Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Hiển-Thế Đạo-Nhơn

Đô-Thống-Quản Địa-Thần

Minh-Đức Đạo-Nhơn Lê Văn C̣n

Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

 

14.- TIỀN BỐI LUẬN ĐÀM ĐẠO SỰ

NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời mùng 1 tháng 4 Kỷ Dậu (16-5-1969)

____________

THI:

Nguyên nhân xuống thế đă lâu rồi,

Nhớ kiếp mà tu trở lại ngôi;

Chớ tưởng trần gian là chỗ thiệt,

Muôn năm lẩn quẩn kiếp luân hồi.

      HIỂN-THẾ ĐẠO-NHƠN chào chư Thiên mạng, chào chư hiền huynh, hiền đệ, hiền tỷ, hiền muội. Xin mời an tọa.

      Sau đây, Tệ Huynh muốn nói về Quyền Pháp Đạo. Trong thời gian qua, sở tại hành đạo tùy ḷng cao hứng, thích sao làm vậy. Công việc tiến chậm tiến mau tùy lúc vui buồn của mỗi người, không theo nội qui luật lệ đă có của đạo. Chính v́ lẽ đó gây sự phiền phức hờn giận lẫn nhau rồi ly tán, rồi trở lại nói “Tôi bị khảo”. Sự thật ḿnh làm trật. Cái trật đó trở lại khảo ḿnh chớ không phải tự ở ngoài đem đến. Các em thấy không. Một nước phải có quyền pháp, một đoàn thể, một tổ chức phải có nội qui luật lệ hoặc qui điều. Nước có được an b́nh thạnh trị là do mỗi người từ cấp lănh đạo đến dân dă cùng đinh đều tuân hành luật pháp.

      Mỗi đoàn thể dầu đời dầu đạo có được thuận ḥa êm ấm, vui vẻ đoàn kết hành sự để phát triển là nhờ mỗi hội viên đoàn viên hoặc đạo hữu đều giữ ǵn và thực hành nội qui luật pháp. Nếu trái lại nước phải loạn, đoàn thể phải loạn, rồi ly tán. Chỗ ly tán đó là cửa hở cho tà mị chen vào khuấy động.

      Các em đă có tâm, là vốn liếng Thiên phú rồi. Nhưng cần phải thượng tôn luật pháp hoặc nội quy hành đạo mới khỏi bị khảo đảo, v́ nội quy là cái đường rầy xe lửa. Nếu xe lửa chạy trật đường rầy ắt đâm nhào xuống hố, kéo luôn hành khách cùng theo. Các em thử làm như vậy th́ cảnh Ngọc Minh Đài nầy mới mong tiến triển, và sứ mạng trọng đại ở ngày kia như lời Thiêng Liêng đă tiên tri năm xưa.

      Bổn đạo có hợp tác, có đóng góp công quả từ tinh thần đến vật chất là khi nào họ thấy việc đóng góp ấy hữu ích cho Đạo, cho Thượng Đế, cho nhơn sanh, chớ không phải là cho một thiểu số nào. Có như vậy, nhơn sanh mới tin tưởng ủng hộ không tiếc của, tiếc công. Xin nhường bút Đô-Thống-Quản Địa-Thần. Thăng...

      (Tiếp điển:)

THI:

Đời cùng thế loạn rán lo tu,

Sanh đặng làm người dễ lắm ru;

Giải đăi không lo t́m đạo lư,

Ngày cùng thức tỉnh hận ngàn thu.

      ĐÔ-THỐNG-QUẢN ĐỊA-THẦN, Bản Thần chào chư Thiên mạng, chào chư hướng đạo, chư hiền huynh đệ tỷ muội. Riêng chào các em Thanh Thiếu Niên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư. Bản Thần xin mời toàn thể chư vị an tọa.

      Đă hèn lâu, v́ bận đạo sự trong việc tu học, cũng như Bộ Phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan quá bận rộn để Thiêng Liêng giáo Đạo, các chơn linh tấu tŕnh xin giáng cơ mà không được.

      Đàn hôm nay, Chí Tôn đặc ân cho một số chơn linh về cơ để thăm viếng đồng đạo cũng như thân nhân và đó cũng là một trong những khía cạnh lập công bồi đức.

      Nầy chư liệt vị! Nếu mỗi người khi c̣n ở thế gian mà được trọn tin lời chánh lư của Thiêng Liêng, hành cho đúng và hiểu sự tội phước như cái hiểu của Bản Thần hiện giờ chắc chắn rằng mỗi người sẽ phế đời hành đạo và thành chánh quả trong một kiếp mà thôi. Đó là ḷng ước muốn riêng tư của Bản Thần. Thật ra mỗi người đều nặng nghiệp tiền khiên, chính đó là bức màn vô minh che án nguơn thần, làm con người hoài nghi giải đăi, do dự có khi bán đồ nhi phế trên đường công quả. Đó là cái trở ngại, mà đó cũng là cái mối xoay trôn ốc của bánh xe luân hồi. Chư liệt vị kiểm điểm lại xem. Kiếp người là cấp bực gần Thần Thánh Tiên Phật hơn hết, có tâm linh, dễ giao cảm với các Đấng Thiêng Liêng, nhờ đó tu dễ đắc Đạo. Mà kiếp người cũng dễ bị đọa, v́ đă ở trong sự tiến bộ của khoa học văn minh vật chất. Mọi lạc thú, mọi tiện nghi dễ cám dỗ, dễ lôi cuốn con người vào ṿng trần cấu. Nếu chịu khó đem so sánh giữa xă hội người tu với xă hội người nặng nề về thế tục th́ thấy sự cách biệt dễ lưu ư và dễ nhận định. Sự thụ hưởng lạc thú xa hoa ở phần vật chất đến một mức nào đó rồi cũng sẽ chán chường trơ trẽn và ngao ngán. Từ đó trở lại con đường tội lỗi. Càng có quyền uy thế lực, càng có bạc tiền châu báu lại càng dễ gây ra tội lỗi hận thù.

      C̣n trong lănh vực của người tu, khi đă nhận định lănh hội được phần triết lư Đạo học cao siêu, bỗng dưng cảm thấy tinh thần lạc thú vô biên. Càng nghiền ngẫm, càng t́m ṭi, trí tuệ tâm linh càng hoát khai nhẹ nhàng phấn khởi.

      Mỗi một khi làm được việc thiện giúp ích cho đời, ḷng ḿnh cảm thấy vui sướng nhẹ nhàng, vững vàng trọn niềm tin và linh cảm cho biết rằng Thượng-Đế đă thấy việc ḿnh làm, và người cũng hài ḷng và cho chư Thần hộ tŕ ḿnh mọi mặt.

      Do đó, có so sánh sẽ thấy ngay. Lănh vực đạo lư, người tín hữu làm cho đúng cái Thiên chức của ḿnh sẽ tạo được t́nh thương vô tận, không mảy may hận thù. Nhờ đó con người được phát huệ nhận chân thiện mỹ đi trên đường Đạo, khi sinh thời được sống trong cảnh an b́nh vui tươi, lúc măn thế lâm chung, tinh thần được nhẹ nhàng siêu thoát về nhập cảnh an lạc tương xứng với phần giác ngộ và công đức của ḿnh.

      Thôi Bản Thần gởi lời thăm viếng chung tất cả gia quyến xa gần, quí hiền huynh tỷ đệ muội được hồng phúc của Thầy Mẹ rưới chan, xin chào chung, thăng...

      (Tiếp điển:)

THI:

Đă có công tu buổi tại tiền,

Nay về tọa hưởng chốn non Tiên;

Cùng chư Tiền Bối nơi quê cũ,

Giúp sức Chí-Tôn Đạo phổ truyền.

      MINH-ĐỨC ĐẠO-NHƠN Lê Văn C̣n, Tệ Huynh chào mừng chư Thiên mạng, chư hướng đạo, chư đạo tâm nam nữ.

      Chư hướng đạo Cơ Quan! Nhận thấy khoảng đường trước mắt Cơ Quan Đạo c̣n phải trải qua những khó khăn nặng nhọc để thực thi chương tŕnh của GIÁO-TÔNG đă dạy. Tệ Huynh được phép giáng đàn hôm nay để chia xẻ nỗi lo âu và khó nhọc đó của chư hướng đạo, một gánh Đạo Trời trên vai nặng trịu của người hướng đạo mà đó cũng là một vinh dự Thiêng Liêng cao cả cho hàng nguyên nhân.

      ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI khai sanh trong một nhược tiểu quốc giữa thời đô hộ, bị trị đến phân hóa nội loạn. Nếu người bi quan không thức thời th́ cho là rủi, c̣n người hiểu Đạo tri thức thời vụ th́ cho đó là hoan lạc, là dịp may, v́ có giữa thời loạn, Đạo đem lại thạnh trị an b́nh, mới có công với quốc gia dân tộc. Bịnh nặng được cứu khỏi mới nổi tiếng lương y, giáo dục kẻ ngu muội dốt nát trở nên người văn hay học rộng mới rạng danh thầy giáo. Nếu không có thiên tai băo lụt th́ ai cần đến đoàn người cứu trợ. Nếu đời thiện lương thuần hậu, nhân dân an lạc trong cảnh thái b́nh th́ giá trị đạo đức cũng không ai màng đến. Đó là những điểm chánh mà Tệ Huynh thốt ra để chia sớt nỗi khó khăn của chư hướng đạo ở Cơ Quan.

      Sự thành công hoặc thất bại đối với người chí sĩ hoặc người hướng đạo không thành vấn đề, mà vấn đề trọng đại ở chỗ ḿnh có nhận định  giá trị cao cả của mục đích và tán trợ để thi hành mục đích đó hay không?

      Cũng như người tướng cầm binh ra trận, sự thắng bại ở một đôi trận không thành vấn đề. Vấn đề được quan trọng là ở chỗ người tướng ấy có nhận chân được giá trị chánh nghĩa của việc làm hay không, và rút kinh nghiệm thêm ở những trận tuyến khác. Không sợ khó khăn trở ngại đối với nhà tướng cũng như nhà lănh đạo quốc gia hay hàng hướng đạo tôn giáo, chỉ ngại là chưa đương đầu với sự khó ấy là đă buông tay đầu hàng trước rồi, đó là điều quan trọng.

      Th́ giờ rất vắn, Tệ Huynh xin gửi lời thăm viếng chư hiền huynh đệ tỷ muội cũng như toàn gia quyến xa gần được phúc huệ Thầy ban, và cầu chúc cho hàng hướng đạo có đủ kiên chí tŕ tâm để đi trước thời cuộc mà hành đạo cho đúng lúc. Xin nhường bút và giă từ tất cả với ḷng thương mến, thăng...

      (Tiếp điển:)

THI:

Khai sơn phá thạch ngại chi đâu,

Chỉ ngại nhân tâm chẳng tại đầu;

Chung thủy là phương thành đại sự,

Vĩ nhân kim cổ Á cùng Âu.

      HỘ-PHÁP Phạm Công Tắc, Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ hiền muội.

      Chư hiền đệ hiền muội! Công quả khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ có thể nói rằng Bần Đạo đă đóng góp được hai phần ba công quả ấy. Nhưng buồn v́ nước nhà chủ quyền không được bảo đảm kể từ thuở khai Đạo, các đàn anh cũng v́ lẽ ấy bị chi phối rất nhiều. Từ chỗ vị kỷ, vị danh, vị lợi, cũng như tự ái, tự đại, tự tôn, nên đă gây ra cảnh chia ly phân tán, đă để lại một gánh nặng cho đoàn hướng đạo ở hậu sanh. Đó là điều đáng buồn và cũng là kinh nghiệm quí giá cho đàn em trong mai hậu. Nếu ḿnh mỗi người biết đặt đạo lư Chí-Tôn, quyền pháp và nhân sinh lên trên hết, và tự trọng tự ái v́ danh dự của quốc gia dân tộc và đạo pháp, th́ không có kẻ hở nào để bạo quyền chuyên chế, ngoại nhập khuynh đảo để rẽ chia.

      Vết xe trước đă sụp đổ, đoàn xe sau nên tránh. Kể ra đàn anh chịu một phần trách nhiệm rất lớn trong sứ mạng, chính v́ thế mà trong hàng Tiền Bối, người nào không làm đúng Thiên-ư sẽ bị triệu hồi để lănh phần vụ khác. Tuy về non Tiên Phật cảnh, nhưng chưa được hưởng ngôi vị của ḿnh, c̣n phải có nhiệm vụ đến khi nào mục đích của CHÍ-TÔN khai Đạo được hoàn thành, các hàng Tiền Bối ấy sẽ tùy công đức mà định vị.

      Vậy chư hiền đệ muội cũng xem gương ấy mà ghi ḷng trong thời kỳ hành đạo. Chúng Tiên Huynh luôn luôn hộ tŕ các đoàn hướng đạo trong chánh lư, chánh nghĩa và cũng khảo đảo những hàng hướng đạo đi trái đường hướng của ĐẠI-ĐẠO. Nếu cần sẽ bị triệu hồi gấp.

      Bần Đạo chỉ bấy nhiêu lời, và sau cùng cũng để lời ngợi khen chư hiền đệ muội Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư đă và đang làm những việc mà CHÍ-TÔN hài ḷng. Các em hăy noi theo sự lănh đạo của GIÁO-TÔNG LƯ-BẠCH mà đi đến nơi đến chốn, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh