Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

 

20.- Ư THỨC HỆ NỮ CHUNG H̉A

THÁNH THẤT B̀NH H̉A (Gia Định)

Tuất thời rằm tháng 9 Đinh Mùi (18-10-1967)

____________

THI:

LIÊN đài nhẹ gót vẫn hoài mong,

HOA thắm nhờ tay thợ biết trồng;

TIÊN tục dầu rằng hai nẻo cách,

NỮ Chung Hoà sứ mạng tương đồng.

LIÊN-HOA TIÊN-NỮ, Tệ tỷ chào chư Thiên-mạng, chào chư liệt vị đàn tiền.

Giờ này Tệ Tỷ đến đây đón mừng các chị các em đă ư thức tiếp tục đạo nghiệp phần công quả Nữ Chung Ḥa kịp thời đúng lúc, đó là một vinh hạnh cho Đại-Đạo nói chung, và cho phái nữ nói riêng.

Bồ Tát sắp lâm đàn, hẹn c̣n ngày tái ngộ. Chư liệt vị và các chị các em thành tâm tiếp điển, thăng...

      (Tiếp điển:)

THI:

Thương đời giữa lúc cảnh tang thương,

Mừng thấy nữ lưu biết chọn đường;

Gây dựng nền nhân cho hậu thế,

Để rồi phổ biến khắp muôn phương.

      QUAN-ÂM BỒ-TÁT, Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào chư hiền sĩ hiền muội.

      Tuân sắc chỉ, thừa hành Tam Giáo Ṭa, Bần Đạo lâm đàn giờ này để dạy chư hiền sĩ hiền muội phần hành sự Nữ Chung Ḥa.

      Bần Đạo hoan hỉ nhận thấy tinh thần chư hiền sĩ cũng như hiền muội đă nhiệt liệt hưởng ứng tiếp tục lại Đạo nghiệp và những ǵ đă khai sanh trước kia cho nữ phái có điều kiện thi thố công quả. Chư hiền sĩ hiền muội đă đề cao t́nh thương và ḷng mến Đạo, đó là một điềm lành báo hiệu sự thành công trong mai hậu. Miễn lễ toàn thể đàn trung an tọa.

      Chư hiền sĩ hiền muội! Cuộc tuần hoàn vũ trụ xoay vần rồi cũng giáp mối. Cuộc đời hết lúc nguy vong cũng đến hồi bỉ thới. Mùa Đông giá rét sắp tàn, cũng sẽ nhượng lại cho một mùa Xuân ấm áp. Mọi việc ở thế gian không ra ngoài định luật ấy.

      Hiện t́nh nhân loại đang ở vào Đông thiên giá buốt. Những ai đă thức thời sớm lo chuẩn bị những ǵ để kịp tiết Xuân sang, không bỏ lỡ cơ hội gieo giống. C̣n vô phúc cho những ai thất vọng và tiêu cực trong tiết Đông thiên tàn tạ, đă hủy ḿnh trong giá băng cô quạnh.

      Thượng-Đế đă đem Đại-Đạo đến mảnh đất nhỏ hẹp này trong Tam-Kỳ Phổ-Độ, có sứ mạng trùng hưng chánh pháp. Sau khi mở Đạo, đă thiết lập quyền pháp đạo luật cho các hàng Thiên Phong Chức Sắc từ các Ṭa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh thi đua lập công bồi đức để lập vị, và tuần tự các hàng đạo tâm nữ phái cũng có dịp thi thố công quả mà lập vị cho ḿnh, rồi đó sẽ đến phần Thanh Thiếu Niên.

      Người hiểu biết về đạo lư, nh́n kỹ lại đường lối tổ chức của ĐẠI-ĐẠO, sẽ thấy rơ dụng ư của THƯỢNG-ĐẾ là xây dựng song song ba lănh vực hành Đạo cho nhơn sanh, hàng hàng lớp lớp theo luật tre tàn măng mọc.

      Hai tiếng lập vị Bần Đạo vừa nêu lên, không có nghĩa là mỗi ai cũng tự lo củng cố chức tước quyền hành ngôi vị cho cá nhân ḿnh ở thế gian. Hai tiếng đó có nghĩa là lập công bồi đức, hy thân hành Đạo giúp đời tại thế gian, để ngày kia trở về vị cũ ngôi xưa.

      Hăy xem một vị lương y đă và đang tận tụy với nghề nghiệp, với lương tâm, dốc làm sao cứu người thoát khỏi nanh vuốt của tử-thần, chớ không phải để nổi danh là ông thầy giỏi.

      Một giáo sư ngành giáo dục đem hết khả năng dạy dỗ đám học tṛ là v́ lương tâm chức nghiệp, muốn mầm non thế hệ được trở nên hữu ích cho đời trong mai hậu, chớ không phải để được nổi tiếng là ông thầy hay.

      C̣n trong lănh vực tu hành cũng vậy. Xả thân hành Đạo giúp đời, xây dựng những mầm non cho thế hệ là v́ chánh đạo chánh nghĩa, v́ nhân loại, dốc làm sao nêu gương sáng, qui hợp những bạn lành, đặt guồng máy hành Đạo cho thông suốt tinh nhanh, đem t́nh thương công lư lại cho đời, dốc cải tạo tư tưởng người đời hướng về nẻo thiện, hầu lập lại đời thuần lương thiện mỹ ở thế hệ ngày mai, chớ không phải v́ danh vị của hàng giáo phẩm Thiên-phong Chức-sắc để được nổi tiếng là thầy tu ở cơi đời hữu chất này.

      Có quan niệm được như vậy rồi mới an ḷng thẳng tiến theo một đường lối do Thiêng Liêng đă vạch sẵn.

      Trong giáo lư nhà Phật có câu: “Nghịch hành phản bổn”. Câu đó ngoài ư nghĩa luyện Đạo, lại c̣n có tác dụng cho người hành Đạo trong buổi này.

      Nghịch hành có nghĩa là làm khác hẳn với người đời.

      Thế thường, người đời đă gia công tận tụy làm một việc ǵ, luôn luôn nhắm vào cái danh, cái lợi, hoặc về vật chất, hoặc về âm chất, hoặc được cấp trên thương tưởng ban bố những ǵ ḿnh đang mong vọng.

      C̣n trong cửa Đạo khác hơn chỗ đó. Làm là v́ vị tha vong kỷ, làm là v́ sự ích lợi chung cho đại chúng, nhắm vào nghĩa nhân đạo lư. Hỏi trong cửa Đạo có những quyền hành và danh lợi ǵ?

      Nếu không đạt được mục tiêu đó, thà ở ngoài trường đời để t́m mọi mưu mô xảo quyệt, chước khéo, có phải sớm đem lại cái danh cái lợi cho ḿnh chăng?

      Các hàng Giáo Chủ và những bậc hiền nhân Thánh Triết ngày xưa họ đă trải qua biết bao nhiêu hồi thử thách cám dỗ, họ đă tranh đấu từ nội tâm đến ngoại cảnh để thực hiện cho kỳ được mục tiêu đă định. V́ thế nhân đa số đă làm nô lệ cho bản ngă dục vọng, mấy ai nh́n thẳng vào nẻo thiện đường nhân. Thế nên, những bực Thánh Triết hiền nhân xưa luôn luôn tạo hoàn cảnh cho đời, không bỏ lỡ một dịp tốt nào để hướng dẫn người đời vào nẻo Đạo. Có khó khăn, có kiên tâm tŕ thủ mới đạt thành Đạo nghiệp. Không có lợi chi về vật chất cũng như danh vọng ở đời, đó là việc khó làm.

      Ngày nay, trong xă hội hiện thời, nếu không phải là hàng nguyên căn, khó mà thoát ra những cạm bẫy do đời quyến rũ và sắp đặt.

      Bần Đạo mừng nhận thấy chư hiền sĩ, nhứt là chư hiền muội đă ư thức được điều đó, đă xóa những ǵ không tốt đẹp trong quá khứ, đă lượm lặt những ǵ tốt đẹp gom góp lại, hầu tạo một nếp sống tươi sáng cho ngày mai…

      Bần Đạo nhắc lại công quả của mỗi nơi có ngôi Diêu-Tŕ Bửu-Điện là công quả từ thiện, như thiết lập các ngành văn hóa xă hội, công kỹ nghệ để tạo điều kiện có công việc làm cho cô nhi quả phụ sau này.

THI:

V́ đời hành đạo giúp nhơn gian,

Cho kẻ đi sau bước một đàng;

Bác ái t́nh thương nêu trước hết,

Của người môn đệ thọ Tiên ban.

      Bần Đạo ban ơn toàn tất và để lời khen ngợi, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh