Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

2.- TÂM HẠNH ĐẠI THỪA VÀ ĐIỀU KIỆN THỌ PHÁP

Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư, Rằm tháng Giêng, Tân-Dậu (19-2-1981)

____________

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, chào chư Thiên ân sứ mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội. 

      Ngày Thiên-Quan Tứ Phước, chư đệ muội thiết lễ kỷ niệm thành lập Văn Pḥng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, cũng là ngày đệ nạp phúc tŕnh Đệ-tứ Tam-cá-nguyệt chung niên hành đạo của Cơ Quan. 

      Bần Đạo đến để chia sớt những nỗi ưu tư của người Thiên ân sứ mạng đă v́ tiền đồ Đại Đạo mà gắn bó từ mười mấy năm qua và cũng khích lệ chư hiền đệ muội đă trọn tâm hành đạo. Trên có Thầy, dưới có bạn cùng nhau chia sớt những nỗi buồn vui mà Bần-Đạo cũng là một trong những bạn đồng cộng sự vô vi của Đức Chí Tôn với các Tiền Khai Đại Đạo, tất cả đều cùng một chí hướng phụng sự. Đức Chí Tôn đă ban trao sứ mạng trọng đại th́ chư hiền đệ muội cùng Bần Đạo phải thực hiện cho được hoàn thành, có như vậy chư hiền c̣n lo ǵ phải bị trở ngại không đạt đến chỗ viên thông.

      Chư hiền đệ muội đă bước sang năm Tân-Dậu, một năm mà chư đệ muội đă đánh dấu những khúc quanh trong cơ Đạo, và cuộc đời. Đêm Giao Thừa, chư đệ muội sẽ được Đức Chí Tôn giá ngự ban hồng ân để vững bước hành tŕnh Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo.

      Bần Đạo cũng nhân đó tặng cho chư hiền những lời sau: 

THI BÀI:

       Huyền linh điển hàng hàng ngọc rót,

       Giọng vô trần thảnh thót châu rơi,

              Thiên không bóng Nguyệt rạng ngời,

Tinh quân lấp lánh khung Trời mạnh Xuân.

       Kỳ đại xá Thiên ân trải khắp,

       Ban pháp quyền tái lập Thượng Nguơn,

              Châu nhi phục thỉ tuần hoàn,

Cơ mầu tiến hóa, thiên chơn phản hồi.

       Người giác ngộ vun bồi tánh Đạo,

       Bậc nguyên nhân hoài băo ư Thiên,

              Vào đời một chí nhẫn kiên,

Thực thi sứ mạng pháp quyền dựng xây.

      Về phúc tŕnh đệ nạp, chư đệ muội nghe Bần Đạo phê đây:

       Một năm dài trên Thầy dưới bạn,

       Này điểm son cho đáng công tŕnh,

              Trui rèn thử thách thí sinh,

Suốt năm nội bộ nội t́nh ra sao.

       Kiểm điểm lại đề cao ư chí,

       Xét xem rồi chưa phỉ ḷng Già,

              Các phần hành đạo ban ra,

Gần th́ có vẻ, nh́n xa thiếu ǵ.

       Bảo thiếu th́ chẳng chi gọi thiếu,

       Đă đủ rồi đủ liệu vào đâu,

              Chợt nh́n thắm thoát bóng câu,

Đông qua Xuân đến mái đầu pha sương.

       Hàng sứ mạng nêu gương tâm, đức,

       Lớp thừa hành đều bực Thiên ân,

              Thế Thiên hành đạo cơi trần,

Hỡi ai! ai có trọn phần hay chăng?

       Cửa huyền môn lần phăng tiến hóa,

       Gót Đại Thừa giục giă thi công,

              Ngoài xây thế Đạo đại đồng,

Trong cùng Trời đất cộng thông cơ mầu.

       Trước luyện kỷ, sau hầu tế chúng,

       Thế Đạo thành công dụng mới linh,

              Thước khuôn mẫu mực lư t́nh,

Hợp thời đúng Đạo phân minh pháp quyền.

       Người chức vụ tinh chuyên trách vụ,

       Các tư kỳ phận đủ công tư,

              Khi bất túc, lúc hữu dư,

Cùng trong tập thể bù trừ đỡ nâng.

       Được như vậy trong phần tu chứng,

       Được thế rồi mới xứng Thiên ân,

              Sống th́ trọn kiếp vi nhân,

Thác làm Tiên Phật Thánh Thần khó chi.

       Các chương tŕnh thực thi Tân Dậu,

       Đă khởi nguồn theo dấu Canh Thân,

              Ghi rằng: Chỉnh đốn các phần,

Thuyết hành cho đúng tinh thần Đạo tâm.

       Ngày Đại Hội hằng năm sắp đến,

       Chỉnh tu đường Thiên mệnh thừa hành,

              Ngại chi thành hoặc bất thành,

Ḷng người sứ mạng an lành là hơn.

       Muốn bảo thân keo sơn minh triết,

       Phải trung thành mới biết đạo cơ,

              Được ân sao vẫn c̣n ngờ,

Trong tầm tay lại đợi chờ xa xăm.

       Chư muội nữ ǵn tâm trọn Đạo,

       Đường Chung Ḥa càng ráo càng hay,

              Minh di chính ở lúc này,

Làm mà chẳng biết công dày mới nên.

       Thanh thiếu niên móng nền tiếp nối,

       Ḷng dặn ḷng sớm tối học tu,

              Công tŕnh, công quả, công phu,

Nghiêm minh quyền pháp cang nhu đúng thời.

       Để tóm tắt những lời Lăo dạy,

       Với tâm t́nh bác ái vị tha,

              Muốn nên thế Đạo nhơn ḥa,

Cơ Quan guồng máy phải là tinh vi.

      Bần Đạo bảo chư Thiên ân đệ muội hăy ư-thức về Tâm hạnh Đại Thừa, đó là lẽ tất nhiên của người hành giả về nhân vị, về giá trị cũng như sự tu chứng tâm linh. Nếu trên bước Đại Thừa mà người hành giả thiếu tâm hạnh Đại Thừa th́ tâm đức sẽ mờ lu, thường bị chư ma hàng phục, sanh sân, si, hỉ, nộ, tật đố, chủ quan..... Hằng ngày bị lôi kéo vào cảnh vô thường mà không hay biết. Do đó chư đệ muội phải thận trọng.

      Trước kia ĐÔNG-PHƯƠNG LĂO-TỔ có dạy: Những ai muốn vào trường Đạo Pháp, trước tiên phải đến gơ cửa Cao-Đài. Cửa Cao-Đài sẽ mở cho những ai có duyên được đến.

      Điều thứ đến là phải học luật lệ Cao-Đài, và điều sau nữa là phải giữ giới luật qui điều Đại-Đạo. Đó là ba điều tối thiểu, mà người muốn bước vào Đại-Thừa Thiên-Đạo phải thực hiện cho được th́ mới vững vàng trên bước đường Chơn-Đạo và sẽ được Đức Chí Tôn điểm Đạo.

      Chư Thiên ân đệ muội có biết cửa Cao Đài ở đâu không? Ngày nay, những vị có trách nhiệm về Đạo Pháp cần phải lưu ư đến những điểm đó.

      Này chư hiền Thiên ân! Đạo vô-vi không ranh giới, nhưng người muốn bước vào Đại-Thừa Thiên-Đạo chỉ cần trọn tâm trọn Đạo chí thành th́  ngưỡng cửa Đại Thừa không phải khó.

      Bần Đạo bảo cho nếu trên bước Đại Thừa, người hành giả v́ lư do này hay lư do khác làm mất uy linh thành tín của Đạo, khi trọng tội sẽ bị đọa tam đồ bất nan thoát tục...

      Nhơn đây,Bần Đạo cũng đề cập đến lớp Sơ-Thiền đủ thâm niên cầu xin tiến Đạo. Đúng theo Tôn ư Lăo Tổ, chư đệ muội tiến Đạo vào Đông Chí Canh Thân, nhưng xét soi căn cơ c̣n non kém mà Cơ Quan đang hồi khảo thí xáo trộn, phải chịu ảnh hưởng chung, thế nên Lăo Tổ tạm gác lại và sẽ kiểm điểm xem những vị nào đủ căn cơ tiến Đạo sẽ được dạy sau, c̣n những vị chưa tiến hăy rán tu học để tránh bớt oan khiên quả báo.

     Đại Hội thường niên năm nầy, Bần Đạo muốn thấy sự tu chứng của chư hiền Thiên ân đệ muội qua tài đức chỉnh đốn tổ chức một guồng máy lành mạnh để phát khởi trong niên tŕnh mới.

      Đức Chí Tôn và Bần Đạo cùng chư Tiền Khai Đại Đạo đang chờ đợi đây...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh