Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

3.- HỘI ÐỒNG TIỀN BỐI ÐẠI-ÐẠO CHÚC XUÂN

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT

Tuất thời Mùng 1 tháng Giêng Canh-Tuất (6-2-1970)

____________

Thi:

Tỉnh giấc mùa Xuân đến với thân,

Bấm tay đếm lại đã bao lần,

Rừng cây thảm cỏ chừ thay đổi,

Cũng một chủng loài cũng sắc dân.

      Hội Ðồng Tiền Bối Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, chúng Tiên Huynh chào mừng các em Thiên Ân hướng Ðạo, các em đạo tâm nam nữ.

      Xuân về, chúng Tiên Huynh đến cùng các em để thăm viếng và cầu chúc các em sang Xuân nhiều tiến bộ Ðạo Ðức trên đường nhiệm vụ.

      Các em ôi! Mỗi độ Xuân về là chúng Tiên Huynh cảm thấy bâng khuâng tha thiết, những hạt chuổi thời gian trôi qua theo ngón tay Tạo Hóa. Chúng Tiên Huynh lo ngại cho các em chưa tròn sứ mạng trong Tam-Kỳ Phổ-Ðộ là tự giác và giác tha.

      Ôi! đời còn ly loạn, lòng người còn nhiều đổi thay, thế đạo chưa có người phát huy đúng mức để phổ độ nhơn sanh! Mùa Xuân về, mang dòng tâm sự ra đi, đi rồi lại trở về cùng các em thưởng Xuân trong mấy vần "Xuân Thiêng-Liêng bất diệt".

Bài:

                    Một mùa "Xuân Thiêng-Liêng bất diệt",

                    Xuống cõi trần điểm xuyết non sông,

            Cỏ hoa chuốc lục khoe hồng,

Người người góp mặt đẹp lòng cùng Xuân.

      Giữa cuộc đời hương Xuân ngào ngạt,

      Riêng tình chăng mãnh đất Giao-Châu,

            Non non nước nước một màu,

Ta trông Ải Bắc, người sầu Nam Quan.

      Trước áng thư mơ màng khói quyện,

      Vẳng bên tai những tiếng Giao-Thừa,

            Vòm Trời lấm tấm sao thưa,

Gió Xuân chợt thổi tình xưa lạnh lùng.

      Ðốt trầm hương hầu nung nấu lại,

      Nhắc bút thần họa giải đồng tâm,

            Ý Xuân bình dị thâm trầm,

Muôn loài đều hưởng Xuân tâm rạng ngời.

      Xuân tâm ấy của Trời ban phát,

      Không thời gian truyền đạt mỗi người,

            Ðời ôi mấy kẻ khóc cười,

Dang tay nắm lấy thuyền từ ái tha.

      Phận bé nhỏ đạo nhà nắm giữ,

      Vai nặng quằn hai chữ nghĩa nhân,

            Có Trời có nước có dân,

Dân nguy nước loạn xả thân giúp đời.

 

            Thôi chúng Tiên Huynh chỉ mấy lời cùng các em trong ngày Xuân. Còn thời giờ các em đọc lại những lời của Ðức Mẹ trong Ðàn qua để cùng nhau tắm gội điển lành. Chúng Tiên Huynh một lần nữa chúc các em hưởng trọn mùa Xuân Ðạo Ðức dưới Hồng Ân Ðức Chí-Tôn san sẽ. Chúng Tiên Huynh chào chung các em. Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh