Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

15.- NỮ PHÁI TRÊN ĐƯỜNG SỨ MẠNG

NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời mùng 1 tháng 4 Kỷ Dậu (16-5-1969)

____________

THI:

Gieo giống nơi đâu đă mọc chồi,

Vô phân tưới nước măi không thôi;

Chừng nào giống ấy đơm bông trái,

Sứ mạng chị em mới gọi rồi.

      LIÊN-HOA THÁNH-MẪU chào chư Thiên mạng, Chị mừng các em nam phái và Nữ Chung Ḥa.

      Hôm nay cũng được TAM GIÁO T̉A dành cho một ít th́ giờ để Chị đến đây tiếp sức cùng các em, nhứt là Nữ Chung Ḥa, trên con đường gồ ghề trơn trợt. Vậy Chị mời các em đồng an tọa. Chị cho phép em Huệ-Chơn được xuất ngoại phục hồi sức khỏe, hiền muội Bạch-Tuyết vào độc giả thay thế ...

      Chị đến với các em, chắc có lẽ các em sẽ vui mừng v́ t́nh Thiêng Liêng cố cựu, cũng như sự tương quan thân mật giữa Tiên tục đôi đàng. Riêng Chị không sao dứt được nỗi buồn v́ trước hiện trạng dân tộc nước non và đạo giáo nói chung, Nữ Chung Ḥa nói riêng. Chị cũng tự thẹn chưa đủ tài năng để đưa phái nữ đến cấp bực tiến hóa ḥa đồng ngay từ buổi trước, th́ ngày nầy sẽ là một cơ hội hoằng Đạo giúp đời trong cơn thế loạn. Nhưng Chị cũng hănh diện v́ c̣n các em nối tiếp con đường duy nhứt của phái nữ để thoát nơi nghiệp chướng luân hồi và tạo một tương lai vĩ nghiệp. Thiên lư nhân sự – mỗi mỗi đều ở trong luật tắc vận hành. Có điều ḥa mới hóa sanh, trưởng dưỡng. Có điều ḥa mới tăng tiến đến chỗ tối thượng vô vi.

      Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ không nhứt thiết một dân số nầy, th́ cũng không riêng gánh nặng về hàng Thiên Phong Giáo Phẩm phái nam, mà toàn cả ngũ châu thế giới, nữ phái cũng phải đề huề trên Đại-Đạo mới mong cứu văn lại cuộc đời biến chuyển tang thương. Môt tiêu đề xác nhận đă xét rơ ràng, một lư tưởng mà mọi người không được quyền chối bỏ, một sứ mạng chung tất cả mà không ai có thể lẩn tránh, th́ các em ngày nay đă đứng lên đương đầu trước mọi trở ngại khó khăn, vừa gieo giống, vừa tưới nước, vừa vun phân, và chính ḿnh sẽ đem cái kết quả đến cho thiên hạ.

      Chị rất hài ḷng trước việc làm của các em trong thời gian qua, mặc dầu chưa được bao nhiêu sự huy hoàng xán lạn, nhưng trên đại nghĩa, các em đă khởi thủy ở giai đoạn nầy.

      Chị rất lo lắng, luôn luôn xem sóc các em từ giờ phút, lúc vui v́ thấy các em vui, lúc cảm động v́ thấy các em thiết tha tâm đạo, cũng có lúc buồn v́ thấy các em chùn chưn trước cơ khảo đảo. Vậy hôm nay Chị có một việc cần thiết là khuyên các em: Một khi đă đem hột giống Nữ Chung Ḥa gieo vào nơi nào, mảnh đất nào, th́ hăy cố gắng theo đuổi, vun quén cho mầm móng vượt lên, sum sê cành lá. Có được như vậy mới có sự tiếp nối bởi hột giống đă kết quả mà ra. Ngược lại, các em đem hột giống bỏ trên mặt đất để gọi là, rồi các em quầy gót không trở lại xem hột giống ấy có lên hay bị hỏng mất, như thế là hoài công lắm.

      Hỡi các em! nói một cách rơ ràng hơn: Việc làm của các em đă đúng đạo lư, tất nhiên ảnh hưởng sâu rộng. Các em đặt chân đến đâu là có một sợi dây Thiêng Liêng nối liền t́nh thương yêu nữ phái đến với các em, v́ giữa lúc nầy, sự khát vọng an ḥa thoát khổ đă tràn ngập nhơn tâm. Giờ đây các em đến, mặc dầu tự thấy ḿnh chưa là Thần, là Thánh, nhưng cái lư Thần Thánh gieo hẳn vào ḷng người hoạn nạn mong chờ.

      Các em phải làm sao, làm thế nào để quật khởi được một vài địa phương mà các em đă đi qua cho thành phần trên một chương tŕnh duy nhứt hành đạo, khi ấy các em mới được sự hân hoan phấn khởi ḷng nhi nữ trên bước tu thân hành đạo. Nếu không hoàn toàn trên điểm nầy là các em sẽ rước cái chán nản vào ḷng trước cái thất bại không nguyên do.

      Vậy từ đây đến Trung Thu chẳng c̣n bao lâu nữa, Đức Meï đă dành hết tất cả hồng ân và tin tưởng nơi các em trong thời nguy vong nầy. Gần hơn nữa là từ đây đến Tam Cá Nguyệt, các em cũng phải cố gắng liên lạc trên phương diện hành đạo khai triển Nữ Chung Ḥa để tranh thủ với thời gian vô giá định mới đặng đó các em.

THI:

Dầu chẳng thấy nhau trước điện tiền,

Bút thần ghi lại nỗi niềm riêng;

Bên em có Chị từng giờ phút,

Chớ ngại trần gian lắm lụy phiền.

      Các em nên nhớ những lời nầy:

       Trong cơn thế sự đảo huyền,

Trên đường Đại-Đạo cơ duyên kết đoàn;

       Nh́n xem khổ hải trần gian,

Linh đinh chiếc bách bẽ bàng thân danh.

       Dầu cho mạng phụ công khanh,

Đố ai cải dữ về lành an dân;

       Em ơi! Chớ nệ cực thân,

Chớ nô lệ thế, chớ gần quỉ ma.

       Đời cùng xét rộng suy xa,

Lập thân hành Đạo xây ṭa phúc duyên;

       Chừng nào đời hết ngửa nghiêng,

Th́ em sứ mạng Cao Tiên vẹn toàn.

       Chừng nào ổn định thế gian,

Nữ Chung Ḥa mới an nhàn tấm thân;

       Nam nhơn gồng gánh Đạo Trời,

Biết bao nặng nhọc giữa thời khuynh nguy.

       Buồn v́ cái chí tu mi,

Đem đời vào đạo cứu nguy giống ṇi;

       Biên thùy cật ngựa tra roi,

Khuê môn có kẻ học đ̣i Triệu Trưng.

       Ngày mai Đông măn sang Xuân,

Thái dương lộ mặt tưng bừng sắc hoa;

       Em ơi! Hăy nhớ lời Ta...

      Các em! những lời Chị vừa phân qua có điều chi các em chưa hiểu chăng?

      C̣n một điểm nữa, Chị nhắc lại để các em nghiên cứu và hành sự luôn: đó là Ủy Ban Cao Đài Phổ Tế. Chỉ có Nữ Chung Ḥa mới làm được việc ấy, mà chỉ có con đường ấy mới khai triển được ảnh hưởng và thực tế của Nữ Chung Ḥa. Các em nhớ lời Chị nhé!

      Rồi đây một thời gian khá lâu, một thời gian mà các em xúc tiến trên đường công tác và công quả, Chị sẽ trở lại với các em bằng những lời thân mật như hôm nay.

      Nhắc lại một lần nữa: Đức Mẹ sẵn dành hồng ân cho tất cả các em kỳ Trung Thu sắp đến.

      Hiện các em nữ phái trong đàn nội, hăy đồng tâm nguyện Chung Ḥa với nhau, tu thân lập đức hầu tránh thoát khỏi nạn tai để giúp đời học Đạo cho kiếp nhi nữ được tiến hóa lên hàng Cửu phẩm Tam thừa như các bậc Tiên Nương Thánh Nữ.

      Chị tạm biệt các em để hẹn với các em khi sau sẽ đàm đạo chỉ dẫn thêm, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh