Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

9.- NHIỆM VỤ VÀ ĐỨC ĐỘ CỦA NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO

NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời Rằm tháng 6 Mậu Thân (10-7-1968)

THI:

Bách thảo tươi nhờ đủ tuyết sương,

Ngọc cao giá bởi giũa trau thường;

Người tu muốn đạt cơ mầu nhiệm,

Công quả công phu vạn nẻo đường.

      ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN - Bần Đạo chào chư hiền đệ hiền muội đàn trung đẳng đẳng.

      Chư hiền đệ hiền muội! Bần Đạo v́ sứ mạng Tam-Kỳ Phổ-Độ và cũng v́ t́nh sư đệ, nên giáng đàn hôm nay để có những điều cần dặn ḍ dạy bảo chư hiền đệ trên bước đường tu thân hành Đạo để khỏi vấp ngă những lúc mỏi gối chùn chưn. Vậy miễn lễ, chư hiền đệ hiền muội đồng an tọa. 

      Chư hiền đệ hiền muội! Trong giờ nầy, Bần Đạo đến ngự trên ngọn linh cơ, nhưng chư hiền đệ muội hăy tưởng tượng như một người anh chân thành thiết tha thương yêu các em, ngồi bên cạnh các em để hàn huyên tṛ chuyện trong t́nh nghĩa thâm t́nh.

      Nầy các em! Giữa lúc ngoài thế nhân đang tao loạn, từ nội tâm đến ngoại cảnh, các em hăy thận trọng cẩn mật ǵn giữ từ nội tâm đến tác phong đạo hạnh của ḿnh, ví như đang đi trên cầu tre không tay vịn, ǵn đức độ để vượt lên vơ môn tam cấp đến chỗ cá được hóa rồng. 

      Các em ơi! Muốn cho dân tộc nầy hưởng cảnh thái ḥa an cư lạc nghiệp, muốn cho mảnh đất nầy như mảnh đất Thuấn Nghiêu, người người an hưởng yên vui, các em phải làm sao tạo được thế nhơn ḥa. Phải - Chỉ có thế nhơn ḥa mới tạo được hoàn cảnh thái ḥa, mới xây dựng lại xóm làng nước non dân tộc trong cảnh thái ḥa. Các em thử nghĩ, trong quăng đời người từ sơ sinh đến lúc trưởng thành, hoạt động trong kiếp sống, đă có ai ghi lại những lúc thạnh suy bỉ thới, hầu rút kinh nghiệm đời ḿnh xem có được vẹn toàn hay cũng c̣n vấp phải lỗi một lầm hai. Nếu không vậy, làm sao rút kinh nghiệm những lúc thăng trầm nhục vinh của dân tộc hầu đem những kinh nghiệm quí báu ấy xây hạnh phúc muôn dân trong cảnh thanh b́nh. Trong quăng đời hành Đạo đă có ai ghi kỹ lại những lúc khảo thí đạo tâm, những hồi thông suốt, những khi trở ngại cho việc hoằng dương chánh pháp, giải khổ chúng sanh. Nếu không vậy th́ làm sao rút những kinh nghiệm quí báu. Có ai thấy được sứ mạng ḿnh đă vẹn toàn là người gương mẫu, hay cũng c̣n bị những cám dỗ bên ngoài lôi kéo xa lần đường chánh giáo. Nếu không lưu ư được điều đó làm sao kiện toàn việc hoằng dương chánh pháp giải khổ chúng sanh. 

      Hiện giờ đây, các em là những tín hữu, những Thiên chức, dầu muốn dầu không cũng đă là những người có nhiệm vụ làm sáng tỏ ngọn đèn Đạo để cho chúng sanh nh́n vào đó cùng ḥa cùng tiến.

      Các em đă trưởng thành, đă trọn tâm chí, xứng đáng cho Thượng Đế chấp nhận thiết lập Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại-Đạo, hăy tự kín đáo xem ḿnh như hàng Thiên sứ có trọng trách với nhơn sanh lập đời Thánhức trong mai hậu, nhưng phải khiêm nhượng trong mọi khiêm nhượng về mặt h́nh thức với mọi người để vẹn tṛn đạo hạnh tác phong. Hiện giờ các em là những người hành đạo, đem từ tư tưởng lành, những hột giống lành, gieo răi đó đây để sửa soạn cho đám mạ giống tốt tươi, đem cấy trên mảnh lương điền của giống dân tộc Việt. Các em đừng tưởng rằng vào Đạo là tu thân yểm thế, trốn tránh mọi trách nhiệm ở đời. V́ vậy mà các em phải cần xác định lại lập trường, đường lối và mục đích cho phân minh sáng tỏ, để cho thế nhơn thấy rằng: tuy mỗi người mỗi việc khác nhau, nhiệm vụ chung qui cũng là xây dựng nước non, hạnh phúc cho đất nước, cho dân tộc. Đừng mặc cảm rụt rè e ngại rồi lỡ bước tiến thân của người thế Thiên hành hóa.

      Trách nhiệm của người hướng Đạo hiện thời rất nặng nề, rất cam go, nhưng trên cơi vô thường nầy là cơi tạm, mọi việc đều tạm hết. Có mưa nào mà chẳng tạnh, có nắng nào mà không dịu lúc hoàng hôn, có đêm dài nào mà không nhường lại cho ánh b́nh minh ban mai xán lạn. Nhưng lúc giao thời cũng phải trải qua những trận mưa to, những cơn nắng cháy, những đêm dài âm u. Phải b́nh tĩnh sáng suốt nhận định đường lối mà tiến thân, đừng bôn chôn nóng nảy, đừng khiếp đảm hoang mang, phải khoan dung tha thứ, phải trầm tĩnh b́nh tâm như ḍng nước măi măi luân lưu trong chỗ luân lưu, vượt qua những thác những gành, những khe những rạch quanh co uốn khúc ngoằn ngoèo từ thấp đến cao, chỗ lồi chỗ lơm, luôn luôn phải giữ tánh chất của nước. Nước luôn luôn đem lại mát mẻ cho người đời, sạch sẽ cho muôn dân, không hờn trách những người ngăn đắp, không phiền giận những người câu thúc vào cái món đựng nó dài, dẹp, tṛn, vuông; luôn luôn phải giữ nguyên thủy của nó là nước; dầu chặt cũng không đứt, dầu bức cũng không rời, dầu phơi cũng không khô, dầu đốt cũng không cháy. Đó là sứ mạng của người hướng Đạo phải lưu ư noi theo.

      H́nh hài thân thể nầy là tạm, chỉ tồn tại có mấy mươi năm rồi cũng trở về với cát bụi, mượn cái hữu thể nầy sống trong cảnh hữu vi. Hăy nuôi dưỡng nó, quí trọng nó và hy sinh nó cho lư tưởng cao cả, chớ đừng bắt nó phải hy sinh cho tư dục, cho ích kỷ, cho vật chất, mà phải hy sinh nó cho đại chúng, cho đạo lư, cho lẽ phải, cho mọi người. V́ nó mà ta được đời lưu niệm đúng với ư nghĩa - sống đời đáng sống - V́ nó mà ta hành tṛn sứ mạng Thiêng Liêng giao phó. Có như vậy ta mới không hổ thẹn với nguồn gốc truyền thống của nó.

      Cái ta mà Bần Đạo vừa nêu lên là bản thể, là chơn như, là chúa tể của các em và của nhân loại. 

THI:

Ma cao mới biết Đạo là cao,

Lửa đỏ vàng mười há phải sao;

Vượt biển thuyền từ tâm chẳng động,

Trèo non lối tục tánh đừng xao.

Lạnh lùng sương tuyết hoa tươi sắc,

Dào dạt nắng mưa quả đẹp màu;

Muốn lại quê xưa noi chánh đạo,

Ta chờ Ta đợi hội Bàn Đào.

THI BÀI:

       Sách có câu: "Tiền xa kư phúc", (1)

       Thấy đổ rồi tránh khúc quanh co;

              Trên đường đạo đức lần ḍ,

Thiện tâm thiện chí vai tṛ mới nên.

       Ngoài đời dẫu tuổi tên địa vị,

       Vào Đạo rồi chung thủy nghĩa nhân;

              Món ăn xác thịt đă cần,

Cũng cần nuôi dưỡng tinh thần hậu lai.

       T́nh Tạo Hóa bảo hoài sanh chúng,

       Phật Thánh Tiên đều cũng xuống phàm;

              Long Hoa khai diễn kỳ tam,

Lập Cao Đài để ân thâm bủa tràn.

       Tân Pháp đó nền vàng tôn giáo,

       Thánh Đường là thể đạo quy nguyên;

              Cơ Quan giáo lư phổ truyền,

Cứ theo kinh luật bổn nguyên tu hành.

       Do Thánh Dụ lập thành hoạt động;

       Chiếu Qui Điều hệ thống Cơ Quan,

              Âm thanh hùng khí vững vàng,

Noi theo lư Đạo vẹn toàn phổ thông.

       Nước xao động dễ trông thấy cặn;

       Lặng yên rồi trong trắng tinh anh;

              Ai ai cũng có thất t́nh,

Chuyển thành thất bửu thiệt ḿnh người tu.

       Quyết vuợt khỏi trần tù câu thúc,

       Thoát tội t́nh nghiệp tục trói trăn;

              T́m vào đạo lư quyền năng,

Rèn ḷng sửa tánh cho bằng người xưa.

       C̣n biết kiếp sống thừa cơi tạm,

       C̣n thấy đời bi thảm điêu linh;

              Phật Tiên c̣n phải hạ ḿnh,

Làm người sao dễ quên t́nh đồng sanh.

       Biết hối ngộ tu hành học Đạo,

       Tránh những điều ngụy xảo ác gian;

              Dưới chơn Từ-Phụ Ngọc-Hoàng,

Ḷng trần gột rửa vén màn vô minh. 

       Giúp đời với công tŕnh đạo đức,

       Giúp đời bằng tâm thức lương tri;

              Diệt trừ tham dục sân si,

Th́ đời sẽ hết khốn nguy tương tàn.

       Muốn cứu thế cứu thân trước đă,

       Muốn độ đời, độ ngă cho xong;

              Những ǵ đời đă mắc ṿng,

Chính ḿnh thoát khỏi mới ḥng độ tha.

       Ai ngủ được th́ ra khỏe mạnh,

       Ai ăn no mát mẻ tấm thân;

              Ai tu tịnh dưỡng tinh thần,

Sẽ về nước trí non nhân hưởng nhàn.

       C̣n ở tại thế gian hành đạo,

       Phải tŕ tâm chịu khảo liên miên;

              Giũa ṃn cái nợ tiền khiên,

Nhẹ ḿnh rũ sạch trần duyên tu hành.

       Đừng câu chấp rồi sanh nghiệp mới,

       Đừng hoang mang một tới hai lui;

              Đừng nghe tiếng huyễn ngọt bùi,

Xa lần chánh đạo sụt sùi không nên.

       Hằng cầu nguyện Ơn Trên tế độ,

       Cho minh tâm giải khổ kiếp này;

              Bao nhiêu nghiệp chướng đừng gây,

Tṛn công quả đủ là ngày siêu thăng.

 

Chú thích

      (1) Xe trước đă đổ, xe sau đừng nên đổ theo.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh