến.

      Người hành Đạo là người biết giữ lấy gốc. Có xa rời đi chăng nữa cũng biết quay trở về. Muôn sai ngh́n khác là cảnh giới bên ngoài hữu h́nh màu sắc. Nếu con người không chóa mắt, không đeo đuổi chụp bắt th́ oan khiên nghiệp chướng làm sao cám dỗ để vương vấn ràng buộc được.

      Nhưng đă lỡ rồi, con thuyền đă tách bến khởi nguyên, khách đă ngủ say, mộng ảo chất chồng từ lịch kiếp, khi bừng tỉnh th́ thuyền phiêu bạc ở ngàn khơi. Mọi bạo lực hùng hậu của sóng trào biển tục, mọi áp đảo của nắng cháy mưa chan, nỗi ray rức tâm tư bởi thất t́nh lục dục đă kết cấu nghiệp lực trái oan, đă làm khách hăi hùng kinh cụ... 

      Phải làm sao? Phải tính sao?

      Vốn liếng tự hữu hăy c̣n, dầu ít oi cũng phải đem ra để tự vệ, t́m ngọn hải đăng mà quay về bến khởi.

      Nhận được rồi, chư đệ muội phải có một quyết tâm đừng thoái chuyển. Điều kiện phương tiện là "Kiên-Nhẫn" để ứng phó với mọi hoàn cảnh, vững tâm tŕ thủ để lèo lái con thuyền trước những lượn sóng tung ào ạt phũ phàng, hy sinh mọi tư hữu chính ḿnh trôi theo ḍng nước đục để được nhẹ nhàng tách bến sang sông.

      Tâm, đức, tài, lư, t́nh th́ ai cũng có ít nhiều, dày mỏng tùy theo căn trí của mỗi người, nếu biết sử dụng th́ dở cũng hóa hay, ít oi cũng là hữu dụng. Ngược lại, thông minh thiếu Đạo th́ trở nên ám muội. Tài bộ hơn người mà theo đường vô Đạo là mối loạn của xă hội nhân quần. Công phu, công quả, công tŕnh của người tu cũng do hành đạo mà có. Sớm đă lăng quên, muộn cần gắn bó th́ đắc Đạo là kết quả nên một con người chánh danh chánh vị của một con người.

      Nay chư đệ muội được Thiên ân thọ lănh sứ mạng Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo, các chức vụ nhơn viên không đ̣i hỏi quá khả năng sở hữu, mà cần có sự đồng tâm, đồng chí th́ đạo sự mới đồng nhất phát huy tiến triển. Tổ-chức, kế hoạch, chương tŕnh sẵn có mà thiếu những yếu tố trên th́ việc không đi đến đâu, hoài công vô ích...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh