Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

22.- THÁN ĐỜI CHIẾN HỌA

NGỌC-MINH ĐÀI (Vĩnh Hội, Sài g̣n)

Tuất thời Rằm tháng 10 Đinh Mùi (16-11-1967)

THI:

Non nước điêu linh buổi khốn cùng,

Ai người ái quốc góp tay chung;

Xương minh chánh đạo d́u sanh chúng,

Mới gọi người tu lập chí hùng.

      ĐẠI-TIÊN LÊ-VĂN-DUYỆT, Lăo chào mừng chư Thiên Mạng, chư hiền đệ hiền muội. Miễn lễ đàn trung an tọa.

      Lăo đến trong giờ này để có một việc cần thảo luận với chư hiền đệ hiền muội.

      Lăo rất vui khi thấy cơ Đạo đă đến lúc phát huy giáo lư, hoằng hóa chân truyền để cứu độ buổi cùng nguy thậm khổ này.

      Trước đây, chư hiền đệ hiền muội là những người có tâm chí v́ Thầy v́ Đạo, mong mỏi làm sao cho nước trị nhà an, lê dân cọng hưởng thái b́nh cực lạc. Điều đó hẳn là đúng với tâm lư chẳng luận giới nào. Nhưng ngược lại, Lăo khuyên chư hiền đệ hiền muội nên nghĩ đến một lư do trong một sự thất bại của cá nhân, suy tư nghiền ngẫm sẽ thấy thất bại ấy là có lư do này hoặc lư do khác, th́ hiện trạng ngày nay cũng thế. Nước loạn nhà tan, dân sanh điêu đứng cũng ở một lư do rất thực tế là vô đạo đức, vô nhân nghĩa, là dục vọng, là tranh đấu. Nếu các chứng bịnh vừa kể sơ được chữa trị lành mạnh, th́ nước nhà yên ổn, thế giới ḥa b́nh, không phải t́m đến Tiên Phật để đ̣i hỏi một việc ǵ khác nữa.

      Chư hiền đệ! Có lúc Lăo muốn cầu xin Chí-Tôn để trở lại cơi hồng trần tiếp tay cùng chư sứ mạng hầu lập định lại cuộc sống cho lê dân trong hồi hỗn loạn. Nhưng đó chỉ là một ảo tưởng thôi! Nếu đem tiền bạc để mua chuộc ḷng dân, để b́nh định được đất nước, cải tạo được nhơn tâm, th́ sao Đức Thích-Ca lại không đem sự giàu sang bốn biển của một hoàng tử ra mà làm, hà tất phải dấn thân vào rừng già cho khổ cực. Nếu đem quyền uy để đàn áp tất cả các lực lượng dưới tay ḿnh th́ chỉ có một giai đoạn nào đó thôi. Nếu đem quyền uy để chế ngự được toàn dân, cải thiện lập định được nhơn tâm, khôi phục được nước non bền vững th́ Đức Thích-Ca cũng có thừa, hà tất phải lê gót từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc để dùng đạo thuyết cải tạo dân chúng nơi cơi Tây Phương trở lại Cực Lạc Niết Bàn mà chi?

      Chính v́ lẽ đó, ngày hôm nay chư hiền đệ cũng phải xem đó là một gương tối thượng hầu xóa tan những mặc cảm tự ty, để tránh hết điều sai quấy xảy ra nơi nội tâm, mới mong đạt thành chánh đạo.

      Lăo tiếc v́ trên thế gian c̣n biết bao nhiêu anh tài trí sĩ, chỉ không chịu nổi với hoàn cảnh chi phối giữa người đời và tôn giáo, nên không bước đến để góp công vào cơ tái tạo dinh hoàn, rốt cuộc rồi lại mai một trong luân hồi chuyển kiếp.

      Cũng rất tiếc những người tài sơ đức bạc lại mong vọng một tương lai tốt đẹp huy hoàng cho đại chúng, đem hết tâm trí để phục vụ một lư tưởng thật cao siêu, nhưng lư tưởng là lư tưởng, đường lối không nhận định rơ ràng, trên vai lại mang một gánh nặng quá sức ḿnh, rồi phải chồn chân vấp ngă.

      Cũng rất tiếc những người thiếu tài kém đức lại mong vọng ở một tương lai huy hoàng rực rỡ, quên rằng với cá nhân không thể đảm đương một phần việc nào, vẫn cứ mặc cả và đảm đương, thế là thất bại.

      Ôi! Trên mọi sự ở đời, nếu mỗi người đều biết tự tồn, tự tín cho to tát và tự trị bản tâm, tự lượng tài đức, th́ bao nhiêu sự khó khăn đều giải quyết rất dễ dàng.

      Lăo cũng v́ trách nhiệm chung cùng chư sứ mạng nên tạm để đôi lời, sau này gặp lại sẽ c̣n nhiều thảo luận trên đường hành đạo.

THI:

Gởi gấm cho nhau một tấc ḷng,

Uy linh chính khí tạo non sông;

Đạo cao đức trọng là căn bản,

Nhân loại đồng lên cơi đại đồng.

      Lăo mừng chư hiền đệ hiền muội, thăng...

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh