Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

5.- CON NGƯỜI CHO THIỆT CON NGƯỜI

Ngọc Minh Đài, Tuất Thời mùng 10 tháng 5 Nhâm Tư (20-6-1972)

____________

Thi:

Nửa gánh sơn hà nặng trĩu vai,

Một t́nh hai cảnh biết chăng ai?

Tiền nhân sáng nghiệp c̣n roi dấu,

Ǵn giữ sao yên đất nước này.

 

      LÊ-VĂN-DUYỆT, Lăo chào chư Thiên-mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội lưỡng ban.

      Đêm chầy canh lụn, giờ khắc trôi mau, với thiện lực của chư hiền đệ muội không đủ sức chống chỏi sự mệt nhọc giữa tàn canh, nên Lăo đến mừng chung chư hiền đệ hiền muội và nhắc nhở những chương tŕnh hành đạo đă ban cho từ trước nên soạn lại để khuếch trương cho kịp kỳ kịp lúc. Cũng như việc hằng ngày sinh hoạt trong nếp sống cá nhân phải luôn luôn hoạt động mới có thể có đủ với sự sống hằng ngày. Đạo cũng thế. Mọi ước vọng ḥa b́nh của nhân loại đều do chỗ tự thực kỳ lực tạo "thế nhân ḥa" mới mong đem lại những điều mong muốn. Ngược lại càng kêu gọi, càng đ̣i hỏi lại càng loạn ly, càng khổ sở. Là v́ những bọt bóng trên đầu gành th́ làm sao tồn tại trước bao lượng sóng trùng dương. Lăo cũng nói để chư hiền lưu ư: cơ phân hóa càng phân hóa, bởi nhơn tâm đă súc tích nhiều tham vọng bạo tàn, nên tất cả những niềm tin của nhân loại không c̣n biết đặt vào đâu, kể cả tôn giáo.

Thi:

Than thở bao rồi cũng thế thôi,

Mong sao biết đặng giữa ta người,

Đồng tâm vô hữu cùng xây đắp,

Cho thế gian này rơ khúc nôi.

      Như vậy những ai là người mệnh danh lănh đạo trong tôn giáo hăy tự kiểm điểm, tự phán xét để thấy bổn phận của chính ḿnh trước cái thế tựa mà ḿnh đang tựa và đang rủ thiên hạ tựa vào.

      Nói rơ hơn nữa, THƯỢNG-ĐẾ CHÍ-TÔN đă mở con đường cho nhân loại trở về với Thượng-Đế: Con người cho thiệt con người. Nếu dân tộc này hiểu được Thánh-ư th́ nước non này sẽ đặt nhiều hy vọng ở tương lai trên thế giới là một nước đạo đức gương mẫu.

      Ngược lại dân tộc này sống theo thế xu thời, thiên ỷ, bảo vệ danh nghĩa hăo huyền, quên nguồn lạc gốc th́ dân tộc này c̣n chịu bao nhiêu cái giả: giả nhân, giả nghĩa, giả đạo, giả lư, giả trung, giả hiếu.

      Những cái giả ấy chi phối triền miên, th́ nước non này bao giờ có một tương lai rực rỡ? Không phải Lăo nói để mà bi quan, nói để c̣n có những hàng nguyên nhân, những người con yêu của Thượng-Đế, của đất nước, của tiền nhân cùng ḥa tâm sự với nhau để mưu cầu một hạnh phúc vĩnh cửu cho dân tộc này nói riêng, cho nhân loại nói chung.

      Người sanh ra bởi Đạo, th́ Đạo tức là người, th́ người phải làm sáng cái đạo, tức là người phải ra người để tự cứu cánh và ảnh hưởng đến vạn vật. Chư hiền đệ muội ôi!

Thi:

Tâm sự dù cho trải mấy thu,

Vẫn c̣n mến luyến lại cơ đồ,

Tuy không chấp nhận đời là thiệt,

Nhưng lư Thiên nhơn vẫn vận trù…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh