Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

7.- ĐỨC KHIÊM TỐN VÀ PHỤC THIỆN

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ,

Tuất thời mùng 1 tháng 2 Tân-Hợi (25-2-1971)

Thi:

Tam-Kỳ Phổ-Độ cơi Nam Thiên,

Tam-Trấn Oai-Nghiêm nắm mối giềng;

Thay mặt Chí-Tôn truyền Đạo-pháp,

Dắt người trở lại cơi Tiên-Thiên.

      HIỆP-THIÊN ĐẠI-ĐẾ QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN, Lăo chào mừng chư  hiền đệ hiền muội. Lăo miễn lễ đàn trung đồng an  tọa.

      Chư hiền đệ muội! trong giới tu hành, đức tính khiêm tốn và tinh thần phục thiện là hai trong những đức tính cần thiết để giúp đỡ người tu thân lập hạnh, hành đạo độ đời, đi đến nơi đến chốn.

      Chính v́ con người c̣n lỗi lầm, c̣n gây điều trái đạo, lâm vấp sự tội ác, gây nên bao nhiêu điều oan khiên nghiệp chướng như: nghiệp ư, nghiệp khẩu, nghiệp thân. Đó là cái mầm đưa con người đến ṿng luân hồi chuyển kiếp để đền báo sự nghiệp căn. Thế nên Thượng-Đế đă và đang dùng mọi h́nh thức khai Đạo độ đời cho người đời biết đâu là chánh, đâu là tà, lẽ nào hư, điều nào nên, việc nào nên làm nên nói, điều nào nên cử nên kiêng.

      Đạo lư dạy người đời tu thân lập hạnh để hoàn thiện hóa bản thân, trở nên hàng hiền nhân Thánh  thiện, chớ nếu con người đă hoàn thiện rồi th́ Thượng Đế cùng chư Phật Tiên Thánh đâu c̣n đến thế gian để độ đời nữa. Thế nên người tu phải làm ǵ?

      Đă là con người giữa sự thiện ác, phải trái, nên hư, phước tội, đều lẫn lộn trong nếp sống thường nhựt, ví như ḍng nước nơi khe suối nương rạch đang cuồn cuộn chảy, đục trong lẫn lộn, cặn cáu ḥa lẫn.

      Vào Đạo tu thân, trước hết là xem Kinh đọc sách Đạo, học tập Thánh-Ngôn Thánh-Giáo để thanh lọc tư tưởng, gội rửa tánh xấu, hầu xa lần những ngôn ngữ tổn đức thất nhân tâm, tránh không làm những điều tội lỗi, tập làm những điều nhân việc thiện, ban đầu hơi ngỡ ngàng đối với người đă quen tánh cũ, nhưng phải cố gắng bền chí thanh lọc ngày ngày tháng tháng trong câu "Nhựt tụ nguyệt tăng" hay "Nhựt nhu ngoạt nhiễm".

      Ḍng nước sông, múc vào chậu, để yên sẽ được lóng trong phần trên và thải hồi phần cặn cáu. Người tu hành siêng năng bền chí thanh lọc trau sửa bản tâm bản tánh lần hồi sẽ trở nên thuần lương Thánh thiện.

      Phật Tiên Thần Thánh ngày nay, ngày xưa được trọn tốt trọn lành đều phải trải qua những giai đoạn thanh lọc ấy. Có nhiều bậc Phật Tiên Thánh Thần trước kia cũng mang thể xác làm người, cũng lâm vấp những thói hư tật xấu như ai, nhờ biết khiêm tốn học hỏi, biết phục thiện để chừa lỗi, chấp nhận lời lành, ư hay, lẽ tốt, để trau sửa bản tâm rèn luyện bản tánh mới có thể tiến hóa lần từ kiếp người đến hành Thần Thánh Tiên Phật.

      Đức tính khiêm tốn, tinh thần phục thiện là món bửu bối quí giá vô cùng để giúp người tu thân hành đạo có được những cử chỉ khả ái, tác phong dễ thương, tư cách đức độ, việc làm nhân từ khả dĩ gây được bầu không khí hiền ḥa với những người đối diện. Đó là tu vậy.

      Tu là sửa đổi từ dữ ra hiền, từ  hư được nên, sửa đổi từ xấu thành tốt, từ phàm nhân ra Thánh nhân. Tu cũng là tu bổ những chỗ hư hỏng thiếu sót để được hoàn mỹ chí thiện chí nhân vậy. Nếu không sửa đổi cải thiện khiêm tốn học hỏi điều lành, phục thiện để nhận những chỗ sai hầu chừa cải th́ dầu tu trọn đời măn kiếp th́ phàm nhân vẫn là phàm nhân, luân hồi chuyển kiếp vẫn trong ṿng chuyển kiếp luân hồi.

      Chữ tu, thí dụ như việc ăn chay. Nếu việc ăn chay không ư thức được về vệ sinh y học, không ư thức được ḷng công b́nh quí trọng mạng sống loài vật, không ư thức được ḷng nhân từ, không ư thức được sự lóng trược phân thanh, th́ ăn chay cũng như ăn kham khổ đối với những người nghèo khó không tiền mua thịt cá tôm tép, chỉ mua rau chấm tương hẩm hút thế thôi.

      C̣n điều thứ hai là mừng cho chư hiền đệ muội đă ư thức được lời dạy trước đây trong một bài Thánh giáo về đức tin. Dầu ai tự xưng là Phật Tiên trên trời rớt xuống mà có những lời nói trái đạo lư, trái lẽ thật th́ đừng nhắm mắt tin càng tin đại rồi bị bàng môn tả đạo tá danh Tiên Phật d́u dắt vào nẻo đọa lạc luân hồi.

      Lăo mừng cho sự tu học được tiến triển của chư hiền đệ muội, để không hoàn toàn ỷ lại Thiêng-Liêng, dầu việc hết sức là nhỏ nhít tiểu tiết. Có như vậy mới ư thức được câu "Thiên nhân hiệp nhứt"...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh