Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

4.- MÙA XUÂN GIÁC NGỘ

Minh Lư Thánh Hội, Tuất thời mùng 3 tháng Giêng Kỷ Dậu (19-02-1969)

____________

      VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ, Bần Tăng chào mừng chư Thiên mạng, chư liệt vị tam ban. Nhân tiết xuân về, Bần Tăng đến đây giờ này để ḥa ḿnh với chư liệt vị cũng như cùng vạn vật để đón sự thay đổi của tiết Đông tàn Xuân đến.

THI:

Giác ngộ nên đem Đạo cứu đời,

Mùa Xuân mới hưởng trọn vui tươi;

Nguyên nhân nhiệm vụ c̣n mang nặng,

Xuân đến Xuân đi hẹn một lời.

NGÂM:

       Một lời giúp đỡ thế nhân,

Trở về bến giác thưởng Xuân trường tồn;

       Hồng trần lắm cảnh hàn ôn,

Lắm người dại dại khôn khôn lỗi thời.

       V́ chưng xa cách ḷng Trời,

Thế nên nhân loại chịu đời đảo điên;

       Xuân quang tuy ánh dịu hiền,

Mà đời c̣n chịu truân chuyên thảm sầu.

       Hỏi rằng mấy kẻ vui đâu?

Mấy lời chúc tụng mấy câu thái ḥa;

       Xuân thăm tất cả mọi nhà,

Xuân nguyền tô điểm sơn hà thanh tân.

       Hỡi ai biết thưởng vui Xuân,

Trước tua rửa bợn ḷng trần sạch trơn;

       Để cùng lưu thủy xuyên sơn,

Để cùng vạn vật hưởng Xuân thanh b́nh.

 

      Bần Tăng xin nhường bút Đức HƯNG ĐẠO VƯƠNG...

* * *

      HƯNG ĐẠO VƯƠNG, Bần Đạo chào chư Thiên sắc, chư hiền đệ hiền muội đàn trung.

      Mậu-Thân đă qua, Kỷ-Dậu vừa đến. Thời tiết vạn vật đổi thay, Bần Đạo cũng nhân dịp nầy đến cùng chư Thiên sắc, chư hiền đệ muội để một vài phút yên lặng tâm trung ḥa ḿnh cùng vạn vật để lắng tai nghe tiếng th́ thầm của thời gian, tiếng vui mừng của cây cỏ, tiếng rên siết áo năo của oan hồn. Bần Đạo không chúc lành hoàn toàn chư liệt vị, mà chỉ chúc chư liệt vị được tâm trung tịnh định, b́nh tĩnh trước mọi sự đổi thay, sáng suốt trước mọi nước cờ thế cuộc, tự nhận lấy trách nhiệm của hàng giác ngộ tu hành thế Thiên hành hóa, ư thức được nhiệm vụ công dân đang làm lịch sử giống ṇi cho thế hệ mai sau và hiểu được như thế nầy: Trong lúc vạn dân c̣n đau khổ lầm than, gia vong quốc phá, vận nước đảo điên, cơ đồ nghiêng ngửa, ḿnh không khi nào nghĩ đến sự thụ hưởng cho riêng ḿnh, mà phải nghĩ đến sự mất c̣n thịnh suy bỉ thới chung cho cả một dân tộc. Cũng không phải vào cửa Đạo để độc thiện kỳ thân, t́m cơ siêu thoát cho cá nhân ḿnh, mà phải làm nhiệm vụ của người giác ngộ cầm đèn đi trong đêm tối, cầm bầu nước đi giữa đám người khát, cầm linh dược đi giữa đám bịnh nhân đau khổ. Có ư thức làm được việc ấy tự nhiên ḷng Xuân phát khởi. Cái Xuân ư nhị trung hiếu tiết nghĩa đạo đức tràn đầy vĩnh cửu, Xuân bất tận. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh