Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

6.- ĐƯỜNG TU TIẾN

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ,

Tuất thời 18 tháng Giêng Tân Hợi (13-2-1971)

Thi:

Trường thi mở rộng hỡi nguyên nhân,

Trời đă b́nh minh tỉnh mộng trần;

Kịp bước đua nhau về vị cũ,

Trể tràng e phải chịu phong vân.

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Đạo chào chư hiền đệ hiền muội.

      Giờ này Bần Đạo trở lại với chư đệ muội để dạy một vài việc cần về đạo sự. Bần Đạo miễn lễ, đồng an tọa.

      Nh́n xem thế sự, trước mắt bao nhiêu việc đổi thay thay đổi, luật tuần huờn luân chuyển chuyển luân, cơi vô thường kẻ đến trước người đến sau, kiếp nhơn sanh nay về mai ở. Thế nên con người phải tu. Tu không phải dành riêng cho những người khoác áo cà sa hay Thiên phong chức sắc, mà tất cả mỗi con người đều phải có tu. Biết tu mới tiến hóa, v́ nơi trần gian là trường tiến hóa của nhân loại. Nếu nhân loại không tu là tự ḿnh dấn thân vào luật đào thải của Hóa Công.

      Thế nên chữ tu mà chư hiền đệ muội tu đây là một lẽ tất yếu của kiếp sinh tồn, nào phải đâu tu là khuôn khổ buộc ràng con người vào chỗ khó khăn hạn hẹp.

      Nh́n qua xă hội nhơn sanh ngày nay, bởi không tu nên mất cả đạo làm người, th́ c̣n đức đâu mà dưỡng dục cho con người thuần lương trong cảnh thái b́nh an lạc.

      Bởi lư do trên nên Đạo được thể hiện ở sự giác ngộ của con người đă từ cơi linh quang chiết đến, xây đắp nền tảng để nhơn sanh được đứng dừng lại trên nền tảng cao rộng ấy, ngơ  hầu nh́n thấy cảnh sóng gió băo bùng giữa cơi trần la giăng bủa, hầu thức tỉnh trở lại đường xưa bến cũ, tránh nghiệp quả luân hồi. Cửa Đạo mở rộng, đường Đạo thênh thang, lư Đạo bao la bát ngát.

      Hỡi chư hiền đệ hiền muội đang sống trong những trạng huống bi đát thương tâm, giữa lâu đài riêng rẽ, giữa vực thẳm hố sâu bao bít từ con người cho đến vạn vật, rồi chư hiền đệ muội có nghĩ sao chăng? hay là buông xuôi cho thời gian cuộn trôi kiếp người trong nhân thế?

      Chư hiền đệ hiền muội đă khắc khoải ưu tư  rất nhiều về điểm ấy. Ngày nay chư hiền đệ hiền muội đă là một môn đồ của Đức Thượng-Đế, là những con tin giữa cơi hỗn độn Hạ-Nguơn, là sứ mạng ḥa b́nh cho thế giới nhân loại. Không phải cái trọng trách ấy gán về cho một cá nhân hay một tổ chức, một tôn giáo nào hoặc một quốc gia xă hội nào, mà toàn thể, toàn thể nhân loại đều tự nhận sứ mạng ấy giữa đời tao loạn này. Phương chi chư hiền đệ hiền muội trải qua bao nhiêu năm trường t́m đường giải thoát nỗi trói-trăng đau khổ ngoài đời, mong vào trong cửa Đạo để đem lại cho chính ḿnh một sự cứu cánh linh hồn hoặc an nhàn thể xác. Đó là chư hiền đệ hiền muội đă thuận Thiên-lư, lên đường tiến hóa rồi.

      C̣n một lẽ cần thiết là có biết đường tiến hóa này sẽ tiến hóa đến đâu? mục phiêu ở đâu? quê xưa vị cũ ở đâu? hay là măi đứng một chỗ ngắm trời xem đất, nh́n mây trôi nước chảy, ngâm thơ vịnh phú để gọi rằng an nhàn tự tại Thần Tiên, hay là măi chạy quẩn chạy quanh, nay đường này mai ngơ nọ, vần tới vần lui, nh́n lại sức lực mỏi ṃn, thân tâm cằn cỗi, rồi tự trách sao đường tiến hóa không đến chỗ mà chính ḿnh đă mong muốn và ước nguyện.

      Hai việc mà Bần Đạo vừa luận ra đây để chư hiền đệ hiền muội lănh hội ư thức sự tu hành.

      Hôm nay Bần Đạo dạy như vậy để chư đệ muội xem kỹ mà thi hành. Nhớ rằng tu hành học Đạo để tiến lên nấc thang cao cả trên Thượng-Thiên chớ không phải đứng một chỗ rồi lại trở xuống, như vậy là hoài công lắm đó...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh