Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

19.- Ư NGHĨA “HIẾN DÂNG” ĐỐI VỚI THANH THIẾU NIÊN

MINH-LƯ THÁNH-HỘI, Tuất thời, 23 tháng 4 Kỷ Dậu (7-6-1969)

____________

      CAO-TRIỀU-PHÁT, Tiên Huynh mừng chư hiền hữu, hiền muội trung đàn.

      Thừa lịnh Tam Giáo Ṭa ban phó, Tiên Huynh đến với chư hiền hữu và các em Thanh Thiếu Niên giờ này để đôi lời gởi gấm. Vậy mời chư hiền hữu và chư hiền muội vui vẻ an tọa đàn tiền để Tiên Huynh thi hành sứ mạng, xong sẽ cùng nhau đàm Đạo.

      Hỡi các em Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư! Qua một mùa Xuân tao loạn, một mùa Xuân lại cũng qua, nh́n lên vầng thái dương chói rạng, quét tan màn sương mù về đêm, cánh phượng vĩ khoe màu hồng thắm, Tiên Huynh một lần nữa đến với chư hiền hữu và các em. Suốt một thời gian qua, các em đă ngoan ngoăn từng bước một trên nấc thang tu học, Tiên Huynh rất mừng. Hôm nay Tiên Huynh đến với các em để nhắc lại và giải thích hai chữ “hiến dâng” để các em được tận tường ư nghĩa hầu quyết định cho đời ḿnh một tương lai vững chắc.

      Hỡi các em Thanh Niên nam nữ! Hiến dâng những ǵ? Hiến dâng để làm ǵ?

      Hiện t́nh thế sự ngày nay, biết bao con đường tiến bộ, trên mọi lănh vực tranh bá đồ vương mà các em là những con cờ trên ván cờ mê mẩn. V́ thế Tiên Huynh e cho một ngày nào đây, nếu các em không đặt ḿnh đúng chỗ, ắt cũng phải chịu chung trong định luật vong tồn. Cũng có một ngày nào đây đám sâu cầy lan tràn cắn phá tất cả mầm non, rồi dân tộc lại phải một phen trầm luân theo thế hệ.

      Trước mắt Tiên Huynh chỉ là một thiểu số, nhưng một thiểu số này Tiên Huynh đặt cả niềm hi vọng ở ngày mai. Người ngư phủ xách cần ra sông rộng, không phải chỉ để nh́n trời, nh́n nước, nh́n sóng bủa mây trôi mà không buông cần thả luới. Bậc vĩ nhân, hàng Thiên chức đă mang nặng Thiên trách vào ḷng, tất phải vững vàng trước định hướng.

      Muốn chống con thuyền vượt khỏi khúc quanh co, không thể đứng trên bờ đê để chỉ trỏ. Hăy buông ḿnh ra sông rộng, hăy bước xuống thuyền, tất cả sự uy hùng đang chờ đợi các em.

      Hiến dâng”— Hai tiếng hiến dâng đă nói lên từ phạm vi nhỏ hẹp cho đến phạm vi rộng, từ tính cách cá nhân cho đến tính cách tập thể. Cái danh từ nào cũng là danh từ vô tri vô giác, bất động bất hành. Chỉ dùng nó để làm sống nó trong ưu tư và tâm hồn nhân thế. Nếu có hoài băo được chăng là sự kết tinh của ư chí trong mọi giai tầng truyền thống dân tộc.

      Thanh niên, thanh nữ ! Các em sanh ra để làm ǵ? Có phải sanh ra để khóc oa oa mấy tiếng chào đời, để tung tăng đùa giỡn, để ăn, để nói, để ngủ, để cười. Thời gian sẽ đưa các em lớn lên và thời gian cũng sẽ làm các em trưởng thành sinh hoạt. Nếu cứ như thế măi rồi lại đưa  các em về trong quá khứ, về hư vô. Con thuyền nhân ảnh thấp thoáng cánh bườm, nếu thế th́ cũng như hàng triệu người đă làm, đang làm và sẽ làm.

      Tiên Huynh không bảo các em lập dị khác thường hơn thiên hạ mà chi. Thiên hạ chỉ mong các em hiến dâng.

      Một lần nữa: “hiến dâng. Điều uy hùng nhứt là hiến dâng một đời người. Biết hiến dâng đời ḿnh cho lư tưởng, cho thiên hạ, đó là hiến dâng Thiên mạng. Cũng có những người đang hiến dâng, nhưng sự hiến dâng này có khác là hiến dâng vào một phạm vi hẹp ḥi mờ mịt, trong bóng tối vị ngă vong tha.

      Cái vị ngă ở đây mang nhiều phạm trù sinh động. Vị ngă cá nhân, vị ngă gia đ́nh xă hội dân tộc quốc gia. Tất cả đều là những cái vị ngă đă đưa loài người đi đến chỗ cực đoan chia rẽ.

      Hai tiêu đề đă nêu lên, các em hăy chọn một. Hăy hiến dâng cho Đạo lư. Đạo là một nguồn cứu cánh vô tận vô biên. Đạo bao trùm cả tác nhân sinh động. Các em hăy thoát ra ngoài những cái giáo dục từ ngh́n xưa đang đóng khung con người trong một thành tŕ hạn hẹp. Những ǵ gọi là khuôn vàng thước ngọc, giáo điều đă qui định con người vào vị ngă vong tha. Những tác nhân đă xây đấp con đường chướng ngại phân cách này, nếu không được những cánh tay uy hùng phá vỡ, các ḍng sông nhân bản không đồng nhứt trùng hợp ở đại dương.

      Hiến dâng”, Tiên Huynh vốn biết các em rất ngần ngại khi nghe đến tự nguyện và hiến dâng. Có phải bảo các em hóa trang biệt lập hay khép ḿnh vào khuôn khổ tu tŕ, phải theo nếp ly gia cắt ái? Không đâu các em. Những điều mà các em ngần ngại, đó là chỉ để riêng cho những người muốn tự ḿnh chọn lấy sự việc cho chính ḿnh. Hiến dâng đây chỉ là các em tự nguyện hiến dâng để quên hết cuộc truy hoan đồi trụy, bỏ hẳn nếp sống tầm thường, hun đúc cho ḿnh khuôn viên mẫu mực Đạo lư hầu tiếp nối vĩ nghiệp từ năm nào c̣n lưu lại.

      Tiên Huynh rất bằng ḷng những việc làm của các em trong năm cũ. Điêu linh loạn lạc là lúc mọi người đang nhờ đến bàn tay của các em đă hiến dâng đúng chỗ, thi hành đúng lúc. Các em là h́nh bóng của Tiên Huynh ở ngày xưa. Nh́n khắp dải non sông đất Việt, Tiên Huynh không khỏi bồi hồi xúc động trước ván cờ thế đang phân tranh. Thiêng Liêng vẫn ḥa đồng cùng nhân thế trong thành ư thiện tâm.

      Ai khanh tướng, ai công hầu, nầy đất đai, nầy cương thổ. Hăy cố vun quén lấy mầm non. Mầm non đang nẩy chồi trên Thánh địa, nếu không sớm vun phân tưới nước để sâu rầy cắn phá tràn lây, năm năm, mười năm, rồi hai mươi năm, cuộc tiến bộ của loài người sẽ kết quả một cách cực kỳ diệu ảo, đến đó các em mới thấy Đạo lư tối đại.

      Trước đây, một lần sau cùng, Tiên Huynh chờ đợi các em tŕnh lên hai chữ “hiến dâng” để Tiên Huynh được măn nguyện phần nào trước Tam Giáo Ṭa phục lịnh. Các em hăy suy nghĩ cho thật kỹ và hăy tự ḿnh chọn một con đường, Tiên Huynh sẽ đến với các em thanh niên thanh nữ một lần nữa. Nếu được các em tự nguyện, Tiên Huynh sẽ mở đầu chương tŕnh cho nhiệm kỳ mới này. Các em tiến lên trên đường tu thân học Đạo, khi đă thọ chánh mạng là các em hưởng trọn đặc ân để tiến hóa ngơ hầu mở lối khai đường cho mai hậu.

      Trước khi từ giă các em, Tiên Huynh dặn ḍ nên lưu ư mọi vấn đề để đặt ḿnh trên chánh Đạo. Tiên Huynh sẽ gặp lại các em sau này, và lần sau Tiên Huynh ước mong sẽ là lần bắt tay vào việc để qui định đường lối cho các em được vững vàng xán lạn hơn. Dầu là tiếp nối trong Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư nhưng cũng cần phải một thời gian nữa để học tập tinh vi để sau hơn trước, nước mới vinh quang, Tiên Huynh giă ơn các em, an tọa.

      Trước đây Tiên Huynh cũng ngỏ lời cùng chư hiền hữu hiền muội trung đàn: Tiên Huynh đối với chư hiền hữu hẳn không là lạ. Người đi trước, kẻ đến sau. Sứ mạng đă trao cho dân tộc này, dù muốn hay không, Tiên Huynh cùng chư hiền hữu cũng không quyền chối bỏ.

      Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là cơ cứu cánh buổi Hạ Nguơn. Chư hiền hữu nên lưu ư đến hiện trạng của thế Đạo t́nh đời để tự ḿnh định hướng cho ḿnh thoát ṿng trần lụy. Tiên Huynh nói để chư hiền hữu rơ: Tuồng đời muôn mặt, diễn đạt đủ tṛ, vương bá, công khanh, tướng hề lẫn lộn, điêu ngoa xảo trá nay Sở mai Tần. Kẻ thức thời, người ưu thế phải vững vàng an định trước mọi hoàn cảnh biến chuyển để sáng suốt nhận định. Đạo chẳng xa người, người trong cái Đạo. Đừng quên rằng những ai đem Đạo cứu đời mà không lịch sử, cũng đừng quên rằng những ai đem Đạo mị đời mà không chịu trừng phạt trước luật đào thải Hóa Công.

      Năm Kỷ Dậu này, Tiên Huynh thân tặng chư hiền hữu một câu đối nôm na gọi là kỷ niệm :

      “Chiếc gà cao giọng gáy, ngây ngất kê vàng, mảnh đất hữu t́nh bao kẻ giữ;”

      “Cánh hạt vút từng mây, thẩn thơ danh lợi, kho trời vô tận của ḿnh riêng .”

      Đây là một ư thức hệ, chư hiền hữu hoan hỉ nhận lấy. Bổn phận Tiên Huynh, đặc trách đang đè nặng trên vai với tâm hồn đi về hư tĩnh, đâu phải v́ chịu đơn độc lẻ loi mà quên Thiên chức trỗi giọng lúc b́nh minh.

      Tiên Huynh mong rằng chư hiền hữu sau này sẽ nh́n thấy Thiên trách của mỗi người là nặng nề hơn cả.

      Tiên Huynh chào chung chư hiền hữu hiền muội, xin giă từ, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh