Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

1.- TIỀN BỐI CHÚC XUÂN

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT - Ngọ thời mùng 1 tháng Giêng

Xuân Tân Hợi (27-1-1971)

__________

Thi:

NGÔ đồng chim trĩ đậu dung thân,

MINH tánh rán lo rửa nghiệp trần;

CHIÊU hội nguyên căn kỳ tận thế,

Giáng chào hướng đạo với Thiên ân.

      NGÔ-MINH-CHIÊU, Tiên Huynh chào mừng chư Thiên ân hướng đạo cùng chư hiền đệ, hiền muội.

      Thừa lịnh Ṭa Tam Giáo, thay mặt chư vị Hội Đồng Tiền Bối, Tiên Huynh giáng Cơ trần gian trong giờ nầy để lời hỏi han thăm viếng chư Thiên ân hướng đạo, cũng như các Thánh-Thất, Tịnh-Thất hiện diện cũng như khiếm diện, lời chào mừng thân ái đoàn kết để xây dựng tinh thần đạo đức bằng phương pháp phổ truyền giáo lư độ dẫn nhơn sanh.

      Xuân Tân-Hợi đă đến cùng nhân loại, chúng Tiên Huynh để vài trang cùng chư Thiên ân hướng đạo cũng như chư hiền đệ, hiền muội và các em thanh thiếu niên:

Thi:

Nhơn sanh khi đă đến hồng trần,

Đắm tục đành quên chốn cố lân;

Giác ngộ sớm tu quày trở lại,

Để hầu hưởng cảnh vạn trường xuân.

      Tuy rằng Tiên cảnh dương trần có cách biệt, nhưng t́nh thương đương nhiên của Tạo Hóa vẫn đồng nhứt, mỗi người mỗi việc trong sứ mạng thế Thiên hành hóa. Sự hiện diện của lớp người hiện tại làm chúng Tiên Huynh hoan hỉ và cảm xúc vô cùng, muốn tặng nhau những ǵ để thể hiện ḷng tri kỷ, nhưng mà:

Thi:

Tṛi trọi lấy chi để tặng nhau,

Không hoa, không quả, rượu bồ đào;

Chỉ t́nh luyến ái ḷng tri kỷ,

Mượn mấy vần thơ để tặng nhau.

Thi:

Và mượn hoa mai chốn thế trần,

Gọi là vật chất tặng người thân;

Hoa mai đang nở mùa Xuân thắm,

Thông cảm giùm nghe hỡi cố nhân.

Bài:

       Tứ quí nhơn gian Xuân tại thủ,

       Hỡi khách trần t́m thú thưởng Xuân;

              Cùng ta nâng nhắc bút thần,

Điểm tô gấm vóc cho Xuân huy hoàng.

       Vườn Tạo Hóa sẵn sàng vun quén,

       Cho trăm hoa sắc bén hương nồng;

              Trải qua mấy hạ thu đông,

Chờ Xuân Xuân đến tạ ḷng tác nhân.

       Đă trót nặng t́nh dân nghĩa Đạo,

       Th́ sao đành hoài băo tư riêng;

              Canh tân là nghiệp lưu truyền,

Chọn hoa mai đến tặng miền trần gian.

       Tặng sứ mạng trên đàng cứu thế,

       Tặng Thiên phong trước bệ Cao Tiên;

              Tặng người nhân đức tài hiền,

Tặng trang lănh đạo mối giềng đảm đang.

       Tặng những kẻ cơ hàn tâm đạo,

       Tặng những người hoài băo nghĩa nhân;

              Tặng người biết học lư chân,

Tặng cho những bậc keo sơn tu tŕ.

       Tặng bạn có biết v́ nhân loại.

       Tặng người đang mật trải gan phơi;

              Hy sinh hành đạo độ đời,

Theo chân kẻ trước dẫn người đi sau.

       Nh́n nhân thế xiết bao duyên nghiệp,

       Có chi vui cái kiếp phù sinh;

              Vi nhân chút phận âu đành,

Bại thành mấy lúc nhục vinh mấy hồi.

       Khi non nước giữa thời tao loạn,

       Khi giống ṇi cắt đoạn t́nh thâm;

              Tiền nhân cơ nghiệp ai cầm,

Ai noi Hưng Đạo, ai làm Quang Trung!

       Sức ḱnh ngư vẫy vùng biển rộng,

       Cánh đại bàng bay bổng trời xanh,

              Bập bềnh một miếng mồi tanh,

Rủi may câu lưới mong manh vô t́nh.

       Ôi ! thế sự phù b́nh là thế!

       Hỡi ai c̣n quốc thể chăng ai!

              Xem trong rồi lại ngắm ngoài,

Nồi da xáo thịt biết ai phân trần!

       Nh́n  hướng đạo tinh thần dân tộc,

       Trót làm người thước ngọc khuôn vàng;

              Khép ḿnh giới hạnh đoan trang,

Dốc tu chi sá vinh sang cuộc đời.

(Nhưng)

       Cũng khó yên trong thời tao loạn,

       Khi giống ṇi chia đoạn t́nh phai;

              Muốn đem giáo lư hoằng khai,

Bao nhiêu thử thách đắng cay nhân t́nh.

       Muốn thực hiện công b́nh bác ái,

       Muốn trọn hành nhân ngăi từ bi;

              Những điều trước phải thực thi,

Ḷng tu là Đạo cứu nguy cho đời.

       Xuân Tân-Hợi để lời khuyến nhủ,

       Hỡi bạn trần t́m thú thưởng xuân;

              Đây cành mai tặng cố nhân,

Mùa xuân bất diệt tinh thần thắm tươi.

       Sắc mai trổ một trời quang ánh,

       Nhụy mai phong lóng lánh hạt châu;

              Gió Đông phơ phất dạt dào,

V́ đời mai trổ để hầu đón xuân.

       Đem trần thế thanh tân mát dịu,

       Đem nhân loài túng thiếu thành may;

              Vi nhân đáng mặt trần ai,

Đáng trang hướng đạo Xuân mai tặng mời...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh