Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

17.- LẤY TĨNH CHẾ ĐỘNG

MINH LƯ THÁNH HỘI, Tuất thời mùng 2-4 Kỷ Dậu (17-5-1969)

____________

THI:

Từ bi độ chúng thoát sông mê,

Cực Lạc non Tiên muốn dựa kề;

Lóng trược trừng thanh tua khắc kỷ,

Nguyên nhân mới khỏi lạc đường về.

      QUAN-ÂM BỒ-TÁT, Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào chư hiền sĩ, hiền muội đàn nội tam ban.

      Chư hiền sĩ hiền muội, đáng lư kỳ đàn hôm nay chỉ có một phần việc là VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ đến tiếp tục phần trùng tụng chương IV quyển Đạo Học Chỉ Nam, nhưng trước tấm ḷng thành khấn nguyện và nỗi lo âu của chư hiền sĩ hiền muội đă động điển đến T̉A TAM GIÁO. V́ ḷng từ bi thương hiền sĩ hiền muội trong lúc bất lực trước những cảnh ngộ vô thường, nên Bần Đạo giáng đàn trong khoảnh khắc để trấn an và giúp đỡ chư hiền sĩ hiền muội trong lư Đạo. Vậy miễn lễ đàn trung đồng an tọa.

      Chư hiền sĩ hiền muội! Trời là Đại Thiên Địa, con người cũng như tất cả chúng sanh là Tiểu Thiên Địa. Trời đă có những ǵ, trong vạn vật vẫn có những vật ấy. Chỉ khác nhau là ở chỗ lớn bé trên h́nh thức hoặc biến dịch không ngừng, khi bày lúc ẩn vậy thôi. Thế nên THƯỢNG-ĐẾ hằng nói: Thầy là các con, các con là Thầy. Tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, đồng trở về hiệp nhứt cùng khối Đại Linh Quang, chẳng qua là sự tiến hóa mau chậm mà thôi.

      Một trường hợp khác, đời thường nói hai chữ “Thiên hạ” ám chỉ con người. Thiên thượng là Trời, Thiên hạ là người. Vậy người cũng có đủ điều kiện làm Trời.

      Từ thuở khai Thiên lập địa, trong khí hồng mông trược thanh lẫn lộn, Thượng Đế chỉ có tịnh định mà phân thanh lóng trược tạo thành Trời Đất. Thượng Đế không nói một lời nào, Thiên Địa vận hành không ngừng, nhờ đó mà các khối tinh cầu trong vũ trụ vận hành theo thứ tự và trong phạm vi của nó.

      Thế gian nầy cũng vậy. Bất cứ hoàn cảnh nào, trường hợp nào, sự kiện nào cũng đều có cái mặt cái trái, sự thanh sự trược. Tóm lại đều theo lư âm dương mà ra.

      Trong một tổ chức, một Giáo Hội, một Thánh Đường hoặc một cơ thể con người đều có cái thiện cái ác, cái động cái tịnh, cái thanh cái trược. Nh́n mặt đại dương lúc tịnh bằng phẳng như tờ giấy trải, khi động th́ tác hại vô cùng.

      Người tu biết đạo, Thiêng Liêng thường khuyên nên lấy tịnh chế động, lấy thiện chế ác, lấy phải chế trái. Một sự kiện xảy đến cho ḿnh, dầu ngoại cảnh hoặc nội cảnh cũng có nguyên nhân của nó. Từ cái nhân đưa đến cái quả. Con người phải sáng suốt b́nh tĩnh vượt lên trên tất cả, sẵn sàng tiếp nhận và chế ngự mọi sự kiện ấy. Thế nên, tham thiền là phương tiện quí giá nhứt để được phát huệ, nhận chân mọi cội nguồn của các sự kiện xảy đến. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, luôn luôn kiểm điểm nội tâm, kiềm chế ḷng ḿnh như đang đi trên chiếc cầu vồng bằng ván mỏng bắt qua đại dương không tay vịnh. Nếu sơ hở một chút là không phân biệt được cái nào là thiện với ác, thanh với trược, ích kỷ với vị tha, chánh tín với mê tín. Người tu thường mắc phải những bịnh tự mù quáng với ḿnh, v́ những sự kiện chung quanh ḿnh hằng ngày đă quá quen, thấy quen, nghe quen, để ư rồi đương nhiên cho đó là cái chân, cho đó là việc đúng, v́ thấy nó ích lợi với trường hợp, hoàn cảnh và nguồn lợi ích kỷ, hoặc thích hợp với t́nh cảm của ḿnh. Luôn luôn để một ít thời giờ tham thiền, đóng vai tṛ quan ṭa vượt lên trên mọi cá thể của ḿnh để nghiêm khắc phán xét công minh, đừng dối ḷng. Có như vậy mới ḷi ra cái phải cái trái, cái thanh cái trược. Có khách quan mới nh́n thấy chỗ sai chỗ nhược của ḿnh. Nếu chủ quan là bị bức màn vô minh, tự ái, ích kỷ, tự cao, che lấp sự phán xét của chủ nhơn ông.

      Ngày hôm nay, chư hiền sĩ hiền muội cầu xin ân điển Thiêng Liêng phù trợ, đó là thiện niệm thích hợp với ḷng bác ái từ bi của người tu. Nhưng đó chỉ là nhờ vào tha lực. Điều cần yếu là tự ḿnh chư hiền sĩ hiền muội phải làm lấy mới đem lại hiệu năng như mong ước.

      V́ vậy, tu hành, chư hiền sĩ hiền muội đă có được công quả, hy vọng mong mỏi ở ngày kia sẽ tạo Tiên tác Phật, sẽ có đủ vạn năng, nhưng ít nhứt trong thời kỳ tu hành hiện tại phải có tối thiểu điều kiện hiệu năng để tiếp nhận và khắc phục mọi nỗi âu lo và vui buồn hoang mang sợ sệt, hoặc những ngoại cảnh khó khăn đưa đẩy. V́ chư hiền sĩ hiền muội mỗi người đều có phép nhiệm mầu vạn năng của Thượng Đế đă chia phần từ khi mang thể xác vi nhân chốn hồng trần nầy, chỉ cần lau chùi cho sạch lớp bụi vô minh th́ phép mầu sẽ hiện lên như ḷng mong muốn.

      Mỗi một lần Bần Đạo đến đây đều có ư giúp đỡ chư hiền sĩ hiền muội một vấn đề trong sự tu học. Riêng hôm nay vấn đề vừa tŕnh qua sẽ đáp ứng với nhu cầu nội tâm mà chư hiền sĩ hiền muội đă mong đợi, nên lấy đó làm đề tài đem ra thảo luận nhiều buổi học tập để t́m ra mối bí pháp. Riêng chư hiền sĩ hiền muội hăy an ḷng, luôn luôn lấy tĩnh để chế động th́ mọi động trở lại an tịnh.

      Bần Đạo ban ơn chư hiền sĩ hiền muội, Bần Đạo xin giă từ, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh