Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

1.- ĐÀN GIAO THỪA

THƯỞNG XUÂN TRONG V̉NG ĐẠO LƯ

Thiên Lư Đàn (Saigon), Tư Thời, mùng 1 Tháng Giêng Kỷ Dậu (17-02-1969)

____________

THI:

Ta muốn hồng trần hóa cảnh Tiên,

Cho nhân sanh hết nỗi ưu phiền;

Giàu nghèo chủng tộc khôn cùng dại,

Giác ngộ tầm đường lại bổn nguyên.

      ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN, Bần Đạo chào chư hiền đệ hiền muội. Miễn lễ chư hiền đệ hiền muội đồng an tọa .

      Nhân tiết Xuân về, Bần Đạo đến trần gian giờ này để cùng chư hiền đệ hiền muội luận đàm kiểm điểm sơ lược một năm hành đạo.

      Chư hiền đệ hiền muội! trên sứ mạng hành đạo độ đời để xây dựng một cơi đời thái ḥa an lạc tại thế gian này cho tương lai, Bần đạo tưởng lại chư hiền đệ hiền muội ai cũng noi gương các Đấng Trọn Lành là khép ḿnh trong cửa đạo, hi sinh mọi thụ hưởng tầm thường ở thế gian quá phí th́ giờ để tiết kiệm thời gian hầu lập công bồi đức. Khi công đức đầy đủ sẽ trở lại vị cũ ngôi xưa th́ tha hồ mà trùng hoan cộng lạc với các Đấng Trọn lành . Sự lạc quan ấy mới trường tồn vĩnh cửu. C̣n hiện giờ trước thế t́nh, chư hiền đệ muội c̣n mang nhục thể, c̣n nhiệm vụ công dân trong một nước, c̣n lâm nạn chiến tranh, với ḷng đạo không nở thụ hưởng riêng ḿnh trước cảnh quốc phá gia vong nhân dân đồ thán. Trước thềm năm mới, Bần Đạo mừng cho chư hiền đệ muội đă gắng công gắng sức để trọn tâm thành phục vụ trong nhiệm vụ, đă được một khoảng đường đáng kể đáng mừng, nhưng chưa phải là cuối đoạn đường, cũng chưa phải là hoàn toàn hoan lạc.

      Giờ đây, Bần Đạo đề cập đến phần thưởng Xuân.

      Chư hiền đệ hiền muội! Ư nghĩa chân thật của hai tiếng thưởng Xuân phải ngấm ngầm bộc lộ từ nội tâm mới thật là đúng nghĩa. C̣n thưởng Xuân trên phương diện h́nh thức vật chất chỉ tạm cho người thế gian mà thôi. V́ thưởng Xuân về vật chất có nhiều khía cạnh, nhưng sau đó th́ mệt mỏi uể oải từ thể chất đến tinh thần. Đó là chưa nói đến hậu quả của sự buồn lo, sợ sệt, oán thù theo sau một cơn quá độ. C̣n thưởng Xuân trong ṿng đạo lư là kiểm điểm ôn cố phần đạo đức hành thiện của ḿnh trong một năm qua. Khi thấy được phần tiến triển với ḷng bác ái vị tha, trên phương diện tam công (1), ḷng hân hoan cởi mở, bát ngát t́nh thương, động ḷng trắc ẩn đối với kẻ bạc phước gối đất màn sương. Với tinh thần hân hoan ngấm ngầm và bộc phát từ nội tâm, rồi ngồi lại với chén trà đạm bạc bánh mức thô sơ nhưng cơi ḷng được nhẹ nhàng và chứa chan niềm hi vọng tràn đầy đức tin ở phần hộ tŕ của các Đấng.

      Bần Đạo ban ơn chư hiền đệ hiền muội, Bần Đạo hồi Đông Phương Phủ, thăng...

____________

 

      Chú thích:

        (1) Tam công là công quả, công tŕnh và công phu. Đó là pháp môn tu theo Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh