Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

16.- KHÍ PHÁCH NGƯỜI XƯA

NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời mùng 1 tháng 4 Kỷ Dậu (16-5-1969)

____________

THI:

Nóng ḷng v́ Đạo lại v́ dân,

Vội vă nương mây đến cơi trần;

Thăm viếng các em trong sứ mạng,

Để lời han hỏi lúc xa gần.

      LÊ VĂN DUYỆT, Lăo chào chư hiền đệ hiền muội.

      Lăo đến trong giờ phút nầy để thăm hỏi chư hiền đệ hiền muội trên đường hành sự Cơ Quan có vui buồn làm sao và sự tiến triển như thế nào để Lăo được an ḷng đôi chút?...

      Ḱa dân tộc ta đang chập chờn kinh hăi trong giấc ngủ, khi ăn. Người hành đạo phải hăng hái lên trong khi nghe được những lời hướng dẫn.

THI:

Này này Lăo dặn hỡi ai ơi!

Sứ mạng nào qua sứ mạng Trời;

Bổn phận vi nhơn đều sứ mạng,

Giặc vào thành nội có yên vui?

      Chư hiền đệ hiền muội! Yên một ngày biết một ngày, sống một giờ biết một giờ. Nhưng nếu có một tầm mắt linh cảm, phóng khai vào đường hướng tương lai của chính ḿnh, của đất nước ḿnh, của gia đ́nh ḿnh sẽ thấy như thế nào trong ván cờ rối rắm.

      Bốn trăm năm nghiệp Hớn há phải dùng đến hàng vạn Trương Lương, hàng vạn Hàn Tín mới lập nên ư? Hay chỉ có một Trương Lương, một Hàn Tín, một Tiêu Hà mà nghiệp Hớn đến 400 năm?

      Thôi, chư hiền đệ hiền muội đă trót sanh vào thời ly loạn, phải cố gắng lên, anh linh khí phách vẫn c̣n bao bọc quanh ḿnh của các truyền thống Rồng Tiên. Đừng làm giảm mất nguyên nhân đất Việt...

      Có một điều Lăo khuyên là: lúc kinh phải có lúc quyền, khi tiến phải pḥng khi thối. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhứt là năm nầy, niên khóa nầy, cần phải ẩn hơn là hiện. Ẩn không phải là không hoạt động. Ẩn để chuẩn bị một ngày mai, gọi là dĩ dật đăi lao. Lăo sẽ hộ tŕ cho chư đệ, chớ nên ngại ngùng chi cả.

      Thôi dặn ḍ đôi chút, Lăo ban ơn chư hiền đệ hiền muội. Lăo hồi non Tiên, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh