Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

19.- TRÁCH NHIỆM NỮ LƯU

TRÚC-LÂM THIỀN-ĐIỆN

Ngọ thời mùng 8 tháng 6 Tân Hợi (29-7-1971)

Thi:

VÂN tán tuyết tan cuộc đổi thay,

HƯƠNG trời điểm xuyết nước non này;

THÁNH tâm thể hiện vai tuồng Thánh,

MẪU mực trở về một bổn lai.

      VÂN-HƯƠNG THÁNH-MẪU, Chị chào mừng các em nữ phái và phái đoàn Nữ Chung Ḥa, chào mừng các em nam phái hiện diện đàn nay.

Thi:

Sứ mạng Tam-Kỳ quá nặng mang,

Nữ lưu em hỡi tiến lên đàng;

Ngày qua đóng chặt thân phàm tục,

Nay phải hiên ngang với Đạo vàng.

      Hỡi các em! Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đă vạch ra một đường hướng đại đồng trong cội nguồn nhơn loại. Theo tiêu chuẩn lưỡng phái b́nh đẳng dân chủ tập trung th́ vai tuồng nữ phái cũng ngang hàng nam phái. Điều đó các em cũng thừa hiểu tự bao giờ.

      V́ muốn phát huy trọn vẹn đường hướng và tính chất ấy, Chị không quản đường xa Tiên tục để cùng các em đánh thức dậy nơi ḷng ḿnh một ư thức thống nhứt cho chung về trách nhiệm hiện hữu trong hàng ngũ nữ lưu.

      Này các em! như các em đă biết, từ ngày nhân loại được tiếp nhận một nguồn sống mới cho xă hội mới, th́ giá trị về nữ phái mới được công nhận hoàn toàn. Nhưng xét lại, sự công nhận vào khoảng thời gian đó không phải là điều mới lạ. Thật sự th́ tự ngh́n xưa, bên cơi trời Đông, bên bờ sông Lạc Việt, bên lịch sử Tiên Rồng đă có một nền tảng giá trị quan trọng đối với người mảnh mai bồ liễu.

      Thế th́ hiện hữu các em đang trên đà tiến triển về sự hiệp nhất tinh thần, đoàn ngũ hóa nữ phái, ấy chỉ là sự hoàn phục lại cái căn bản sơ nguyên. Đă đành như vậy, nhưng trách nhiệm này các em cũng nên nhận cho chính xác và đúng với ư nghĩa cội nguồn của nó, chớ không phải chỉ tựa vào lắm danh từ về bổn phận ở gia đ́nh, ở xă hội mà những thời đại xa hoa đă đặt để cho hàng nữ phái có ít nhiều bản chất lệch lạc cá nhân, như vấn đề tam tùng chẳng hạn.

      Ngày nay các em muốn phục hoàn lại trách nhiệm ấy là phục hoàn lại lẽ Đạo, minh định lại sự sống vĩnh cửu cho con người nơi xă hội nhân sinh. Vậy làm thế nào để thể hiện trọn vẹn trách nhiệm của người nữ phái trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ?

      Nơi đây, các em chỉ cần t́m hiểu tính chất đi đến trách nhiệm mà thôi, chứ không đặt vấn đề trách nhiệm là thế này hay thế khác, v́ điều đó có lẽ các em đă nằm ḷng ra sao rồi.

      Trở lại tính chất chung của con người nữ phái. Người nữ phái là hiện thể đặt riêng của nguyên lư Vô-Cực toàn năng tự khởi. Lư ấy là lư đầu tiên hóa sinh ra muôn ngh́n thế thái có bản chất nhu thuận ḥa đồng. Tuy bảo rằng là nhu thuận ḥa đồng nhưng không phải để cho các em măn đời chịu lắm cảnh trạng ḷn cúi làm một sinh vật thụ động bởi tha lực khiến sai mà bỏ  quên nguồn cội. Bởi thế, bản chất này được luân lưu trong tâm khảm, trong linh hồn của các em mà xử sự từ chỗ hữu hạn đến chỗ vô cùng, từ chỗ cá nhân đến chỗ tập đoàn xă hội. Đó là các em đă bắt đầu công cuộc tá trợ lẽ sinh tồn trong gia đ́nh đến xă hội nhơn sinh. Các em không phải nghĩ rằng ḿnh bị hoàn cảnh bó buộc trong gia đ́nh rồi mặc cảm buông xuôi chất chồng trong tâm khảm mà không phát triển đúng năng lực bản chất nơi ḿnh. Ở gia đ́nh th́ các em liệu lo đâu vào đấy, không để  gây ra những mối bất đồng từ ư nghĩ đến sinh hoạt thường sự, để rồi bên cạnh đó các em luôn luôn giao tiếp với người khác trong hàng ngũ Đại-Đạo để mong đóng góp vào một đại thể thuần chơn, ngơ hầu cải tạo sự an định nhân quần.

      Các em ôi! cứu cánh an định nhơn quần được đặt để không phải tiến tới đó bằng nhiệt tâm, bằng h́nh thức, chạy theo những vọng thức thế gian, những mối cảm quan nhất thời bồng bột nào đó để củng cố địa vị tư riêng trong xă hội, v́ trách nhiệm và sự được qui định chỉ có ngần ấy, như thiên hạ đang làm trên thế trường hoạt động bôn chôn, th́ Đức Từ-Tôn, các hàng Thánh-Nữ không nhọc công để công để hướng các em về một đường lối khác đời, một đường lối chỉ biết có đại thể thái ḥa mà không dụng tâm mưu cầu địa vị riêng ai, không dụng tâm mưu cầu lấy danh nghĩa tốt đẹp, cầu lấy địa vị cao cả nơi tuồng sân khấu nhân sinh, các em mới đặt trọn ḿnh vào bản chất nguyên thỉ của Đức Từ Tôn ban phát.

Thi:

Sứ mạng nữ lưu đặt quá nhiều,

Thế này thế nọ biết bao nhiêu;

Em ôi! hăy chọn con đường chánh,

Chánh Đạo là đây được dắt d́u.

      Đó là đại khái phần bản chất.

      Muốn thể hiện đúng công dụng của nó, không những các em chỉ tạo lấy một điều ḥa hiệp với đồng phái nữ lưu mà thôi, v́ nếu chỉ có thuần nhứt một lẽ âm cực, cho dẫu được đoàn kết chặt chẽ đi nữa cũng không thể đạt tới cứu cánh chung cho thế sự. Ấy là Chị muốn nói đến sự tác hợp vai tṛ cùng những trang nam tử.

      Thật sự, sứ mạng mà người nữ phái đang mang lắm lúc phải nhờ bên nam phái tán trợ đỡ nưng như h́nh với bóng, bằng không thế th́ sẽ rời ră một chiều đi đến phương diện cực đoan đơn độc mà thôi.

      Cũng như nơi này, các em đă có đủ phương tiện h́nh thể, có chỗ đứng đặt thân vào đó rồi, nhưng chưa tác hợp với nhau trong thể âm dương tinh thần nhất trí, nên điểm then chốt cần yếu là các em nữ phái từ Diêu-Tŕ Bửu-Điện phải được các em nam phái đỡ nâng hỗ trợ tinh thần và gặp gỡ nhau trên giao điểm phụng sự cơ thống hợp toàn thể nhân vị tâm linh con người.

      Các em ôi! như trên đă nói, mặc dù lẽ Vô-Cực hóa sanh ra Thái-Cực, lẽ âm tịnh mới phát khởi dương động, sự kiện có trước có sau trong diễn tŕnh Tạo-Đoan là thế, nhưng cùng lư tận tánh nó vẫn là ngang nhau. Sự trước sau không phải chỉ điều bé điều to hay điều quan trọng với điều thứ yếu. Do đấy Chị ân cần sở cậy các em Thiên-mạng ư thức điều này để san bằng tư tưởng chênh lệch về quan niệm trách nhiệm và h́nh thức riêng nhau. Các em nhớ lấy điều này.

Thi bài:

       H́nh thể thức Từ Tôn c̣n đấy,

       Lẽ nhu cương chưa thấy giao ḥa;

              Em ôi! nữ phái gần xa,

Biểu dương cho tạc san hà Nam Thiên.

       Xây đắp lại con  thuyền cứu khổ,

       San bằng đi cái hố phân ly;

              Từ trong ư hệ trí tri,

Ra ngoài sứ mạng Tam-Kỳ viên thông.

       Dù giới hạn trong ṿng gia cảnh,

       Dù buộc ḿnh trong bánh xe luân;

              Dù không ở đỉnh non thần,

Dù an thân phận của dân tộc này.

       Em cứ nhớ sợi dây tương ái,

       Là t́nh người quảng đại thênh thênh;

              Xuyên qua ngỏ ngách tường phên,

Để không nghiêng ngả bấp bênh chiếc đ̣.

       Đ̣ Tạo Hóa ban cho từ thử,

       Đưa dân ḿnh về giữ tâm ḿnh;

              Tâm ḿnh là điểm chí linh,

Không phân lớn mọn tử sinh ra vào.

       Để an định đồng bào đồng chủng,

       Để phục hoàn cái dụng t́nh thương;

              Lớn th́ chẳng có biên cương,

Bé th́ không thấy không tường là chi...

       Lănh sứ mạng Tam-Kỳ Phổ-Độ,

       Giúp vai tuồng đến chỗ tương quan;

              Nam nhi gầy dựng chiếc thoàn,

Nối liền tâm Đạo cho an phận ḿnh.

       Không thấy kiếp phù sinh mà nản,

       Không suy đời tối sáng mà lui;

              Đạo chơn cho rơ tận mùi,

Bắc cầu nhân thế đồng vui bước cùng...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh