Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

14.- GƯƠNG XƯA KHẮC KỶ TU THÂN

Văn Pḥng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, Ngọ thời 25-7 Mậu-Thân (18-8-1968)

THI:

Non nước suy v́ thiếu kẻ nhân,

Làm đèn đạo lư đă lu dần;

Ai người mến nước thương dân tộc,

Khêu lại đèn kia cho tỏ lần.

      TỔNG-LƯ ĐẠI-ĐỒNG LÊ-VĂN-DUYỆT, Lăo chào chư hướng đạo, chư nhân sĩ, mừng chư hiền đệ hiền muội đàn trung.

      Lăo đến trần gian hôm nay vào giờ này là v́ tự nhận thấy trách nhiệm của ḿnh đối với Cơ Quan cũng như lịch tŕnh hành đạo c̣n đang dang dở, và cũng thể theo tôn ư muốn xây dựng của Giáo-Tông Lư-Bạch, nên Lăo đến trước Ṭa Tam Giáo và được chuẩn phê lời cầu xin, nên giờ này Lăo hiện diện phần vô vi trên linh cơ trước chư hướng đạo và chư hiền đệ muội, để cởi mở hết mọi tâm t́nh cũng như những ǵ chư hiền đang vấp phải và sẽ vấp phải trên đường thế Thiên hành hóa.

      Chư hướng đạo và chư hiền đệ muội hăy an tọa mà nghe lời thỏ thẻ của người anh dặn ḍ.

      Chư hướng đạo, chư hiền đệ muội, đă là sanh đứng làm người c̣n mang nhục thể, c̣n chứa đựng một phần tâm linh, và một phần thất t́nh lục dục, lẽ đương nhiên mỗi người đều có chứa một phần tốt và một phần xấu trong nội tâm.

      Lịch sử danh nhân và các bậc Thánh triết hiền xưa đă ghi được và vẫn c̣n được ngưỡng mộ tôn sùng nơi hậu thế, là v́ những bậc ấy đă tận tâm tận chí khắc phục mọi điều không đứng đắn và không tốt nơi nội tâm mỗi khi phát hiện, luôn luôn t́m ṭi học hỏi điều đạo lư nhân nghĩa, luôn luôn kiểm điểm mọi tư tưởng ḿnh và làm bài tóm tổng kết hằng ngày mỗi buổi tối trước khi đi ngủ những tư tưởng lời nói và hành động của ḿnh trong một ngày đó.

      Những bực ấy đă có hai túi vô vi chứa đựng bên tâm năo hằng ngày, một bên chứa điều hay lẽ phải, một bên chứa điều vạy lẽ tà. Nhờ có hai túi ấy giúp cho những bực ấy có được con số cụ thể để áp dụng vào đời sống hằng ngày của ḿnh, làm thế nào cho thích hợp với tâm năo tác phong và đức độ của con người, tạm gọi là biết tu thân, để trở nên xứng đáng một Thiên chức của con người.

      Nhờ vậy mà khiến cho những bực ấy lấy làm khó chịu khi nh́n thấy cái túi sau này có hoặc c̣n chứa đựng những điều tà vạy, và cũng nhờ đó mà cái túi trước chứa được nhiều điều đẹp lẽ hay, và cũng nhờ đó phát hiện lên ngọn đèn chân lư sáng tỏ mà hậu thế nh́n thấy mới ngưỡng mộ tôn sùng và noi theo.

      Tiếc v́ người đời nay không mấy ai được noi trọn vẹn tấm gương đó mà chỉ suy nghĩ phát ngôn và hành động những ǵ có lợi nhứt thời cho tham vọng, cho ích kỷ, cho bè phái, cho phe nhóm của ḿnh. Hỏi vậy làm sao không xảy ra những hiện trạng và thực thể cho cảnh quốc phá gia vong, nhân dân thống khổ thiên hạ lầm than.

      Chính bản thân Lăo cũng là con người đă sinh ra trong thời quốc gia chính biến, Lăo cũng chứng kiến biết bao hạng người, nhưng mà thôi, có chi tiết lắm cũng bằng thừa rốt lại chỉ có hạn người đeo mang hai túi, nhưng một bên nặng một bên nhẹ, khác nhau và trái ngược nhau thế thôi.

      Thường thường là những hạng người trọng liêm sỉ đạo đức nghĩa nhân ắt phải đóng khung và khép ḿnh trong nếp sống giản dị nghèo túng kịp thời về phương diện vật chất, nhưng đă rất hoan hỉ mát mẻ thung dung nội tâm.

      C̣n trái ngược lại một hạng người khác th́ được đầy đủ dư dả ưu đăi về mặt vật chất, nhưng về mặt tinh thần họ lại bị khô khan đói khát và lúc nào cũng tự cảm thấy ḿnh không có ǵ bảo đảm một khi thiên tai chiến họa xảy đến bất ngờ. Rủi khi gặp phải, họ chỉ c̣n có một lối tuyệt vọng ngửa mặt lên không kêu trời là cùng!

      Cũng có một thời Lăo đă sống trong một triều đ́nh, trong đó cũng có nhiều hạng người, cũng có nhiều mặc cảm, nhiều nghi kỵ, nhiều xuyên tạc, nhiều ganh hiền ghét ngỏ, lắm kẻ lương đống trung thần v́ đó phải bị hàm oan, chết chóc hoặc bại sản vong gia. Cũng lắm kẽ trung quân ái quốc thiện chí xây dựng đất nước, cũng bởi v́ đó mà nhục chí phục vụ quốc gia, v.v...

      Những sự kiện trên cũng có nhiều trường hợp xô đẩy những lương đống tôi trung vào ṿng đất địch. Lăo không lạ ǵ những thực trạng non nước ngày nay, chẳng những trong lănh vực quân sự, chánh trị, xă hội, văn hóa, kinh tế, mà luôn đến lănh vực tôn giáo cũng vậy, có xảy ra thực trạng đó chung qui cũng v́ thiếu người có đức nhân và không kiểm điểm hằng ngày sự nặng nhẹ của hai túi vừa kể trên.

      Chư hướng đạo, chư hiền đệ muội ở trên đời này không ai đem cho cái vinh dự vĩnh cửu cho bằng chính ḿnh tự làm nên cái vinh dự vĩnh cửu đó. Không ai ban bố sản nghiệp hạnh phúc vĩnh cửu cho bằng chính tự ḿnh xây dựng sản nghiệp và hạnh phúc cho ḿnh, không ai ban bố tự do độc lập vĩnh cửu cho bằng chính ḿnh tự ḿnh tạo điều kiện cho có tự do độc lập vĩnh cửu cho ḿnh, v́ hễ c̣n trông vào sự ban bố ắt là c̣n phải và sẽ phải mang món nợ. Hễ mang nợ có ngày phải trả, mà nếu trả chưa được ắt là c̣n mang ơn. Hễ trong ḷng c̣n mang ơn th́ ắt không c̣n độc lập tự do hạnh phúc nữa, nếu không nói là nô lệ.

      Trong lănh vực đạo lư cũng vậy, không ai đem tinh thần khoan dung đức độ và giác ngộ đến có thể ban bố cho ḿnh bằng chính ḿnh giác ngộ, am hiểu đạo lư, công quả đạo lư, và hồng phúc thiên ân không phải đi vay đi mượn mà được, chính phải tự ḿnh làm lấy cho ḿnh. C̣n mang nhục thể ắt c̣n vô minh, c̣n vô minh ắt c̣n dễ gây sự lầm lẫn, sự tội lỗi. Vậy trước hết phải làm sao quét dọn lau chùi màn vô minh cho càng ngày càng mỏng đến khi nào tiêu tan mới thôi.

      Muốn thủ tiêu màn vô minh phải có phương pháp nhứt định để làm tiêu chuẩn. Phương pháp đó phải khách quan, vô tư, hỷ xả, bác ái, tha thứ, đặt ḿnh trong cảnh của kẻ mà ḿnh phê phán. Tinh thần phục thiện, ư chí cầu tiến nhứt là luôn luôn tự cảnh giác xem có điều ǵ lầm lỗi trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

      Hăy tạo hai cái túi vô vi để một bên tả là túi chứa đựng vạy tà, một cái bên hữu là chứa đựng điều hay lẽ phải. Mỗi ngày trước khi đi ngủ hăy soạn kiểm điểm lại hai túi đó hầu diệt lần những điều vạy tà, chủ quan, tự ái, cố chấp không đúng với ư nghĩ tác phong đạo hạnh của người tu thân hành đạo, muốn giải thoát từ nghiệp chướng oan khiên và tự do cơm áo của con người.

      Chư hướng đạo, chư hiền đệ muội, dầu ở lănh vực thế gian hay lănh vực tôn giáo cũng vậy, mỗi giai đoạn đều có mỗi người đảm nhận phần vụ kế tiếp, không ai có thể chắc rằng một ḿnh có thể hoàn thành trọn vẹn một chánh thể, một tổ chức hoặc một chương tŕnh. Không thể ai dám chắc rằng bàn cờ thế sự hoặc bàn cờ tôn giáo đều đă có một bàn tay nào đó tiện những con cờ vĩnh cửu, bất di bất dịch.

      Quan trọng không phải là ở chỗ tự tay ḿnh phải kiện toàn chánh thể tổ chức hoặc một chương tŕnh trong một thời gian hữu hạn, mà quan trọng ở chỗ khi ḿnh c̣n sống phải làm cho hết bổn phận theo đường lối tôn chỉ và lập trường đó, đừng v́ lư do ǵ làm hư hỏng bại hoại chánh thể đường lối mục đích và lập trường đă định khi ḿnh c̣n tại chức hoặc c̣n sống. Nếu vô phúc xuống nhầm phần sau này, công chưa chắc đă hoàn toàn mà tội lại vương mang v́ tổ chức bại hoại khi ḿnh c̣n tại chức.

      Lời dặn chung toàn thể chư hiền nội ngoại đàn nay: Mặc dầu trong lúc nạn dân ách nước tai trời đang diễn tiến để cho bao nhiêu cộng nghiệp sớm kết liễu trong buổi Hạ Nguơn này, mỗi người phải cố gắng tu tạo công đức, nhứt là kiểm soát tư tưởng của ḿnh hằng ngày, có tư tưởng tốt đưa lên không trung, tiếp được lằn điển Từ Hoàng, đương nhiên được che chở phù trợ ra khỏi chốn mê đồ nạn tai, đó là điều mà mỗi người nên nhớ kể từ đây về sau.

      Tập luyện được nhiều tư tưởng tốt, con cháu cùng các thân nhân khác chung quanh ḿnh cũng đều được hưởng lây, trái lại cũng là họa lây.

THI:

V́ thương nên để lắm lời khuyên,

Cho bạn đồng môn trổ Thánh Hiền;

Đạo đức làm gương cho kẻ thế,

Ban ơn lui điển lại non Tiên.

      Thăng...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh