Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

16.- CHÁNH KỶ HÓA NHÂN

NGỌC-MINH-ĐÀI, Tuất thời, mùng 9 tháng 5 Tân Hợi (2-6-1971)

Thi:

Cuộc thế thăng trầm biết hỏi ai !

Ai lo tô điểm nước non này;

Anh hùng vạn cổ c̣n vương nợ,

Mối nợ ngàn thu chửa sạch tay.

      LÊ-VĂN-DUYỆT, Lăo mừng chư Thiên mạng, mừng chư hiền đệ hiền muội đẳng đẳng đàn trung.

      Chư hiền đệ hiền muội! nền Đạo đă trưởng thành trải mấy mươi năm, chư hiền đệ hiền muội cũng đă vượt biết bao muôn ngàn thử thách mới đến được giai đoạn ngày nay. Nhưng đường đời c̣n lắm chông gai nên lối Đạo cũng không phẳng ĺ yên lặng cho lữ khách xuôi chèo thả máy. Chính tự mỗi cá nhân nên giữ vững lập trường nội tâm, cứ đường lối sẵn định thi hành để ngày nào đó đảm đương công việc vĩ đại Thiêng-Liêng giao phó. Công việc vĩ đại ấy cũng chẳng phải đợi chừng nào, nhưng chính chư hiền đệ hiền muội đă lănh và đang tiến thân tu niệm. Vai tṛ trọng đại ấy chư hiền không nên hiểu một cách hời hợt mông lung, mà phải hiểu cho rơ rệt tầm quan trọng từ hành vi nhỏ nhặt của Đạo.

      Vậy sự quan trọng ấy là chi? Chư hiền đệ hiền muội hỏi lại tôn chỉ của ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI sẽ thấy rơ. Sự trọng đại này chẳng phải bảo chư hiền ra tài an bang tế thế b́nh thiên hạ, thâu tóm nhân quần về một tay một mối cho tập quyền nào, dù là tập quyền do Thượng-Đế chủ trương, mà chư hiền đệ hiền muội cần nhứt phải củng cố nội tâm cho ổn định, không chênh lệch tả hữu, làm thế nào được trung ḥa như Đạo của Trời, lo ngăn ngừa những chướng ngại vật nội tâm, nào sân si ái ố. Những thứ ấy rất thường, nếu xem rẻ nó sẽ bị nó điều khiển kéo lôi trong những thời gian phàm tâm dấy động nào đó.

      Tâm linh phải trong sạch, sáng suốt và b́nh đẳng như nhiên ngơ hầu thể hiện thái độ hành vi hoàn toàn đạo đức, nói những lời nói, làm những việc làm đều có thể xem như khuôn vàng thước ngọc cho mọi người cảm hóa noi theo mà không cần một lời quyến rũ. Dù chẳng được toàn bích như thế, miễn được gần giống như vậy cũng đă giúp Trời phổ hóa nhơn sanh phần nào rồi. Và khi giúp Trời làm theo lẽ chánh, thức tỉnh nhân tâm th́ chư hiền đệ hiền muội đă gián tiếp giúp cho xă hội một viên gạch, một công tŕnh khá vĩ đại rồi đó.

      Bởi cớ xă hội hiện tại đang lâm vào t́nh trạng nguy ngập tinh thần, làm cho nước non hầu như nghiêng ngửa, những bàn tay cứng rắn cũng chưa đủ để cải tạo giang sơn, cải tạo nguồn sống nhơn sinh, xây dựng t́nh thương hiệp nhứt nhân loài, phải rất cần đến bàn tay từ ái của những trang tu hành chân chánh. Chẳng những đ̣i hỏi sự giúp đỡ của lớp người hiện hữu mà thôi, c̣n phải đào tạo uốn nắn những lớp người theo sau cho thật hoàn hảo hơn để đời càng ngày càng trở nên rạng rỡ uy danh của quyền năng Thượng-Đế.

      Muốn được như vậy, chư hiền đệ hiền muội phải có tấm ḷng kiên nhẫn. “Nhẫn, nhẫn, nhẫn, phàm tâm tùng thử tận”. Không v́ thiên hạ gây loạn xấu xa hết mà ḿnh ta chán nản không muốn làm việc tốt.

      Như trong một gia đ́nh nọ có mười người tức mười miệng ăn, nhưng chỉ có một người biết lo làm lụng siêng năng, kiếm từ đồng tiền bát gạo nuôi cả gia đ́nh, c̣n chín người kia mặc t́nh ngồi không phóng túng ăn chơi. Giả như một người ấy nói rằng chín người kia không làm việc, can chi ta phải vất vả tấm thân lo làm lụng, và người ấy nghỉ đi không làm th́ cả nhà đều chết đói, kể cả một cá nhân người đó nữa.

      Ở xă hội con người lớn lên cũng tương tợ như thế ấy đó chư hiền đệ hiền muội...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh