Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

16.- KẾT HỢP KINH NGHIỆM ĐẠO LƯ ĐỂ HÀNH ĐẠO ĐỘ ĐỜI

MINH-LƯ THÁNH-HỘI, Tuất thời, 28-8 Mậu-Thân (19-10-1968)

THI:

Cuộc cờ xe pháo vẫn c̣n gay,

Giấc mộng hy di khéo tỉnh say;

Giày cỏ quản chi trời đất rộng,

Gậy tre há nệ tháng năm dài;

Mối t́nh trăm họ c̣n đeo đẳng,

Chút nghĩa ba dân khó trở day;

Dù muốn, Tiên Ông đà định sẵn,

Chờ tay sứ mạng để an bài.

      NGỌC-LỊCH-NGUYỆT, Bần Đạo chào chư Thiên-mạng, chư hướng Đạo, chào mừng chư hiền đệ hiền muội.

      Chư hiền đệ hiền muội! nhơn dự một Đại-Hội Cộng-Đồng giữa Tiền Bối lưỡng đài quá văng cùng chư Tiên Thánh nguyên là anh linh dân tộc Việt, có sự hiện diện của Hưng-Đạo Đại-Vương và Vạn-Hạnh Thiền-Sư, dưới quyền chủ tọa của Lư Đại Tiên Trưởng Thái-Bạch Kim-Tinh, Giáo-Tông Vô-Vi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Sau phần hội nghị cộng đồng, Bần Đạo được chỉ định đến giáng đàn hôm nay có những vấn đề luận đàm về Đạo sự cùng chư hiền đệ hiền muội. Vậy Bần Đạo mời toàn thể chư hiền đệ hiền muội đàn trung an tọa.

      Chư hiền đệ hiền muội! có thể Tam Giáo Ṭa chỉ định cho chư hiền đệ hiền muội đến hầu lịnh tại một Thánh-Thất nào cũng được. Lư do mà Giáo-Tông Thái-Bạch cho dời chư hiền đệ hiền muội đến hầu lịnh nơi đây có sự hiện diện của chư hiền đệ hiền muội tại Minh-Lư Thánh-Hội là bởi v́ sanh linh nói chung và dân tộc Việt-Nam nói riêng đang sống trong một xă hội đầy phức tạp, thiện hung lành dữ xấu tốt chánh tà lẫn lộn, chẳng khác chi một rừng hoang biết bao nhiêu là thảo mộc chi chít chen nhau để hứng lấy khí âm dương khoe khoang màu sắc cùng tranh giành sự sống. Trong đó những cỏ dại có, những cây to cao bóng có, những dược thảo có, những hoa thơm cỏ lạ có, v.v... Trong khi ấy, nếu những dược thảo và hoa thơm cỏ lạ vươn ḿnh lên cao từng cḥm từng đám, từ đó nảy nở ra càng ngày càng nhiều, ắt là những cỏ dại phải nhường bước rồi lần hồi đến chỗ tiêu diệt.

      Xă hội loài người cũng thế. Trong một xă hội phức tạp như vừa kể trên, nếu trong khi đó có nhiều khối chủ trương đạo đức t́nh thương, đem giống lành gieo cùng khắp cả. Các khối ấy biết tận dụng sự liên giao ḥa hợp kết thành một khối vĩ đại về tinh thần đạo lư, có sự phân công tùy theo sở trường sở đoản của nhiều khối đa phương, chắc chắn là không sớm th́ chầy, khối đó sẽ được nẩy nở vĩ đại, đồng hóa lôi cuốn những nhóm phức tạp khác hầu tạo một xă hội đạo đức đầy dẫy t́nh thương, đùm bọc che chở, d́u dắt nhau trên đường thiện mỹ, thế gian nầy sẽ hưởng cảnh Thiên-Đàng Cực-Lạc.

      Những hoa thơm cỏ lạ là loài vô tri vô giác không biết đoàn kết, không được tổ chức, mà c̣n được như thế, huống chi loài người là đứng hàng Tam-Tài, tánh linh hơn muôn vật, lại không biết t́m cách tổ chức thành một đại xă hội đạo đức nghĩa nhân hay sao?

      Một mặt khác, nếu hiểu nhiều về Đạo lư, biết nhiều về tổ chức, có nhiều về kinh nghiệm quư báu mà không biết tận dụng những cái có đó, cũng chẳng ích lợi ǵ và chẳng giúp đỡ cho ai được cả.

      Nói một cách khác, nếu có Hoa-Đà, Biển-Thước Thần-Y tái thế, trong túi đă đựng đầy dược liệu ở giữa đám người bịnh hoạn ốm đau khổ sở, nếu không đem diệu dược ấy ra cứu thế giúp người trong cơn đau khổ, th́ diệu dược ấy cũng chẳng ích chi, dầu nó đang ở trong túi Hoa-Đà, chẳng khác ǵ ở trong túi của một người ngây ngô hiền lương chất phác không biết tánh dược, dầu Hoa-Đà Biển-Thước với một thường dân dốt về tánh dược cũng chẳng ai hơn ai kém.

      Chư hiền đệ hiền muội b́nh tâm kiểm điểm lại từ các bực Giáo-Chủ xa xưa đến hiện đại, t́m hiểu sử liệu đă qua, sẽ rút được một bài học quư giá ngơ hầu giúp đỡ cho ḿnh tiến bước trên đường truyền giáo phổ độ chúng sanh.

      Bần Đạo muốn chú trọng về phần tư tưởng. Tư tưởng có chính đáng, hành động mới được chính đáng. Nếu tư tưởng bị sai lầm hoặc bị ngoại cảnh chi phối làm vọng động, tư tưởng bị thiên lệch, hành động sẽ bị thiên lệch sai lầm. Nếu là một đơn vị tín hữu bị thiên lệch sai lầm, chỉ hại cho một cá nhân đó mà thôi. Nếu là cấp lănh đạo một tập thể dầu nhỏ hoặc lớn mà bị tư tưởng thiên lệch sai lầm, chẳng những hại riêng cho cá nhân ḿnh, lại hại luôn cả tập thể nhân sinh vô cùng khôn tả xiết. Chính v́ đó mà những sự khảo đảo rẽ chia lủng củng trong một tổ chức tôn giáo hoặc đoàn thể hướng thiện đă và đang cũng như sẽ xảy ra trước mắt thế nhân hiện tại.

      Chư hiền đệ hiền muội ôi!

THI:

Rán tu cho kịp với thời gian,

Đừng ngại ngùng e trễ bước đàng;

Chướng ngại dù sao tua cố vượt,

Qua hồi chật hẹp đến thênh thang.

THI:

Thang Tiên lần bước lại ngôi Tiên,

Phủi mọi tư tâm với năo phiền;

Hành lư bớt lần cho nhẹ gánh,

Đó là hữu hạnh kẻ nhân nguyên...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh