Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

17.- T̀NH THƯƠNG CAO CẢ

THÁNH-THẤT LỘC-NINH, Ngọ thời, 14 tháng 5 Tân Hợi (9-6-1971)

Thi:

Cao vọi trường sơn một cơi bờ,

TriỀu dâng tú khí quyện thành thơ;

Phát tâm hành đạo tṛn Thiên-mạng,

Giáng nhủ cố tri tự thuở giờ.

      CAO-TRIỀU-PHÁT, Tệ Huynh chào chư Thiên-ân hướng đạo, chào các em đạo tâm lưỡng phái.

      Được lịnh Tam Trấn Oai Nghiêm, Tệ Huynh ngày giờ này đến cùng các em nơi đây để tỏ bày một vài ư Đạo ngơ hầu khích lệ các em trên đường tu thân hành Đạo phụng sự tôn chỉ Tam-Kỳ Phổ-Độ. Vậy Tệ Huynh mời toàn thể các em đồng an tọa.

Thi:

Đời luống phong ba băo tố hoài,

Con thuyền đạo đức giữa trần ai;

Lênh đênh mấy độ v́ tay lái,

Ước vọng vươn lên ở lúc này.

      Hỡi các em nam nữ! ĐỨC CHÍ-TÔN đă v́ ḷng thương nhân loại mà hạ ḿnh xuống thế gian thị hiện mối Đạo đại đồng. V́ xưa nay những hàng sứ mạng đă qua tạo dựng được nền tảng kiên cố về phương diện hệ thống hữu h́nh và nền tảng tâm linh đạo đức được vững chắc và thuần chơn. Mặc dầu trong thời gian hành Đạo căn cứ theo tôn chỉ  duy nhứt đồng nguyên để làm mục tiêu hành Đạo, nhưng cũng v́ lư do phương tiện độ dẫn rộng răi thêm hơn, nên ĐỨC CHÍ-TÔN đă đại lượng cho khai triển thêm nhiều sắc phái khác nhau về h́nh thức.

      Thế th́ tự buổi đầu, các em đă bước chân vào ngưỡng cửa phái chi rồi. Để đi đến toàn ĐẠI-ĐẠO th́ hăy lập trường như nhứt với ư hướng ấy bằng tinh thần quảng đại bao dung cởi mở không câu chấp với h́nh thức, ở ngôn từ. Mỗi người đều gặp gỡ nhau trên t́nh thương cao cả, trên lư tưởng hướng thượng của ĐỨC CHÍ-TÔN. Thật ra, những hàng lănh đạo hướng đạo tiền khai cũng đă bị mang  tiếng nhiều về sự chia chi rẽ phái, song thời gian đă rồi, tất cả cho mọi người đều biết về lư do ấy. Đến ngày nay, ngày mà cuộc đời đang đầy dẫy những biến thiên về mọi chiều hướng nhân sinh, nên từ ngày mà cơ Đạo c̣n đang trong t́nh trạng hầu như phức tạp về tinh thần, các em hăy tự củng cố lại tâm linh tư tưởng ḿnh đi để hợp cùng bạn Đạo bốn phương lo xây dựng nền tảng Đại-Đạo để khỏi phải bị mang thêm những hậu quả chia phôi ḷng người tín hữu.

      Các em ôi ! Đă biết Đạo là bao trùm từ kẻ thiện người ác, từ kẻ gọi là văn minh xán lạn cho tới kẻ bán khai đần độn, th́ c̣n câu nệ chi ở danh tướng trần gian. Hăy trả lại cho ḷng ḿnh sự yên tĩnh vô tư và trả lại cho ḷng nhân thế sự thuần nhiên tin tưởng trên công cuộc phổ độ và tu hành. Những ǵ xấu xa tội lỗi, các em hăy chừa bỏ với tấm ḷng dứt khoát sự tu phục thiện, dù cho đối với sự nhầm lẫn tội lỗi của người cũng vậy.

      Các em đă nguyện với Thầy là "Xá tội đệ tử" ở câu nguyện thứ ba. Ư rằng nhắc nhở các em tha lỗi cho kẻ khác, cho đồng đạo trước khi Thầy tha lỗi ḿnh. Những vết hằng đen đúa đă trải qua thời gian gió bụi, cứ để gió bụi khỏa lấp nó đi để lấp lên một lớp vàng son xán lạn ở hiện tại và cho mai sau.

      Các em ôi! cơi trần gian là nơi giả tạm, th́ tất cả những ǵ đều là giả tạm, cả những h́nh thái đặc trưng tôn giáo cũng chịu trong luật chi phối của thành, trụ, hoại, không. Nhưng sở dĩ bảo các em lo xây dựng, lo tài bồi bảo thủ những h́nh thái ấy cho Đạo, là bởi ngoài phương tiện ấy ra, các em không t́m cách nào để lập công đức, làm nên một cuộc sống vĩnh cửu trường tồn. Đó là tá giả vi chơn. Cho nên các em trọng về tinh thần là phần quan yếu. Hiện hữu với mái nhà sơ sài, với h́nh thức nghèo nàn mộc mạc, mà các em đă làm nên và đặt tên cho nó là một Thánh-Thất, rồi các em hợp nhau thờ phượng sùng bái Đức Chí-Tôn và các Đấng trọn lành khác. Một ví dụ về tinh thần là trọng vậy.

      Tệ Huynh đến với các em không điều ǵ mong muốn hơn là các em ư thức lại quan điểm tinh thần ḥa đồng tư tưởng rộng răi để nối lại dĩ văng vừa đứt đoạn. Có thống hợp tư  tưởng và trí năo ở giữa những người phận sự  liên hệ với nhau, các em mới đủ thẩm quyền để điều khiển guồng máy hành Đạo địa phương, nói nhơn sanh nghe theo là nhờ ở hành vi chánh kỷ của ḿnh. Ḿnh mỗi khi hành động đều có thể làm mẫu mực cho mọi người bắt chước noi gương.

      Lưu ư các em như vậy để sau này phát huy cơ sở Đạo nơi địa phương, v́ địa phương này hay những địa phương chưa nhận được nguồn sáng của Đấng Chí-Linh, rất cần những bàn tay từ ái hướng thiện đại đồng từ tư tưởng của các em gieo răi, và trên công cuộc ấy, giả như có gặp những chướng ngại lư trí nào, các em nên cùng xếp đặt với nhau cho ổn thỏa bằng sự cởi mở cảm thông tránh mọi ư niệm cá biệt, tránh mọi mầm móng dung dưỡng cho sự rời rẽ sau này. V́ Đạo Cao-Đài chủ trương hiệp nhứt tinh thần nhân loại, cùng tắm chung ánh nắng của Trời, cùng thở chung hơi thở của Hóa-Công, cùng sống chung sức sống vô tận của Tạo-Đoan Thượng-Đế, th́ chúng ta không có một lư do nào tách rời những sự kiện ấy bằng lối sống riêng tư, mặc dù riêng tư về tinh thần vị kỷ.

Thi:

Đạo Trời lồng lộng các em ôi!

Vận chuyển ngày đêm măi chẳng thôi;

Mang mặc vào ḿnh nhiều sắc thái;

Nhưng ḷng chỉ có một mà thôi.

Thi bài:

       Kỳ ân xá khai sinh Đại Đạo,

       Cho muôn loài nương náu sống chung;

              Nhơn nhơn bốn hướng vẫy vùng,

Ở trong nguồn nước măn sung thiện từ.

       Trải qua mấy mươi dư niên kỷ,

       Đạo truyền ban vạn lư nhi qui;

              Thù đồ đồng nhứt trí tri,

Hỡi người tín hữu chờ chi không ḥa.

       Thế nhân luống phân qua từ mảnh,

       Kẻ tu hành vác gánh vai tuồng;

              Nhơn ḥa phát triển luôn luôn,

Thiên thời địa lợi là truông cuối cùng.

       Phần chức vụ thuận tùng Thánh ư,

       Hội đệ huynh bảo chỉ cùng nhau;

              Mỗi ban mỗi phận ra nào;

Cho tṛn Thánh thể Đạo Cao ân truyền.

       Cho nhân loại hóa duyên tự ngộ,

       Cho năm châu thấy rơ ánh hồng;

              Từ quang ở cơi trời Đông,

Rải gieo khắp cả suốt ḍng Á Âu.

Thi:

Mấy lời cũng đủ mở tâm tư,

Mong mỏi các em gợi đuốc từ;

Từ giă đàn trung hồi cảnh tịnh,

Chúc cầu Đại-Đạo ức niên dư.

      Thôi Tệ Huynh chào tạm biệt các em nam nữ, hẹn ngày tái ngộ hàn huyên thêm đạo lư, thăng...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh