Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

11.- VAI TUỒNG NỮ CHUNG H̉A

Nam Thành Thánh Thất, Tuất thời, Rằm tháng 2 Kỷ Dậu (1-4-1969)

____________

THI:

HỒNG phấn kỳ ba giúp chúng sanh,

CÚC hoa hương đượm vị trong lành;

TIÊN phàm cậy bởi lằn quang điển,

NƯƠNG  bóng Chung Ḥa Nữ rạng danh.

      HỒNG-CÚC TIÊN-NƯƠNG, chào chư Thiên sắc phận sự, mừng các em Nữ Chung Ḥa và toàn thể các em đàn nội.

      Vâng lịnh Đức VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Chị xuống cơ giờ nay trong kỳ Đại Hội Thường Niên của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư để chứng minh ḷng nhiệt thành lo Đạo của các em, và để nói lên sự liên hệ Thiêng Liêng đối với người Tiên kẻ tục. Chị thật hân hạnh lắm lắm. Nơi thượng giới, Hội Đồng Tiền Bối Nữ Phái chuyển lời thăm các em đó. Mời đồng đẳng tọa đàn.

THI:

Cũng vẫn từ tâm đến với trần,

Đổi thay mấy độ bực Thiên ân;

Nhịp cầu tư tưởng qua chưa vững,

Hăy ư thức nhau chỉnh lại lần.

      Hỡi các em! Đứng trong xă hội khó phân biệt được màu sắc hỗn tạp, là người Nữ Chung Ḥa, các em hăy b́nh tĩnh để t́m lại sự sáng suốt cho vai tuồng trọng đại mà ḿnh đă thọ nhận.

      Sự sáng suốt đây có ư bảo các em đánh tan sự vô minh nơi nội tại bản ngă. Nó là một phần tử biến hóa của ư thức, cho nên rất tế vi trừu tượng. Nhiều lúc các em lầm lẫn hai trạng thái ấy mà không bao giờ hay biết hoặc tự ḿnh thú nhận với chính ḿnh và ngoại tại khách quan.

      Đường sứ mạng c̣n dài, chị lưu ư các em như thế v́ muốn cho giá trị hành đạo, muốn cho danh nghĩa Nữ Chung Ḥa của các em đứng vững trong cái không thời gian, hầu làm động lực cho những thế hệ con người nối tiếp, sống một cuộc đời chung ḥa trên mọi phương tiện. Nữ Chung Ḥa ở vào thời loạn phải xử theo thời loạn, ở vào thời trị phải xử theo thời trị, luôn luôn từng thời gian. Các em đều sinh hoạt đúng với nhu cầu đ̣i hỏi của thời gian ấy, miễn sao không ngoài phạm vi ư nghĩa Nữ Chung Ḥa.

      Thế giới con người có sự bất ḥa, v́ vậy trên những danh từ tổ chức có tánh cách tôn giáo đạo đức đều dùng chữ ḥa, đi đôi với hành vi thiết thực. Chừng nào loài người thiệt sự biết sống chung ḥa, chừng ấy danh từ Nữ Chung Ḥa các em được phép xóa bỏ. Các em hăy vô tư làm việc, sẽ có nhiều người nối tiếp liên tục, không nên tư tưởng cầu danh vụ lợi, dù chỉ một tư tưởng nhỏ nhặt thôi.

      Để các em trọn vẹn với tinh thần hiến dâng lên Đức Mẹ, noi gương Đức Mẹ mà che chở những người bất hạnh tức là con cái của Từ Tôn. Giờ đây Chị nhắn nhủ các em Nữ Chung Ḥa hiện diện hay khiếm diện, các em ghi nhớ những lời của Chị là gần bên Chị vậy.

THI BÀI:

       Đêm chầy lụn Chị phân mấy đoạn,

       Trước Bửu Ṭa nhẹ thoảng hương trầm;

              Cơi trần vắng dạng bao năm,

Các em vẫn gặp t́nh thâm tự ḷng.

       Nhà tôn giáo xây trong xă hội,

       Để làm chi vậy hỡi linh căn?

              Mất công bằng, t́m công bằng,

Dựng đời sống thực ở ăn trọn lành.

       Phàm úy tử tham sanh tâm lệch,

       Mưu lợi vào thêm mệt năo cân;

              Là người phụng sự lư chân,

Chỉ nhằm mục đích không nhằm tiếng khen.

       Tôn giáo chẳng như kèn hiếu động,

       Tu chơn cần tự trọng vai tuồng;

              Vững vàng lập luận rập khuôn,     

Đừng pha chanh ớt mật đường hoặc vôi.

       Nước ngày đêm măi trôi không nghỉ,

       Trôi về đâu vậy hỡi nước kia ;

              Lấp đầy những chỗ trũng đ́a,

Bất ngôn nhi tác hữu thời thùy tương.

       Mất đạo đức phô trương lư đạo,

       Mờ nghĩa nhân dạy bảo nghĩa nhân;

              Hiện sinh mai một tinh thần,

Tam-Kỳ Phổ-Độ cứu lần khách mê.

       Kiểm điểm lại lối về chung thủy,

       Trên hoạn đường em chị ra sao?

              Hành vi tư tưởng chung màu,

Đủ điều kiện để nêu cao nhân ḥa.

       Biết nói rằng màu da bất dị,

       Th́ biết rằng tâm chí vô phân;

              Cẩm bào bản ngă nơi thân,

Các em giải thoát cỗi lần nó ra.

       Nhờ tập thể cái ta quản thúc,

       Nhờ điều qui nhơn dục diệt tan;

              Nơi ai cũng có ḷng vàng,

Cũng xua vị kỷ đứng hàng vị tha.

       Giọng chiêu mộ ngân nga đâu đấy,

       Tiếng bi thương đưa đẩy vần phong;

              Niềm  tin theo lá ngô đồng,

B́nh sinh lẩn quẩn trong ṿng lao lung.

       Nữ Chung Ḥa buổi cùng tế chúng,

       Nữ Chung Ḥa tận dụng khả năng;

              Cao tay hố thẳm san bằng,

Đường xưa dọn lại nguyên căn bước đầu.

       Thấy các em tư sầu cục diện,

       Nền đại đồng dịch biến từng ly;

              Tài ba không đủ duy tŕ,

Vào sâu ảo tưởng thức tri mỏi ṃn.

       C̣n hữu thể th́ c̣n hữu hóa,

       Mất lập trường mất cả lối đi;

              Trần gian có thuở có th́,

Không thiên danh lợi, chẳng v́ ngôi cao.

       Sống thực tế phong trào thiện nghiệp,

       Cửa huyền vi trực tiếp hoát khai;

              Tuyên dương chơn lư Cao Đài,

Chung ḥa nữ phận nối dây đại đồng.

      Chị bày tỏ đă tạm xong, hẹn ngày tái ngộ sẽ cùng các em tâm huyết bằng ngôn từ nhiều hơn, và Chị cũng không quên khen cùng chúc cầu các em mạnh tiến trên đường phục vụ cho sứ mạng Thiêng Liêng mà Nữ Chung Ḥa đă thể hiện.

      Ban ơn đàn trung các em, Chị giă từ, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh