Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

29.- THANH THIẾU NIÊN MẦM NON ĐẠO ĐỨC

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ

Tuất thời Rằm tháng 10 Tân-Hợi (2-12-1971)

* * *

CAO-TRIỀU-PHÁT.

      Hỡi các em Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư! đứng trước t́nh thế đạo đời hiện tại, các em có băn khoăn, có ngỡ ngàng chăng trên đường phụng sự cho lư tưởng đời ḿnh? Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư phải là cộng đồng lư tưởng. Nói cách khác là cộng đồng gương mẫu, làm thế nào xă hội trông vào nhận thấy đây là một xă hội an lành tiến bộ thu hẹp.

      Có để ư điều này, các em mới làm hạt mầm đầu tiên để gây dựng miếng vườn hạnh phúc cho nhơn sinh. Từ cái mầm duy nhứt trở nên khu vườn nếu không bảo là cánh rừng, trở nên đám ruộng nếu không bảo là cánh đồng th́ quả khó khăn biết mấy.

      Khó khăn thật, nhưng không phải là không làm được hỡ các em.

      Các em ơi! những cái hời hợt hào nhoáng bên ngoài là những ǵ tạm mượn, có giá trị hay không là sự kiện ấy có do chính ḿnh tạo nên hay không. Đừng đặt niềm tin và ḷng thụ hưởng vào tha thể ngoại tại. Hăy tự lèo lái con thuyền ra khơi, chớ đừng buông thả phó mặc nó đưa đẩy vào sóng gió để khỏi than rằng sao không như ư nguyện. Nếu tinh thần, ư chí không phải là chính  ḿnh, mà là một sự đồng hóa, sự lạm phát của ngoại lai nào đó th́ tội nghiệp thay. Sự đe dọa, sự sụp đổ không tránh khỏi cho con người đó, dân tộc đó chẳng sớm th́ chầy.

      Giờ này Tiên Huynh muốn nói với các em trong tinh thần nội bộ, đó là học tập và tu tập. Học tập là kiến tạo trí thức để phụng sự xă hội. Tu tập là xây dựng ư thức tinh thần để cải tạo xă hội. Có học, có tiến, có hành động mới d́u dắt được ḿnh, cộng đồng ḿnh và xă hội vượt qua bóng tối của tầm thường chật hẹp trong đời sống vật chất, trong phạm vi kiến năng. Có tu, có đức, có hiến  dâng mới đem Đạo vào đời làm rạng danh Đức Thượng-Đế. Nhờ đó xă hội trở nên lành mạnh hóa đi lần đến Thánh-Đức tại thế gian.

      Thời gian nào không trôi qua, cuộc đời nào không thay đổi, duy có việc làm đă qua mới vĩnh viễn c̣n lại với lịch sử của thế nhân.

      Tiên Huynh đă đi qua, chiếc bóng đă nằm xuống, nhưng tinh thần của Tiên Huynh măi măi theo gót chân của các em mà đi vào ánh sáng Đạo, vào bóng tối của trần gian. Ngọn hải đăng nào không để thuyền bè định hướng? Tư tưởng Đạo pháp nào không để hướng dẫn nhơn sinh? Luồng gió nào cũng lay động được lá cây, việc làm chánh đạo nào cũng cảm hóa được trái tim của con người.

      Tiên Huynh đă từng bảo các em: không ḥa được ḿnh th́ làm sao ḥa được thiên hạ; không tự thắng ḿnh làm sao thắng được gian nguy của cuộc đời đưa đến. Các em mầm non Thanh Thiếu Niên không là tương lai Đại-Đạo, ư thức của kẻ đi qua nằm trên vai tṛ Thanh Thiếu Niên hiện tại mới là cấu thành thể đạo ở mai ngày .

      Các em nam cũng như nữ, một điểm linh quang gồm chung một bầu ư thức, hô hấp chung một tú khí Thiên Địa Càn Khôn. Lịch sử đă vẽ nên bởi chính sự tranh đấu của con người hay con người tạo nên lịch sử.

      Các em là những con người Việt, những thoi vàng được trui luyện trong ḷ lửa của chiến chinh, của ly loạn. Giá trị đang chờ đợi các em. Tiên Huynh chỉ là một vang bóng của các em trong quá khứ, một hùng khí của các em trong tương lai. Hăy gắng lên các em! Cơ hội kỳ ba cứu thế bỏ qua chắc không bao giờ gặp lại.

      Kế đây Tiên Huynh bàn về nhiệm vụ hành Đạo của các em. Vườn hoa không là mặt đất, nhưng mặt đất giúp trồng trọt nên vườn hoa. H́nh thức lề lối không là tinh chất của tinh thần, nhưng tinh thần được biểu hiện qua h́nh thức và hành động. Tập thể là phương tiện để đạt huyền nhiệm của Chí-Tôn gây thành h́nh thái thể đạo tại thế. Con người hay lạm dụng mục đích ấy để phụng sự bản thân và thời gian đă đưa xa ĺa Thượng-Đế.

      Hỡi các em! những mầm non thanh niên khiết tịnh, những mảnh hồn trắng trong! hăy vẽ lên những nét rực rỡ của cứu thế độ đời, của hoàn cảnh sứ mạng hiến dâng. Đừng vô t́nh để tấm thảm màu đen của vị kỷ, của phân chia, của tham dục bao trùm lên đó. Bổn phận của kẻ mệnh danh là Thanh Thiếu Niên sáng suốt nơi sự trắng trong của chính ḿnh, hăy cứ nhắm hướng ánh thái dương mà tiến bước.

      Các em hăy gieo ư thức thống nhứt Đại Đạo ngay từ bây giờ và ngay từ tầm sâu tâm năo. Các em nên đạt cho kỳ được ư nghĩa của lư tưởng Đại-Đạo. Các em luôn t́m mọi cách để liên kết mọi đoàn thể thanh thiếu niên Đại-Đạo để học hỏi và t́m nơi đó những mảnh đất an lành mà gieo trồng mầm non đạo pháp.

      Liên kết nên nhớ xem ḿnh là tha nhân và lấy ngọn tâm đăng hướng dẫn tha nhân. Điều quan trọng hơn hết là giải tỏa những sai lầm trong ư nghĩa Đại-Đạo. Xă hội b́nh thường c̣n tốt hơn xă hội tôn giáo bịnh hoạn sai lầm. Thà đừng xây dựng một niềm tin c̣n hơn xây dựng một niềm tin tà vạy. Nó nguy hại ngần ấy. Các em phải đề pḥng và luôn luôn thắp tỏ ngọn đèn quang minh chính đại của Thượng-Đế. Ngoài ánh sáng của Thượng-Đế ra, không có chi tồn tại.

      Các em ôi! công cuộc gọi là thống nhứt Đại-Đạo ở trong tương lai thật là vĩ đại hay viển-vông đối với hiện t́nh và hoàn cảnh các em. Nhưng nói như vậy không phải là hiện tại không nhắm vào tiêu chuẩn ấy. Những ǵ các em thực hiện đă qua dù trong âm thầm, đều gây được ư thức tinh thần cho công cuộc ấy. Điều này đ̣i hỏi các em hoạch định chương tŕnh cho cơ nghiệp Đạo tương lai! Nhưng bây giờ, ở bên các em sẵn có đường lối, có chương tŕnh hay nội quy mà Ơn Trên, mà các em đă đổ bao tâm tư vào xây dựng, th́ dẫu không là dài hạn cũng tạm thời cho các em thực hiện và phải có ḷng yêu thích với chương tŕnh ấy. V́ con người khi yêu thích một đối tượng nào th́ chính lúc đó con người khám phá được ḿnh trong đối tượng ấy.

      Các em hăy kính yêu Thượng-Đế, v́ các em sẽ thấy sự hiện diện của các em trong Thượng-Đế. Có như vậy, hành động mới khỏi bị sa ngă đó các em.

      Cơ hội cứu thế kỳ ba, những người đi ngược lại tiêu chuẩn ấy sẵn sàng là chướng ngại lớn lao cho Đại-Đạo, và hiện tại chướng ngại ấy đang giăng bủa rất nhiều. Chỉ có niềm tin và chí quyết mới tạo nên giá trị an b́nh, thánh thiện hóa bản thân và nhân loại.

      Ở trên là các em với nhiệm vụ cho Đạo, cho ḿnh.

      Và đây là nhiệm vụ của các em đối với đời:

      Ḍng nước nào muốn rửa sạch bợn nhơ cũng phải ḥa lẫn va chạm sự vật ấy. Các em sau khi đă thanh lọc tự thân được trong sạch thuần thành, hăy nguyện làm những nguồn nước gội rửa bợn nhơn trần cấu trong ḍng sông nhơn thế.

      Tiên Huynh muốn các em ḥa ḿnh với đời để phổ truyền cho đời một lẽ sống hoàn hảo yên vui trên tinh thần đạo đức mà không bị đồng hóa bởi cuộc đời hỗn tạp. Ví như nguồn nước kia vẫn giữ thể tính của nó trong những lúc đi về nơi biển cả sông ng̣i.

      Các em ôi! với phạm vi sứ mạng hiện hữu của ḿnh, các em không phải phân vân lưỡng lự trên hai ngă đạo đời hay nhập thế xuất thế. V́ đời là đâu? Đạo là đâu? Các em là đâu mà ḥng xuất với nhập?

      Hăy tự chủ mà dấn thân trên cuộc đời ngơ hầu truyền bá giáo lư, một giáo lư sống thực cho con người chưa giác ngoä.

      Các em ôi! vai tuồng mà các em đang lănh, lời nói mà các em được nhủ khuyên gởi gấm, không phải nó mới có tự bây giờ, nhưng nó đă có tự bao giờ rồi các em. Cho nên sự ǵn giữ bản thể Đạo nơi con người phát huy Đạo vào xă hội, không phải của riêng ai hay của thời đại nào, mà là nhiệm vụ chung của mọi người giác ngộ sống với ư nghĩa con người chính danh, cũng như từ thế hệ này sang thế hệ khác miên viễn ở tương lai.

      Này các em! cuộc hành tŕnh đang thực hiện có một chỗ nhắm hết sức là cao cả, là cải tạo xă hội thuần lương Thánh Đức, là thể hiện được Đạo ḥa đồng nhứt thống trong mọi tổ chức tôn giáo hay nội t́nh Đại-Đạo, thật là cao cả, là lư tưởng, nhưng lư tưởng này có thể thực hiện bằng tâm trường của thế hệ đang lên, không nản ḷng v́ những thất bại buổi đầu như những việc vừa qua của các em.

      Hỡi các em rường cột trong thành phần Thanh Thiếu Niên.

Thi bài:

       Tâm trường ấy trải ra mấy thước,

       Sứ mạng này cố lướt ḍng ngân;

              Đường đời can đảm dấn thân,

Mang theo nhựa sống tinh thần rải ban.

       Đừng thấy ít mà toan ngă dạ,

       Chẳng v́ đông hối hả vội vàng;

              Muôn phương muôn thuở cho an,

Từ tâm đến cảnh chu toàn mới nên.

       Ngh́n xưa đó tuổi tên ai đó,

       Hiện giờ đây đă có ai đây;

              Đứng ra xây dựng Đạo Thầy,

Bằng ḷng hy hiến, bằng dây ḥa đồng.

       Sự thành bại cùng thông chi sá,

       Lẽ dinh hư Đông Hạ chẳng màng;

              Vai tuồng ta liệu cho an,

Con người đúng nghĩa hành trang đủ đầy.

       Hỡi các em hôm nay hiện diện,

       Lời Tiên Huynh phô diễn cho chung;

              Chung nhau huynh đệ tương phùng,

Và trong tỷ muội được cùng nhau lo.

       Củng cố lại con đ̣ Đại-Đạo,

       Dựng gầy lên hoài băo thanh niên;

              Không do những nỗi ưu phiền,

Mà ngưng bước tiến chẳng riêng ở ḿnh.

       Ḿnh với Đạo chung t́nh Tạo-Hóa,

       Phải coi như một ngă một thân;

              Đi cho mút quăng đường trần,

Phổ thông giáo lư lân nhân hưởng nhờ.

              Các em đă biết phụng thờ...

      Đó là những tổng quát của Tiên Huynh.

Thi:

Đường xa cố thủ chí can trường,

Giữ vẹn tâm thành với chủ trương;

Đem lại nguồn vui đời lạc Đạo,

Đó là thể hiện được t́nh thương.

Hựu:

Thương cho hậu tấn các em đây,

Sớm dạ lập tâm với Đạo Thầy;

Gặp phải mưa dầu cùng nắng lửa,

Bền ḷng son sắt rơ điều hay.

      Ngày mà các em Thanh Thiếu Niên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ xây lưng đâu cật nhau mà tiếp thụ sinh lực t́nh thương từ Thượng-Đế, cùng trần t́nh cho nhau, thông cảm qua một tập san chung, qua những công tác chung, là ngày ấy ánh sáng Đạo mới thực sự khơi mào trong xă hội nhân sinh, Tiên Huynh mong mỏi ngày ấy.

      Hỡi các em Thanh Thiếu Niên Đại Đạo! hỡi  các em tuổi trẻ có tâm hồn sáng tạo! các em chắc cũng mang hoài băo ấy. Hăy t́m ra ḿnh trong Thượng-Đế, để cùng nhận diện nhau, bắt tay nhau trên cùng lẽ sống, mang an b́nh đến xă hội nhân sinh. Thật cao cả thay! Mong mỏi thay!

Ngâm:

       Mấy lời lưu lại giờ nay.

Sổ vô vi điểm đủ đầy các em;

       Nữ nam lớn nhỏ trước thềm,

Đạo Trời lần bước đến t́m vinh quang,

       Hẹn ngày tái ngộ trần gian,

Tiên Huynh lui gót, cảnh nhàn hồi qui...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh