Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

23.- TRỌNG TRÁCH THANH THIẾU NIÊN

NGỌC-MINH ĐÀI (Vĩnh Hội, Sài g̣n)

Tuất thời 30 tháng 10 Đinh Mùi (1-12-1967)

THI:

THANH niên nam nữ vốn mầm non,

MINH trí hậu lai mới vĩnh tồn;

ĐỒNG ấu học làm nên Đạo nghiệp,

TỬ tôn muôn thuở tiếng bia đồn.

      Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị đàn tiền. Vâng lịnh GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ, Tiểu Thánh đến chỉnh đàn hầu tiếp lịnh Thiêng Liêng giáo đạo.

      Chư liệt vị đàn tiền nghiêm chỉnh tiếp điển Cao Triều Tiền Bối lâm đàn dạy về phần Thanh Thiếu Niên, Tiểu Thánh xin chào chung chư liệt vị, xin phục hồi chầu lịnh...

      (Tiếp điển:)

THI:

Đức trọng tài CAO mới vững vàng,

Vững vàng TRIỀU nội đến lân bang;

Lân bang PHÁT khởi sùng Thiên Đạo,

Thiên Đạo ḥa nhơn vạn vật an.

      Tiên Huynh chào chư Thiên mạng, chào liệt vị đàn tiền, mừng các em Thanh Thiếu Niên.

      Thừa lịnh Tam Giáo Ṭa, Tiên Huynh giáng để tiếp nối phận sự trong chương tŕnh Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư. Mời tất cả đồng an tọa. Riêng phần Thanh Thiếu Niên hăy qú và nghiêm chỉnh nghe lịnh dạy. Đàn hôm nay Đức LƯ GIÁO TÔNG chủ tọa.

      Hỡi các em Thanh Thiếu Niên! Trước khi Tiên Huynh nương điển vô vi trở lại trần gian để hướng dẫn các em lên đường đạo lư, tiến thủ trong tuổi Thanh Thiếu Niên đối với kiếp hiện sinh giữa nhơn quần xă hội. Việc đầu tiên là Tiên Huynh dạy các em phải xây dựng bản thân ở gia đ́nh. Các em sinh vào thời kỳ loạn lạc, ḷng người điên đảo, nghĩa nhân đạo lư không c̣n, trên không vững dưới không yên, lẫn lộn giữa lợi quyền danh vọng, hoại lư thương luân, đấu tranh tàn sát. Tất cả hậu quả này người Thanh Thiếu Niên phải hứng chịu từ thời gian, từ giai đoạn, càng tiếp diễn càng dồn ép người Thanh Thiếu Niên vào mọi hoàn cảnh, nào trụy lạc, nào hoang đàng hư đốn ti tiện.

      Về mặt khác th́ những tinh thần trong sáng, chính khí cương cường của một truyền thống oai hùng dân tộc lại bị động bản ngă của đảng phái tôn giáo để xô xát lẫn nhau, rồi hoàn cảnh duy nhứt không thể dừng được, là tuổi thanh niên phải tùng chinh khi quốc loạn. Các em ôi!

BÀI:

       Tài cũng chết, bất tài cũng chết,

       Biết không c̣n, không biết chẳng c̣n;

              Trải thân đền nợ nước non,

Máu xương lấp mấy cho tṛn hiếu trung.

      V́ thế nên Tiên Huynh rất chú trọng đến Thanh Thiếu Niên, muốn cứu cánh, muốn xây dựng một thế hệ hiện tại cũng như tương lai cho các em Thanh Thiếu Niên. Tiên Huynh không có phù linh phép lạ, không chước quỉ mưu thần, mà chỉ có một phép mầu tối thượng mà Tiên Huynh đă rút kinh nghiệm từ buổi sanh tiền đến nay đem ra hiến các em để làm bửu pháp hộ thân. Các em có nhận ra bửu pháp của Tiên Huynh chưa? Các em Thanh Thiếu Niên hăy bạch cho Tiên Huynh được rơ...

      Đúng là Đạo lư.

      Đạo lư không là vấn đề ru ngủ. Đạo lư là một khuôn viên mẫu mực để un đúc chí quật cường tài đức của một tinh túy dân tộc. Đạo lư là cơ bản của một quốc gia thái b́nh thạnh trị, nhưng phải hiểu nghĩa thật sâu rộng rốt ráo mới thấy thâm diệu của Đạo lư và hành đúng Đạo lư.

      Phương pháp thu phục nhơn tâm, tinh thần kỷ luật, óc tổ chức và phương châm lănh đạo, tâm lư tiến thủ, luận lư chiến thắng, c̣n bao nhiêu điều cần yếu mà Thanh Thiếu Niên cần phải được có và phải được hoàn thành.

      Tiên Huynh bảo các em nên nhớ rằng: chỉ có sự kham khổ mới rèn luyện được chính khí và cấu tạo được uy linh nghe!

      Tiên huynh cũng nhắc thêm rằng: Trong Thanh Thiếu Niên hăy xem nhau đồng nhứt thể, tôn trọng ở chơn linh cao thượng, đừng phân nam nữ trên cương vị hành đạo, cần nghiêm chỉnh nghi lễ phong hóa đạo đức.

      Tiên Huynh cuối cùng xin gởi gấm tâm huyết và Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư cho Cơ Quan. Chư đệ đừng thấy hàng tre bị cằn cỗi sâu cầy cắn phá mà không nghĩ đến hàng măng non đang vươn ḿnh trong muôn vàn khó khăn thực tế.

    TIẾP BÀI:

       Trong lịch sử oai hùng thuở nọ,

       Giống Rồng Tiên khai ngơ mở đường;

              Đắp xây muôn dặm giang sơn,

Khoát tay loạn trị vùi chôn bại thành.

       Sống cuộc thế âu đành phải thế,

       Ăn làm sao, nói để làm sao!

              Khạc không ra, nuốt chẳng vào,

Nghĩa t́nh cốt nhục ai nào biết ai!

       Rằng trả nợ, ai vay mà trả?

       Nghiệp luân hồi rộn ră thiên luân;

              Các cơ Tạo Hóa xây vần,

Đố ai biết kiếp vi nhân là ǵ?

       Cuộc cờ thế xe đi pháo lại,

       Của công hầu kén bảy chọn ba;

              Trong cơ tiêu tưởng đó là,

Nhục vinh đắc thất ta ta người người.

       Thân chí sĩ gặp thời tao loạn,

       Phận anh hùng mấy đoạn cam go;

              Không đi e lại trễ đ̣,

Chen chân hoạn lộ ra tṛ chi chi.

       Thế mới biết huyền vi Tạo Hóa,

       Đă định kỳ Mạt Hạ Tam Nguơn;

              Dù tài cử đănh bạt sơn,

Cùng trong cái luật tuần hườn chuyển luân.

       Cơ biến dịch hết Xuân đến Hạ,

       Hạ rồi Thu, Thu hóa lại Đông;

              Khôn ngoan gây giống tạo ḍng,

Noi theo đạo lư tương đồng tương sanh.

       Nh́n thấy hàng tre xanh cằn cỗi,

       Nghĩ xót thân măng trỗi khó khăn;

              Anh đem thước ngọc khuôn vàng.

Đó là Đạo lư bảo toàn các em.

      Sau phần này, Tiên Huynh khuyên Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư cần ư thức những lời dạy trong mỗi kỳ đàn để hành Đạo cho đúng với trách nhiệm.

      Tiên Huynh rất hài ḷng trong tinh thần toàn đạo trung đàn, sẽ hẹn lại khi sau để cùng thảo luận phần tiến hành của Thanh Thiếu Niên.

      Tiên Huynh chào chung chư hiền đệ hiền muội trung đàn, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh