Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

5.- LUẬT TIẾN HÓA

MINH-LÝ THÁNH-HỘI

Tuất thời Mùng 3 tháng Giêng Canh-Tuất (8-2-1970)

___________

Thi:

Thiên Ðịa âm dương giáp một vòng,

Mới vừa Xuân Hạ đến Thu Ðông,

Hỡi chư hướng đạo trong dân Việt,

Ðã góp công gì với núi sông?

      HƯNG-ÐẠO ÐẠI-VƯƠNG, Bản Thánh mừng chư Thiên-Mạng, chư hướng Ðạo, chư hiền đệ, hiền muội.

Thi:

Sông núi đang chờ kẻ sĩ phu,

Chung tay lấp phẳng hố oan cừu,

Tình thương đem rải cùng dân tộc,

Cho vẹn đạo đời chí trượng phu.

      Thu mãn, Ðông tàn, Xuân lại đến. Cứ như thế nhựt nguyệt âm dương xoay vần theo bánh xe luân, vạn vật đồng chuyển quanh theo vòng định luật. Cứ mỗi độ Xuân về, cỏ cây đã cởi bỏ lớp lá vàng rơi rụng, mang lên một màu tươi nhuận thắm xanh. Cỏ cây hoa quả tuy rằng là vật vô tri vô giác, nhưng tiềm năng linh ứng Tạo Hóa đã ban cũng chuyển mình trong tiềm thức đón lấy tiết Xuân sang để hòa đồng cùng vạn vật.

      Mỗi một mùa Xuân là mỗi vật đều chuyển mình theo luật tiến hóa từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ một trẻ hài nhi thơ ngây mộc mạc, trí hiểu biết đã trưởng thành dần theo cơ thể đang tiến, người già cao niên lần hồi sức khỏe giảm bớt để trở về trong quá khứ của lứa tuổi sơ sinh để nhường lại cho mùa Xuân đang lên của tuổi trẻ.

      Luật sinh trưởng thâu tàng không chờ đón một riêng ai, lẽ vô tư của Trời Ðất không dành riêng cho một sinh vật nào. Mỗi độ Ðông tàn Xuân đến là con người đã mang một thể xác vi nhơn, chứa đựng những tâm tư thầm kín, một khối óc tinh khôn, sự hiểu biết phải trái, dở hay, chánh tà cùng khôn dại. Dầu cho từ hạng cùng đinh dân thứ đến hàng trí sĩ đạo đức uyên thâm, dầu muốn dầu không, tâm tư cũng giao động với tiết Xuân về. Người vinh hoa phú túc vật chất thải thừa đua đòi thụ hưởng đành rồi, nhưng đối với hạng cơ bần thiếu thốn, sớm có chiều không, dầu lòng có muốn quên đi hoặc phôi pha cho mau qua những ngày Xuân đến, cũng cảm thấy nơi tâm tư có những gì rộn rực.

      Chư hiền-đệ hiền-muội! Bản Thánh vừa tạm sơ qua nơi những tâm tư của các giới trong lúc Xuân về. Ðiều mà Bản Thánh muốn nói lên đây là tâm tư của hàng hướng Ðạo trong thế tình đất nước hiện tại

      Ðã là thành phần giác ngộ, không ai chối bỏ được nhiệm vụ của mình là một công dân trong thời non nước thăng trầm, muôn dân thống khổ. Người tu hành không phải chỉ những trầm lặng mình dưới bóng từ bi, trầm tư mặc tưởng để điêu luyện tâm hồn nơi cõi hư vô tịch mịch, mà còn phải tìm ra nguồn gốc sự đau khổ của toàn dân, dốc lòng tìm ra phương pháp tận độ, đem Ðạo Lý lồng vào nếp sống để cải tạo tư tưởng con người trở lại với bản tánh thiên lương, hầu cùng nhau gây dựng cõi đời Minh Ðức Tân-Dân mới mong đem lại thái hòa an lạc cho dân tộc. Ðó mới thật là hưởng được một mùa Xuân vĩnh cửu bất tận.

Thi:

Xuân đến lồng trong khắp mọi người,

Sang hèn thanh trược cũng vui tươi,

Lẽ đâu Xuân chỉ Xuân chừng ấy,

Mà nợ tang bồng quên đấy thôi.

      Sau cùng Bản Thánh để lời chúc Xuân chư hiền đệ muội:

Thi:

Canh-Tuất Xuân lai Ðạo-Ðức bền,

Hòa đồng chung sức dựng xây nền,

Tân-Dân Minh-Ðức đời an lạc,

Ngàn thuở muôn thu rạng tuổi tên.

 

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh