Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

10.- NGHỊCH HÀNH PHẢN BỔN

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT,

Tuất thời 14 tháng 2 Tân Hợi (10-3-1971)

Thi:

Nguyên-nhân xuống thế đă lâu rồi,

Giác tánh quê xưa sớm phục hồi;

Chớ mải mê trần trong khổ lụy,

Uổng cho một kiếp được làm người.

      NGÔI-HAI GIÁO-CHỦ NGÔ-MINH-CHIÊU, Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội.

      Chí-Tôn Thượng-Đế khai Đạo tại trần gian cốt ư là giục tiếng chuông linh nhắc nhỡ nguyên-căn sớm tỉnh ngộ quay về đường cũ và ư thức trách vụ của ḿnh trong sứ mạng thế Thiên hành hóa, đem Đạo-lư phổ truyền khắp nhơn gian để mọi người cùng hiểu cùng tu học, để trau giồi bổn nguyên chơn tánh đă bị vùi lấp bởi bụi hồng dày đặc phủ che.

      Chí-Tôn Thượng-Đế trong đức háo sanh đó, muốn cho tất cả con cái của Ngài dưới thế gian này đều thể hiện được ḷng háo sanh ấy của Ngài từ nội tâm của mỗi người. Có bảo trọng đức háo sanh mới quí trọng mạng sống của muôn loài trong đó có con người. Muốn quí trọng mạng sống con người, chỉ có t́nh thương bộc phát từ cơi ḷng mọi người mới bảo vệ được mạng sống ấy mà thôi.

      T́nh thương được phát nguồn từ mảnh tâm điền đạo đức, cây t́nh thương khả dĩ tươi tốt được, ngoại trừ miếng tâm điền đạo đức, th́ không c̣n chỗ nào có thể phát triển được.

      Do đó, Chí-Tôn và các Đấng Thiêng Liêng đă không ngại chốn hồng trần ô trược này, phóng lằn điển quang đến trần gian để dùng đủ lời lẽ chân lư khuyên giải người đời phải tu thân lập hạnh, học Đạo hành Đạo để tế chúng độ nhơn.

      Lời khuyên của các Đấng dầu cao thâm vi diệu đến đâu, nếu con người không học không hành không giúp đỡ lẫn nhau trong đức háo sanh ấy, th́ Thượng-Đế cũng phải đành rơi lệ mà thôi.

      Chứng bịnh trầm kha bởi loài vi trùng tam độc đă ăn sâu vào tâm năo của con người. Đạo lư là môn diệu dược thần y. Nếu muốn khử trừ chứng bịnh trầm kha ấy mà bịnh nhơn không chịu phục dược, th́ dầu thần y diệu dược cũng chẳng bổ ích vào đâu! Cũng như ḥa b́nh sẽ đến với nhân loại, nhưng nhân loại phải tự t́m kiếm và thể hiện lấy trong đức háo sanh của Thượng-Đế, chớ Thượng-Đế  không chính ḿnh đem cái ḥa b́nh ấy đến cho con người.

      Thế nên, người tu thân hành đạo luôn luôn phải nhớ điều này: Tu là cách mạng bản thân, bản tâm và bản tánh. Nếu vào Đạo rồi mà không sửa đổi  được tánh ác ra thiện, tánh ngu thành hiền, phàm tâm ra Thánh tâm, những ngôn ngữ thất đức thất nhân tâm ra lời khuyên thánh thiện, th́ không thể  nào gọi rằng tu, rằng cách mạng bản thân được. Vậy câu "Nghịch hành phản  bổn" là làm sao hằng ngày con người của ḿnh phải trở nên mới, càng mới thêm măi măi...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh