Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

27.- NƯỚC NHÀ GẶP CƠN BỈ TRÁCH NHIỆM NAM NỮ ĐỒNG

Vạn Quốc Tự, Tuất thời Rằm tháng 9 Kỷ Dậu (25-10-1969)

____________

THI:

Nữ nam âu cũng một chơn linh,

Cùng tách ra đi chốn thượng đ́nh;

Đến cơi hồng trần tu lập vị,

Công đầy quả măn lại hồi sinh.

      VÂN-HƯƠNG THÁNH-MẪU chào mừng chư Thiên mạng, chư hướng đạo. Chị mừng các em Nữ Chung Ḥa.

      Các em ơi! Trong thời binh biến, đất nước chiến tranh, có em than rằng “sanh bất phùng thời” v́ không được trọn hưởng phú quư vinh hoa, c̣n có một số ít em khác th́ cho rằng mỗi mỗi đều có tiền định Thiên cơ nên cũng an phận hành đạo. C̣n riêng Chị th́ chị cho rằng các em “sanh đắc phùng thời”, v́ thế gian là ḷ trui rèn cho con người trở nên hiền nhân Thánh triết hoặc Thần Thánh Tiên Phật, mà thế gian này cũng là cửa ngơ để con người đi vào ṿng sa đọa hố sâu vực thẳm của địa ngục tử thần.

      Trong thời buổi loạn ly, chiến tranh gây ra khó khăn mọi mặt, đó là chưa kể đến sự tranh giành ảnh hưởng trong các lănh vực hành đạo tôn giáo. Người có căn lành, có thánh tâm, sớm giác ngộ để chụp lấy mọi cơ hội để hành đạo lập công bồi đức th́ sớm toại hưởng cảnh thái b́nh an lạc.

      Các em thử nghĩ, đất nước là lănh thổ chung, mọi sự điều hành đóng góp thịnh vượng phú cường an ninh trật tự cho đất nước là nhiệm vụ chung của toàn dân. Người nào có khả năng sở trường về phương diện nào th́ làm việc ấy. Không lư nào trong lúc quốc gia hữu sự, muôn dân đồ thán mà ḿnh là người tu hành, có đức từ bi bác ái công bằng, lại muốn vui cảnh an hưởng riêng tư.

      Vả lại, thế gian là chỗ để trả quả và lập công, chớ nào phải nơi an hưởng.

      Các em c̣n nhớ câu này chăng: "Nước nhà gặp cơn bĩ, trách nhiệm gái trai chung" hay " Nữ nam đồng cũng thế"?

      Trong lănh vực tu thân hành thiện, các em là những người giác ngộ trước, có ḷng bác ái vị tha, có nét mặt từ ḥa thiện cảm. Có bàn tay mầu nhiệm dịu hiền, đó là những điều thiên phú mà Thượng-Đế đă ban cho các em. Các em hăy sử dụng nó, đem lấp bằng những hố sâu chia rẽ, những vết thương tàn phá, xoa dịu những đau khổ của kẻ bạc phước cô đơn, an ủi những tâm hồn cùng quẩn, giác tha những tâm hồn đọa lạc, đó là những việc cao quư mà Thượng-Đế sẵn dành cho nữ giới, bất luận dân tộc nào và quốc gia nào.

      Muốn thực hành được công đức cao quư đó, không phải một người làm được, không phải một nhóm nhỏ làm được, không phải độc thiện kỳ tổ chức mà làm được, phải có sự kết hợp toàn nữ giới, không luận tôn giáo phái chi. Mỗi người đều phải hướng về t́nh thương bao la cao cả chớ không v́ tư danh tư lợi, phe nhóm đó đây.

      Đất nước các em đang chia cắt, tinh thần dân tộc các em đang ly tán, t́nh thương dân tộc các em đang bị lợi dụng, những thảm cảnh ấy khiến đất nước dân tộc các em như chiếc thuyền con chơi vơi trên đại dương, giữa lúc sóng nước băo bùng, những người trên thuyền phải đồng ḷng cùng lo một việc là làm sao cho con thuyền ấy vượt trùng dương mau đến bờ bến, dầu việc làm ấy có hơi khác nhau về h́nh thức như kẻ chèo người cầm lái, kẻ vịn lèo người tát nước, kẻ nhắm hướng người xem sao trời.

      Tiện đây chị cũng mượn lời Đức QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT mà ghép vào phần tŕnh bày hôm nay, đó là t́nh thương yêu ḥa ái của dân tộc.

      Trước kia, năm xửa năm xưa, đất nước chưa có nhiều tôn giáo đảng phái, tất cả người Việt Nam đều thương yêu nhau trong tinh thần dân tộc mặc dầu tài nguyên nghèo nàn, nhân tài c̣n hiếm, kỹ thuật thô sơ, nhưng đất nước đă vượt qua mấy cảnh thăng trầm, mấy lần đô hộ. Đó là nhờ t́nh thương yêu ḥa ái giữa dân tộc cùng nhau. Khi đất nước này được du nhập nhiều tôn giáo, và chính Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đă khai nguyên trên mảnh đất này, đáng lư ra t́nh thương yêu ḥa ái dân tộc sẵn có, ḥa lẫn cùng đức từ bi bác ái vị tha công b́nh chánh trực của Tam Giáo Đạo nầy th́ tấm gấm Việt Nam phải được thêu hoa lộng lẫy mới phải, nhưng trái lại th́ khác hẳn v́ màu sắc phe nhóm giữa người và người, giữa đoàn thể và đoàn thể. T́nh thương yêu ḥa ái chẳng những không được phát triển mà lại c̣n phân cách, khờn mẻ càng ngày càng trầm trọng thêm hơn. Do đó, cái cứu cánh của tôn giáo quảng đại quần chúng không nhận thấy phần cao quư. Họ chỉ thấy những điều thiển cận nhan nhăn hàng ngày trước mắt, thật là mỉa mai thay!

      Là người tu thân hành đạo, các em Nữ Chung Ḥa đă hiểu và sẽ hiểu thêm, th́ hăy cố gắng nêu cao t́nh thương không giới hạn để làm điển h́nh cho đoàn nữ giới. Các em đă hănh diện gương trung liệt của Bà Triệu, Bà Trưng và các hàng liệt nữ khác. Hỏi vậy những bậc ấy có phải là Tiên Nữ hay Tướng Trời từ trên không trung rớt xuống chăng? Những bậc ấy cũng mang mảnh thân nữ giới như các em, nhưng nhờ biết rèn đúc nuôi dưỡng tâm hồn cao cả mà dẹp lần những thói hư đố kỵ ích kỷ tầm thường, nhờ đó mà nên.

      Người xưa như vậy, người nay phải được vậy, và thế hệ người sau cũng phải được vậy. Hoàn cảnh tạo con người, nhưng con người ấy biết tùng hoàn cảnh.

      Trường hợp khác, người phải tạo hoàn cảnh, đó là hàng giác ngộ biết trách vụ, dám hy sinh những thụ hưởng thiển cận tầm thường.

“Ở đời muôn sự của chung,

Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.”

      Cái hơn nhau là ở chỗ khắc phục cái tầm thường để hướng thượng và nuôi dưỡng cái phi thường trong tâm hồn đó các em à!

      Vẫn biết rằng các em có thể ở tại nhà giữ đạo ăn chay tứ thời tụng niệm, lúc nào siêng th́ đi chùa thất, lúc nào không siêng th́ nằm nhà, lâu lâu gởi ít nhiều tiền bạc để cho danh ḿnh c̣n dính líu cũng được, không ai có quyền ép buộc. Như vậy cũng khá hơn những chị em khác không làm được vậy, hoặc những chị em khác nữa lại c̣n bê bối hơn.

      Lời tục thường ví: “Một đám người mù, kẻ chột làm vua”. Chị muốn hỏi các em muốn làm vua chột chăng? Hay là làm một người có đủ nhăn quan hành đạo tế thế an bang nhưng trong phạm vi vô danh, chẳng chức tước, không vị ngôi.

      Các em ơi! Một khúc gỗ to, từ dốc cao lăn xuống gây cho nhiều người chết chóc tàn tật, cũng là khúc gỗ. Khúc gỗ khác vùi lấp dưới bùn śnh, theo tuổi thời gian rất hiền lành không gây hại ai hết, nhưng cũng có một hoặc những khúc gỗ khác được đem ra cưa bào đục chạm sơn son phết vàng tạc nên h́nh bạch mă thờ ở đ́nh Thần hoặc tượng h́nh hạc qui để thờ nơi các Thánh đường hay tạc h́nh ông tà ông tướng để thờ các nơi miễu môn am tự hằng ngày có nhơn sanh sùng bái chiêm ngưỡng làm Thần Thánh. Các em muốn ḿnh sẽ là những khúc gỗ nào hở các em?

      Các em ngày nay ở Thủ đô hoặc tỉnh thành, các em rất có nhiều diễm phúc được hưởng cảnh tương đối an ninh, tương đối có hoàn cảnh vật chất, là đă nhờ nhiều kiếp trước khéo tu, nay được hưởng, phải cố gắng hành đạo giúp đời. Trong lúc đó, cũng đồng thời lứa tuổi nữ giới như các em, nhưng đa số chị em ấy không được diễm phúc hoàn cảnh như các em, nơi chốn làng mạc thôn ấp xa xôi, hằng ngày chạy trốn với tử thần, con bồng gối ôm, bữa cơm nguội muối đen c̣n chưa yên ổn no ḷng, hỏi vậy c̣n ngày giờ hoàn cảnh đâu mà hành đạo! Đem so sánh hai hoàn cảnh về địa dư ấy, các em c̣n rất nhiều hạnh phúc may mắn, hăy cố gắng thi hành Thiên sứ của ḿnh, đó là các em đóng góp rất nhiều cho quốc gia dân tộc các em.

      Sự lễ bái, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật là phương tiện về thiêng liêng để cho thân an, tâm được định, tánh được thuần, nghiệp quả sớm tiêu ṃn, để không c̣n nhiều chướng ngại vật khảo đảo thân tâm các em. V́ vậy mà chị khuyên các em, ngoài những lănh vực thường thức hằng ngày ấy, phải thêm công khó giúp đời mới tạo được vốn liếng âm chất ở phần vô vi thiêng liêng vĩnh cửu.

THI:

Chung tâm thực hiện nhắm chương tŕnh,

Cho Nữ Chung Ḥa sớm phục sinh;

Cho được phổ thông cùng nữ giới,

Là ngày hạnh phúc của nhân sinh.

THI:

Sinh ra nhân kiếp ở trên đời,

Phải rán tu hành chớ dạo chơi;

Sống thác mấy mươi đâu hạn định,

Đừng cho trễ năi các em ơi!

THI:

Em ơi! Nam nữ cũng chung đồng ,

Phải có công ǵ với núi sông;

Đem Đạo giúp đời xây Thánh thiện,

Hy sinh mọi mặt mới thành công.

THI:

Thành công không phải ở uy quyền,

Hoặc bởi công danh lắm bạc tiền;

Thành ở chung tâm cùng hiệp trí,

T́nh thương kết hợp chẳng tư riêng.

THI:

Tư riêng sẽ mắc bẫy ma vương,

Dẫn dắt cho nhau phải lạc đường;

Mất nẻo lần về nơi cố quốc,

Vậy nên hướng vọng lại quê hương.

THI:

Quê hương đâu phải của riêng ai,

Mà muốn vo tṛn ở bụm tay;

Dân tộc mấy ngàn văn hiến đó,

Vinh hay tủi nhục hỡi ai ai!

THI :

Ai ai đều biết dụng t́nh thương,

D́u dẫn cùng nhau bước một đường;

Đem đạo đức lồng trong quốc sách,

Dân t́nh sớm thoát cảnh tai ương.

      Chị hẹn c̣n ngày tái ngộ. Thôi chị tạm giă từ các em và kính chào chư liệt vị với mối t́nh đậm đà thương mến, Chị xin lui điển, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh