Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

13.- THẾ GIAN LÀ TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ

MINH-LƯ THÁNH-HỘI, Tuất thời 24 tháng 3 Kỷ Dậu (10-5-1969)

____________

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Đạo chào chư hiền đệ hiền muội.

THI:

Đời say Ta cũng muốn nên say,

Ngặt nỗi c̣n mang sứ mạng này;

Tiên Phật vào đời quên vị lạt,

Nguyên nhân xuống tục lăng mùi chay.

Phước Trời vạn nẻo không người mượn,

Tội quỉ không đường lắm kẻ vay;

Bởi nước đến trôn thuyền chửa trét,

Thế nên thúc hối cả đêm ngày.

      Chư hiền đệ hiền muội! hôm nay cho dời chư hiền đệ hiền muội đến Minh-Lư Thánh-Hội nơi đây để chư hiền đệ hiền muội nhận thấy trọng trách của ḿnh trong giai đoạn hiện tại với tiền đồ Đại-Đạo và cũng để chỉ dạy chư hiền đệ muội những điều cần thiết ngơ hầu xúc tiến phần công quả trên bước đường tu thân hành đạo. Vậy miễn lễ, toàn thể đồng an tọa.

      Chư hiền đệ hiền muội! có khi nào chư hiền đệ muội tự xét xem coi hiện giờ ḿnh đang đứng đâu trong lúc càn khôn vận hành, cuộc đời thay đổi, vạn vật chuyển luân, phúc họa thưởng phạt từng giờ từng khắc một, và xem coi ḿnh hiện ở giai đoạn nào trong thời hạ nguơn mạt kiếp, tà chánh lẫn chen, quỉ thần nan biện, người ta cùng ma quái đang chung đụng, đang giựt giành từng phút một. Thời đại ân xá này, người chí tâm tu ắt dễ thành mà kẻ vô t́nh cũng dễ bị đọa.

      Chư hiền đệ muội có biết tại sao Thượng-Đế vẫn theo đuổi những hàng hướng đạo nhân sinh từng giờ từng khắc? Cũng như thế, Bần Đạo vẫn c̣n đa mang gắn bó với Thiên chức Giáo-Tông Vô-Vi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Chư hiền đệ muội c̣n nhớ câu thơ: “Đời cùng Tiên Phật xuống phàm gian” chăng?

      Người có công tâm tu tiến, ai cũng có thể thành công đắc Đạo. Dầu cho nguyên nhân xuống trần mà c̣n đắm say thế tục, măi quanh quẩn trong bánh xe luân hồi th́ cũng khó mà thoát ra khỏi ṿng sa đọa.

      Trên đời này đă có biết bao nhiêu là kẻ trí tài, nhưng người hiền tế thế an bang kể ra thật là hiếm. Đă có bao kẻ tài trí xuất chúng siêu quần, lấp biển dời non, nhưng người đứng ra xây dựng ḥa b́nh cho nhân loại cũng là rất hiếm.

      Tại làm sao đang giữa lúc nhân loại đang đứng gần hố thẳm của tử thần, người người đều nói ḥa b́nh, mong muốn ḥa b́nh, vận động ḥa b́nh, càng vận động ḥa b́nh càng chiến tranh nhảy vọt, càng hô hào hợp tác sống chung lại càng rẽ chia ly tán. Như vậy, tài trí có bạt chúng siêu quần đến đâu mà vẫn c̣n cái “ta” nhỏ hẹp, cái ích kỷ tầm thường cho cá nhân cùng phe nhóm, th́ dầu có hô hào vận động muôn đời, th́ nhân loại trong cảnh loạn lạc rẽ chia vẫn triền miên rẽ chia loạn lạc.

      Thử dở lại chồng sử cũ xem coi những hàng thánh triết, những bậc vĩ nhân ngày xưa đă an b́nh thạnh trị cho đời trong khi loạn lạc, họ đă có những bí quyết nào, những tâm trạng nào? Cái túi khôn muôn đời của bậc vĩ nhân là mưu sự cho đời, cho nhân loại chớ không mưu sự riêng tư cho ḿnh.

      Một đời người chỉ có mấy mươi năm, là kẻ hiền tài nhân sĩ, không nỡ hy sinh đời ḿnh trong cái riêng tư nhỏ hẹp để làm mục đích tuyệt đối cho kiếp vi nhân. Nếu nói rằng mục đích cao cả, sự nghiệp vĩ đại của đời người là đỉnh chung, phú quí, uy quyền, danh vị, th́ nơi chốn rừng sâu, loài hùm beo, sư tử cũng là uy quyền lợi lộc tuyệt đối cũng chẳng khác nào.

      Được sanh ra kiếp làm người là đă cận kề bên hàng Thần Thánh Tiên Phật, có đủ điều kiện cảm ứng và thông công với các Đấng ấy. Đáng lẽ ra phải cố gắng sưu tầm học hỏi, t́m biện pháp để phụng sự Thiên cơ trong đường lối giáo dục trưởng dưỡng quần sanh, bảo tồn cơ sinh hóa. Có được những tâm trạng của các Đấng, ḥa lẫn từ tâm tư cùng thực hành với các Đấng, đó là đă đắc quả vị tại thế gian đến ba phần tư sự nghiệp của các Đấng. Đừng có những mong vọng Thiên-Đường Cực-Lạc, Bồng-Lai Tiên-Cảnh, nơi chốn xa xôi miền không trung vô tận mà quên tạo lấy cảnh Thiên-Đường Cực-Lạc cho kiếp con người tại thế gian này, v́ thế gian là trường thi công quả, là nơi đủ điều kiện cho người thiết lập vị ngôi Tiên Phật. Đem đạo lư, t́nh bác ái của Thượng-Đế xây cảnh thái ḥa, đó là tạo con thuyền Bát-Nhă cho khách lữ hành mà cũng chính cho ḿnh ngày trở về ngôi Tiên vị Phật.

      Ḷng mong gầy dựng sự nghiệp của Thánh nhân có khác hơn người phàm tục là ở chỗ đó. Đừng quên rằng những người chung quanh ta, như gia đ́nh thân tộc, bằng hữu, cùng tha nhân đều là phàm phu tục tử v́ c̣n mang nhục thể. Có biết đâu trong hàng nhân sanh, những người chung quanh ta đă là Phật Tiên Thần Thánh hoặc quỉ ma cùng ác thú. Thử xem một cử chỉ, một lời nói, một hành động của một con người trong thường nhựt là định giá trị người ấy thuộc hạng nào.

      Chư hiền đệ thường sử dụng máy thâu thanh, tay lần nút vặn để t́m làn sóng điện mà ḿnh đang mong muốn. Vậy th́ hăy dùng guồng máy Cơ Quan Đại Đạo đảm nhận một phần vụ để làm nút vặn ḍ lần t́m kiếm làn sóng điện (làn Thiên điển) mà ḿnh mong muốn trong đường siêu thoát. Có lưu ư, có mong vọng, có thiết tha, có thực hành t́m kiếm làn sóng điện là chắc chắn sẽ gặp và toại nguyện. Ḷng có trống không, ư có thiết tha với các Đấng trọn lành, chắc chắn sẽ được cảm ứng hộ tŕ và tiết động được sự cứu rỗi. Ngược lại, ḷng c̣n riêng tư, vị kỷ vị lợi, ư c̣n tham vọng những quyền lợi thiển cận, hư ảo, cũng sẽ tiếp nhận, nhưng tiếp nhận những làn sóng điện thích đáng với giai tầng trong chủ ư. Chính v́ vậy mà mọi sự an lành tươi vui vững vàng và an bài cho hàng hướng đạo trung kiên trong mọi trường hợp, và cũng chính v́ đó mà mọi rủi ro bất trắc hoạn nạn khôn lường đă dành sẵn và đón chờ con người bạc số.

      Ḿnh tu là lo phần cứu rỗi linh hồn, điều đó rất đúng không ai chối căi. Nhưng trước hết phải tạo điều kiện cứu rỗi giữa con người và con người với nhau trong kiếp đời hiện tại. Nếu kiếp người mất cả từ lương tri đạo lư, lễ nghĩa liêm sỉ trung tín, dầu sống trong vinh hoa phú quí, không hơn ǵ trong cơi địa ngục tại thế gian. Phần nhân phẩm con người nhân sinh c̣n trong gông cùm địa ngục chưa ắt có điều kiện giải thoát để đến cơi Thiên-Đường Cực-Lạc ở phần chơn linh siêu việt.

      Mỗi một việc làm, muốn được thành công trong tuyệt đích, điều kiện đ̣i hỏi con người phải để hết tâm trí và ngày giờ theo đuổi, từ gây dựng đến nuôi dưỡng trường kỳ.

      Sức con người có hạn, tài trí con người có hạn, nhưng đường đời vạn nẻo, một lữ hành thơ thẩn đến ngă ba đường, hăy chân thành mà chọn lựa một lối đi. Đừng do dự thẩn thờ rồi loay quay vẫn c̣n ở giữa ngă ba đường cái.

      Chư hiền đệ hiền muội nên về suy xét lại từ ư nghĩ đến phần hành của ḿnh mà hoan hỉ hoặc ưu tư để cầu tiến, xem coi ḿnh đang ở giai tầng nào trong cơi vô thường này giữa lúc chánh tà lẫn lộn phân Thánh lọc phàm. Bần Đạo mong rằng tất cả những hàng thiện duyên sẽ thành công đắc quả chắc chắn và bất ngờ trong giai đoạn sắp tới. Dầu người trong Cơ Quan, dầu người đứng ngoài Cơ Quan, biết được Thiên ư để thuận hành là mỗi người đều đắc quả. Một tổ chức có tập hợp được sự d́u dẫn trông nom của Thiêng Liêng lại càng có điều kiện phát triển mau hơn.

THI:

Mạnh bước mà đi chớ ngập ngừng,

Mặc dầu thế sự dửng dừng dưng;

Đường ngay lối chánh hành chơn Đạo,

Ngại đứng hai hàng mới sẩy chưn.

THI:

Sẩy chưn khó đứng cũng khôn ngồi,

Cao vọng làm chi những miếng mồi;

Có sẵn lưỡi câu đang ẩn kín,

Biết rồi lại việc đă than ôi!

THI:

Than ôi thế sự xảo khôn lường,

Lành dữ chọn ai để một đường;

Buổi sáng hoan hô nhà ái quốc,

Đến chiều đả đảo kẻ phong vương.

Tṛ đời muôn mặt nghe càng ghét,

Kẻ thế đổi dời nghĩ cũng thương,

Chỉ có người tu c̣n biết sỉ,

Đem t́nh bác ái rải muôn phương.

      Bần Đạo chào chung tất cả, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh