Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

13.- TẶNG SỨ ĐỒ NAM DU HÀNH ĐẠO

Minh-Lư Thánh-Hội, Tuất thời 21-7 Mậu-Thân (14-8-1968)

THI:

VẠN pháp tu tŕ tóm một thôi,

HẠNH lâm trái chín đă say mùi;

THIỀN môn mở ngỏ gay chèo bát,

biểu ngh́n thu chẳng đổi dời.

      VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ, Bần Tăng chào chư Thiên mạng, và chư hiền đạo hữu lưỡng phái .

      Chư Thiên mạng, chư hiền hữu đạo tràng, Lư, Trần hai triều đại nối tiếp cùng bồi đắp xây dựng nên gấm vóc giang san, giữ ǵn cương thổ, mấy ngh́n năm trong cuộc thăng trầm bỉ thới, đă trải qua mấy khúc quanh co và cũng ghi lại những vết vinh nhục vui buồn trong ḍng lịch sử .

      Chư Thiên mạng, chư hiền hữu đạo tràng! đă sanh làm người sống trên cơi thế gian này, đầu đội trời chân đạp đất, mỗi một người đều ở trong một bối cảnh, hoặc tự ḿnh đặt cho đời ḿnh, hoặc bị hoàn cảnh tập thể đặt ḿnh trong bối cảnh ấy. Dầu rằng muốn vậy, dầu rằng không muốn vậy, là những thành phần giác ngộ hiểu trước cái hiểu của thế nhân, thấy trước cái thấy của thế nhân, làm trước việc làm của thế nhân, ai ai cũng có một hoài băo phải làm một việc ǵ để lại hữu ích cho đời. Thế nhân hằng qui ước đời người là một trăm năm, nhưng gẫm lại ba vạn sáu ngàn ngày có mấy ai hưởng đặng. Dầu có hưởng đặng chăng nữa, một trăm năm đối với thế nhân là dài, nhưng đối với vũ trụ có khác chi một khoảng khắc thời gian như ngựa phi qua cửa sổ thoạt thấy đó thoạt liền mất đó.

      Kiểm điểm lại một kiếp sống đời người để làm ǵ, phải chăng để xây dựng cửa nhà, tạo lập sản nghiệp, sanh con đẻ cháu, rồi để những sản nghiệp đó lại cho chúng ǵn giữ thụ hưởng đời đời. Than ôi! nếu chỉ có bao nhiêu đó th́ Tạo-Hóa không sanh con người ra làm chi nơi cơi đời này.

      Hữu phước thay, hữu duyên thay! chư Thiên-mạng chư hiền hữu đạo tràng không phải là những người có quan niệm ấy, Nhờ đó sự hiện diện trong cửa Đạo, đến ngày giờ này là bằng chứng cụ thể.

      Đứng trước thời thế hiện tại, bực giác ngộ nên lấy mắt Thánh mà nh́n đời, nên lấy tâm Thánh mà xét đời, được như vậy may ra t́m được cái may và sự rủi ở đời. Nếu không được vậy hóa ra là người vội phê phán tái ông thất mả là rủi. Rủi may, may rủi đối với người quán thông lư Đạo, không c̣n nữa mà nó là lẽ đương nhiên của luật nhân quả công tội đấy thôi .

      Tiện đây, Bần Tăng gởi tặng phái đoàn Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư đi thăm viếng đồng bào đồng đạo các tỉnh miền Nam một bài thi thân hữu.

THI:

Thời xưa đă lắm kẻ ra đi,

Một gánh san hà một túi thi;

Gơ phách hát câu an chiến quốc,

Nhịp cần đợi vó hội tương tri.

Non sông gởi gắm t́nh trăm họ,

Đạo pháp mong chờ nghĩa nhứt vi;

Nhă hết tằm tơ cho xứng phận,

Gian lao đă có Đấng Từ Bi.

      Đă là sứ đồ, khá hiểu câu: “Nghịch hành ấy là bổn phận”, nghĩa là: thấy những cái mà thường nhân không muốn thấy, hiểu những điều thường nhân không dè để mà hiểu, nói những lời thường nhân không từng nói, và làm những điều thường nhân không thích làm. Bần Tăng mong rằng một chuyến Nam du của phái đoàn có khác hơn một chuyến Tây du của Tam Tạng - về phương diện Tam Tạng đi thỉnh kinh, c̣n phái đoàn lại đi tứ kinh, tứ t́nh thương, và thâu thập mọi kinh nghiệm vui buồn trong quá khứ để làm đề tài hành Đạo ngày mai.

      Thôi buổi sơ ngộ, Bần Tăng chỉ bấy nhiêu lời, hẹn ngày qui định c̣n tái ngộ lâu dài. Bần Tăng xin lui điển, thăng ...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh