Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

11.- TRÁCH NHIỆM NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT,

Tuất thời 14 tháng 2 Tân Hợi (10-3-1971)

      HỘ-PHÁP PHẠM-CÔNG-TẮC, Bần Đạo chào chư Thiên ân hướng đạo, chào chư hiền đệ hiền muội đàn tiền.

      Thấm thoát đă mấy mươi năm rồi, cơ Đạo thăng trầm mấy lúc, tiến th́ cũng tiến rất nhiều trên đường tạo lập Thánh-thể của Đức Chí-Tôn ở khắp mọi nơi cũng như hóa hoằng chánh pháp. Công lao vĩ đại  ấy, sắc diện huy hoàng nghiêm chỉnh của đạo luật pháp chánh ngày nay không phải ở Bần Đạo hay ở các bậc Tiền Bối khai minh, trái lại có được ngày hôm nay là nhờ ở bàn tay của những hàng tín hữu từ Hậu Giang đến Tiền Giang, từ Bắc Trung Nam, từ trong nước đến ngoài nước. Biết bao sự hy sinh tánh mạng tài sản tâm lực đă mỏi ṃn, đă đổ xuống tất cả để điểm tô cho các vùng Thánh-Địa, tạo nên những tiếng kinh trầm hùng, tiếng chuông u bổng ở từng Thánh-Thất Thánh-Tịnh. Giá trị có được ngày nay không do ở một bàn tay nào hay một khối óc nào mà làm nên được. Cái có được ở đây là do mọi người trong Đại-Đạo.

      Bần Đạo nhắc ở đây để thấm thía chính ḿnh và cũng để cho bậc được gọi là lănh đạo hướng đạo hiện tại. Cái hiện hữu không ở một vĩ nhân mà là ở tất cả. Người lănh đạo đừng ngủ say trên trách vụ, đừng tưởng tượng rằng có ḿnh cơ Đạo mới được thế. Tất cả phải đồng nghĩ là những viên gạch xây dựng nên lâu đài chơn lư, tất cả tim óc và đức tin sẽ chạm khắc những nét uy nghi nên Đạo, chói lọi. Những sự lầm lỗi từ xưa đến nay phần nhiều là do bậc hướng đạo. Con thuyền bị đắm là do người lái sẩy tay, hành khách và vật dụng trong xe đều trao phó cho người lái xe. Người hướng đạo có trọng trách hướng dẫn nhơn sanh cũng thế. Đừng quên dặn ḷng từng giây từng phút, đừng mỉm cười trên trách vụ của ḿnh hay dỗ giấc nồng trên chiếc ghế chức sắc vị ngôi. Bậc hướng đạo chơn chánh không hănh diện với chức vụ của ḿnh, mà chỉ lo không làm tṛn dù việc nhỏ hay to. C̣n phân chia nhánh nhóc là chưa đến gốc của sự kiện. Cái quan trọng hữu thể c̣n xa vời vợi.

      Cuộc thế ngày nay cũng thế. Phân hóa và phân tranh là căn bịnh trầm trọng đă làm điên đảo cuộc đời và cơ Đạo cũng không tránh khỏi. Tiến th́ dầu thế nào cũng bảo rằng tiến, nhưng hăy thử nh́n kỹ nền Đại-Đạo ngày nay quá ư là chậm do hậu quả của sự phân chia.

      Thánh ngôn đă nói: Đạo là tâm linh, Thiên đàng là tri năng. Chư hiền hăy sáng suốt để tự giác ngộ, để tiến bộ hoàn hảo trên sinh hoạt tương quan.

      Đă bước vào cơi siêu lạc, Bần Đạo tưởng hẳn đă dứt bỏ được bụi trần với nỗi ḷng thế sự bao năm, ngờ đâu sứ mạng mong mỏi chưa tṛn, chỉ c̣n nhờ các bàn tay các khối óc của đàn em tiếp nối thực hiện. Cái mong muốn của Bần Đạo ắt hẳn cũng là cái mong muốn của các em, của những người đă tự nguyện với ḷng hy sinh làm cây đà dựng thành cầu vượt qua biển khổ, chịu khom ḿnh xuống làm từng viên sỏi đá lấp đầy con đường dẫn đến sự an lạc cho nhơn sanh. Người xưa hằng nói: Những tâm hồn cao cả sẽ gặp nhau. Hỡi những ai dám làm người tầm thường nhất trong sứ mạng phi thường nhất, Bần Đạo nghĩ những người ấy sẽ gặp nhau và sẽ gặp Bần Đạo. Hoa mai nào mà không trổ ở mùa Đông, người sứ mạng cứu thế nào mà không trổ mặt ở lúc thế sự loạn ly, nhân tâm thất tán?

      Hăy khêu tỏ ngọn đuốc tâm đăng sẽ thấy ḿnh và thấy người. Có thấy được ḿnh mới mong thấy được người, có thấy được người th́ có ǵ không thực hiện được. Cái nhục to tát nhứt là ḷng tham và sự ngu muội của tâm linh; cái nhục mà đau đớn hơn hết là t́nh linh sơn cốt nhục mà tự cắt tay nhau cho thành người tàn phế.

      Đạo có sáng chói ở mọi người th́ xă hội đời mới an lạc.

      Đứng dưới mái Thánh-Đường uy nghiêm đọc thuộc làu từ câu văn đạo luật Thánh-ngôn cũng chưa chắc đă hiểu trọn vẹn Cao-Đài chủ nghĩa. Câu văn chỉ là h́nh thức phương tiện vẽ nên chơn-lư đạo-pháp chớ không là đạo pháp. Thánh đường ngoại thể đă huy hoàng th́ Thánh đường nội tâm phải sáng chói. Có như vậy mới mong con cái của Đức Chí Tôn mới tránh khỏi cảnh no ḷng với những tấm thực đơn.

      Thế cuộc đă mở màn, cơ Trời đang vận chuyển. Giờ đây Bần Đạo muốn nói với chư hiền là đừng nghĩ tới, đừng bàn tới cái ǵ của phân hóa, cái ǵ của thống nhứt, duy nhứt hay hiệp nhứt nữa, mà phải chấp nhận tất cả. Bao nhiêu kinh nghiệm đă thấy rồi, giờ hăy gác lại một bên và không mong mỏi với niềm tin chơn chất đă có, đă h́nh thành ở buổi đầu khai Đạo.

      Nơi đây, Bần Đạo muốn nói đến Hội Đồng Hướng Đạo Cao Đài mà Đức Chí-Tôn đă phán dạy. Muốn nối lại những sợi dây bền chặt lại thành một sợi dây dài cứu thế, chư hiền có sứ mạng hướng Đạo con cái của Đức Chí Tôn hăy ngồi lại với nhau, hăy siết chặt tay nhau, t́m những giải pháp, những phương thức để làm một lối về cho tất cả con cái của Đức Chí-Tôn.

      Về đâu? Cho người Đạo trở về quyền pháp Đạo, cho vạn linh về hiệp Đấng Chí Linh. Ngọn đèn chơn lư sẽ soi rọi khắp màn đêm trên thế giới. Các cái ḥa b́nh giả tạo không c̣n diễn xuất nữa.

      Đây là những lời tâm huyết của Bần Đạo gởi lại cho các em. Kỳ Đại Hội này Bần Đạo chúc cho các em thành công trong tinh thần sứ mạng của Đức Thượng-Đế...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh