Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

20.- ĐỪNG NÊN CHẤP NGĂ

Vạn Quốc Tự (Chơn Lư Đàn), Tuất thời 1-5 Kỷ Dậu (15-6-1969)

____________

THI:

Thương đời lặn hụp chốn đua tranh,

Mục đích cuối cùng chữ lợi danh;

Lợi để riêng tư là trọc lợi,

Danh cho ích kỷ ấy hư danh.

Luân hồi sáu nẻo từng lên xuống,

Chuyển kiếp ngàn đời măi tử sanh;

Kẻ trí sớm tu toan giải thoát,

Khỏi ṿng miệng chậu kiến ḅ quanh.

      Ni-Sư Diệu-Lộc, chào chư Thiên mạng, chào chư đạo tâm hiện diện đàn tiền. Vậy Ngu Tỷ mời chư liệt vị đồng an tọa.

      Đă từ lâu vắng bóng, hôm nay Ngu Tỷ trở lại nơi này được kiến diện Bộ Phận Hiệp-Thiên-Đài Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư và chư vị đạo tâm. Cũng nơi cảnh này đă gợi lại Ngu Tỷ những khoảng đời vui buồn trong buổi sinh thời.

      Tạo Hóa đă sinh ra con người tại thế gian này mang lấy nhục thể và chứa đựng một khối tâm linh trong đó. Ngoài ra c̣n những thể phụ thuộc khác để làm phương tiện cho khối nhục thể đó. Mọi hoạt động trong kiếp sinh thời, nếu khối nhục thể được nuôi dưỡng tinh khiết, các thể phụ thuộc được thanh khiết, th́ khối tâm linh dễ điều khiển dẫn dắt con người ấy đi và sống trên con đường thuần lương thiện mỹ quân tử và đạo đức. Ngược lại, nếu phần nhục thể không được nuôi dưỡng tinh khiết, các thể phụ thuộc cũng chịu ảnh hưởng thiếu phần thanh khiết, khối tâm linh bị tŕ níu che lấp dày đặc bởi bức màn vô minh, do đó sẽ khiến con người ấy có một đời sống mất thăng bằng trong giai tầng hạ đẳng.

      Nói rơ hơn, con người ấy chịu nặng nề phần hạ trược, tham, sân, si, ố, dục, thiếu tao nhă quân tử hiền nhân và tác phong đạo đức.

      V́ vậy, trong Đạo giáo, các Đấng Thiêng Liêng hoặc các hàng chơn tu thường khuyên hàng tín hữu, khi bước chân vào cửa Đạo, điều trước nhứt là phải tŕ trai giới sát để lập hạnh. Đă tạo điều kiện trước tiên như vậy mà trong giới tu hành cũng thường khi bị vấp phải hoặc bị khảo đảo nội tâm ngoại thể, hoặc bị ngă quỵ trước cửa Đạo v́ hai chữ “tham si”.

      Tham si v́ chấp ngă, bởi chấp ngă nên chủ quan. Tất cả mọi ư nghĩ, mọi suy tư v́ của ḿnh cũng cho rằng đúng, rằng chân lư đạo đức. Không phân biệt được những ư nghĩ suy tư đó xuất phát từ cái chơn ngă hay cái giả ngă, xuất phát từ khối tâm linh hay các thể phụ thuộc. Đó là điều quan hệ nhứt cho giới tu hành.

      Vẫn biết rằng trong hàng giáo phẩm chức sắc Thiên phong hoặc trong hàng cao tăng đại đức, dầu sao sự tinh tấn về mặt đạo đức cũng hơn hàng thường nhân. Nhưng không phải các vị ấy đă hoàn toàn tránh khỏi sự sai lầm, phân biệt giữa sự xuất phát từ cái chơn ngă hay cái giả ngă. Do đó từ cổ chí kim, trong lịch sử Đạo giáo, các nhà lănh đạo tinh thần, có người đă trọn vẹn hiến dâng đời ḿnh để phụng sự Thiên cơ và nhân loại, đă hành Đạo chính chắn đến ngày công viên quả măn, đắc Đạo danh nghĩa lưu truyền hậu thế. Tuy nhiên cũng có nhiều người đă vấp ngă trên hai chữ lợi danh v́ chấp ngă và chủ quan.

      Nên hiểu rằng: Trước khi con người đến thế gian là con số không, đến ngày chung cuộc cũng huờn con số không. Cái khoảng thời gian từ khi đến cơi đời này và khi từ giă cơi đời này, đó là một khoảng thời gian tuy ngắn mấy mươi năm nhưng rất quư vô cùng. Biết sử dụng đúng mức thời gian đó để làm công quả, tạo điều kiện, sắm phương tiện để khi ra đi c̣n có được những ǵ cho phần tiến hóa ở tâm linh. Đó là cái có trong cái không. Nếu không hiểu và phân biệt rơ như vậy, măi chấp ngă và cho rằng tất cả những sự vật như rờ được, thấy được, nói được, sử dụng được, như nhà cửa đất đai xe cộ do ḿnh tạo ra mà cho nó là của ḿnh rồi cố gắng bảo thủ giữ ǵn nó cho ḿnh hoặc cho một danh nghĩa nào đó là rất sai lầm. Bởi v́ đời là tạm, của là chung, lấy của tạm phục vụ cho khách tạm. Cái c̣n lại là công quả đạo đức vốn liếng của tâm linh. Tất cả đều là giả hết, không có cái ǵ là của ḿnh. Nếu thật là của ḿnh như thể xác chẳng hạn, sao không giữ ǵn cho nó được trẻ trung tráng kiện trường sanh măi măi, lại để cho nó già, bịnh rồi chết tan ră sau một thời gian hữu hạn?

      Thượng-Đế là Đấng Tạo Hóa muôn loài vạn vật, Thượng-Đế cũng tạo điều kiện dinh dưỡng khác nhau để bảo tồn dinh dưỡng cho muôn loài vạn vật ấy, nhưng Thượng-Đế không bao giờ nói cái này là của ta, vật kia là của ta. Cùng lắm trong khi giáo Đạo, để biện minh giáo lư, Thượng-Đế chỉ nói một câu: “Thầy là các con, các con là Thầy”, có nghĩa rằng tất cả đồng chung một bản thể, tuy h́nh tướng bên ngoài và cách xưng hô có khác nhau, nhưng chung qui là có một, không riêng ǵ của ai. V́ vậy đời thường nói câu “Đời là tạm, của là chung” rất là chí lư vậy. Ngoài ra một câu nói ấy Thượng Đế không nói câu nào khác. “Bất ngôn nhi mặc...” vẫn điềm nhiên chẳng có lời, nhưng vẫn điều hành sai khiến vạn vật từ tam thập lục thiên, tam thiên thế giới, thất thập nhị địa, tứ đại bộ châu.

      Người tu hành học đạo cũng nên ghi nhớ điều đó mà làm bài học thuộc ḷng, may ra mới tránh khỏi những cái ngă cảnh gạt ḿnh trong cơi vô thường này.

      Thôi hết giờ Ngu Tỷ một lần nữa xin cám ơn toàn thể chư liệt vị với lời giă từ cảm mến. Mẹ giă từ hai con và giă từ bổn đạo lớn nhỏ tại Vạn Quốc Tự.

NGÂM:

       Mây lành Phật cảnh dời chơn,

Nương theo thanh phướn giọng đờn thanh tao;

       Những lời Ngu Tỷ vừa trao,

Ước mong huynh đệ cùng nhau luận bàn;

       Thôi thôi tạm gởi mấy hàng,

Giă từ chung hết Tây Phang trở về.

      Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh