Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

19C.- THANH THIẾU NIÊN MẦM NON ĐẤT NƯỚC

THÁNH THẤT B̀NH H̉A (Gia Định)

Diêu-Tŕ Bửu-Điện, Ngọ thời 28 tháng 8 Đinh Mùi (1-10-1967)

    (Tiếp điển:)

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần đạo chào chư hiền đệ muội trung đàn. Bần đạo xin phép VÔ-CỰC TỪ-TÔN giáng cơ giờ này với tư cách đă ghi trong quyền pháp Đạo luật. Bần đạo chấp nhận mọi sáng kiến, mọi hành sự của chư hiền đệ muội theo đường lối VÔ-CỰC TỪ-BI vừa phán dạy.

      Sau cùng Bần Đạo chứng công quả các phận sự lưỡng đài cũng như đại diện các Giáo Hội, Thánh Thất, Thánh Tịnh và Thanh Thiếu Niên hiện diện dự buổi hội họp hôm nay, để ư thức được tương lai hành Đạo, hầu chung tâm góp sức phát khởi một thế hệ mới, hầu thúc đẩy mọi sự hành Đạo đương giữa hồi đen tối của trần ai thế cuộc, nghĩa là lấy t́nh thương chế ngự bạo tàn, lấy t́nh ḥa ái chế ngự sự rẽ chia, lấy sự b́nh tĩnh nội tâm chế ngự mọi loạn động bên ngoài.

      Bần-Đạo để lời ngợi khen toàn thể hiền đệ hiền muội hiện diện hôm nay cũng như chư đệ muội khác đă có tâm hưởng ứng đường lối mới, nhưng v́ hoàn cảnh đặc biệt của mỗi người nên khiếm diện hôm nay.

      Chư hiền đệ muội hăy chỉnh đàn nghinh tiếp đàn anh Tiền Bối Đại-Đạo quá văng đến giúp ư cho công quả Thanh Thiếu Niên. Ban ơn toàn thể đàn trung, Bần Đạo lui bước. Thăng...

      (Tiếp điển:)

THI:

Non nước điêu linh buổi rối loàn,

Chạnh ḷng thương bấy kẻ lầm than,

Hỡi ai ái truất chung nhau để!

Dựng lại mùa Thu lúc Hạ tàn.

      Cao Triều Phát, đàn anh sáng lập Thanh Niên Đạo Đức Đoàn. Chào mừng chư hiền đệ hiền muội. Anh chào mừng các em Thanh Thiếu niên và Thiếu Sinh. Cung kỉnh bất như phụng mạng, thừa hành đạo nghĩa, Anh mời toàn thể các em ngồi để bàn qua việc hành đạo sắp tới.

      Hỡi các em! trước cảnh non nước điêu linh, xóm làng tan nát, t́nh dân tộc rẽ chia, đă gây ra hoang mang trong đầu óc của mọi người dân lương thiện, và cũng tự nơi đó đă gây bao nhiêu thảm trạng kinh khủng, nhưng v́ những thảm trạng đó nó từ từ gia tăng, làm các em quen lần không thấy. Các em thử chịu khó ôn lại trước đây hai mươi lăm năm th́ các em sẽ thấy rơ một hố sâu vực thẩm kinh hồn mà các em đang lăn ḿnh xuống đó.

      Trong lịch sử cận đại nước nhà, các em có khi nào thấy những cảnh trạng như thế đó chưa? Nào là cha giết con, vợ giết chồng, cháu giết bà, anh em ŕnh rập giết nhau, trộm cướp dấy tràn, đạo tặc lung tung, luật nước bị khinh thường, khám đường xem như chỗ tạm nghỉ, luân lư suy đồi, nam bất trung, nữ bất tiết. Những tệ trạng khả ố phơi bày trước mắt dường như được luật lệ khuyến khích, mà đáng lư ra trước kia bị cấm nghiêm nhặt.

      Chính những cảnh bi đát đó đă gieo vào đầu óc Thanh Thiếu Niên là lứa tuổi đang lên, những tâm hồn c̣n trong trắng, những ǵ tối đen, tuyệt vọng sợ hăi hoang mang, không biết nơi đâu để đặt ḿnh cho đúng chỗ. Ai là người đáng tin cậy để gửi tấm ḷng trung liệt? Tổ chức nào chân chính để giao phó sở năng sở trường trí óc và sản nghiệp của ḿnh chung vào việc đại nghĩa? Tôn giáo nào thuần túy đạo đức để gửi gấm ḷng tín ngưỡng chơn thành hầu khỏi bị lừa bịp thúc đẩy, dẫn dắt vào đường ngay nẻo thiện hầu tránh khỏi vong gia bại sản và tán mạng?

      Chính những thảm và tệ trạng đó, Thanh Thiếu Niên đă chứng kiến và tự hỏi ḿnh phải làm ǵ đây? và tin vậy nơi ai? dựa vào tiêu chuẩn nào để đặt tương lai cho đời ḿnh được sáng lạng. Ôi là cùng đường! Ôi là bít lối!

      Tự nơi chỗ cùng đường bít lối đó nảy xin ra ư niệm ăn xổi ở th́, được ngày nào nên ngày ấy, để rồi chết hoặc đưa đến đâu cũng được, sống trong cái sống vội, yêu trong cái yêu cuồng tự tuổi c̣n non bé.

      Thử hỏi những cảnh huống đó có gây xúc động cho những ai là người hằng nói thương dân mến nước, thương Đạo thương Thầy chăng? Chắc chắn rằng có và có gây xúc động lương tâm rất nhiều, nhưng không phải xúc động lương tâm để rồi nh́n cho bánh xe đương lăn xuống dốc, rồi cùng nhau thương tiếc, cùng nhau than van, cùng nhau tội nghiệp. Rốt lại lấy hai tiếng số phần để trốn trách nhiệm của người có lương tri lương năng và ḷng ái truất.

      Cũng do nơi những thị quan và động lực thúc đẩy đó, Anh đă làm những ǵ năm xưa nơi miền Giồng Bốm. Nhưng than ôi! sức người có hạn, cường lực lại vô biên, Anh đành chịu thúc thủ trước thế lực lúc bấy giờ, nhưng với hoài niệm không bao giờ chịu khuất phục trước mọi cảnh. Ngày nay dầu anh có được về chốn Non Bồng Nước Nhược, nhưng sứ mạng và hoài niệm vẫn c̣n đeo đẳng, nên đă quỳ trước Diêu Cung xin Đức Mẹ được đến đây, dưới mái Diêu-Tŕ Bửu-Điện này, để cùng các em t́m lối thoát, v́ các em là người đạo hiện tại, c̣n Anh là người đạo quá văng. Dầu quá văng dầu hiện tại chí hướng và trách nhiệm cũng như nhau.

      Trở lại vấn đề Thanh Thiếu Niên, Anh muốn nói với các em như vầy: Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư không phải là một đoàn thể cá biệt. Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lư là Đoàn Thanh Niên tương lai của Đạo, không thâu hẹp, không đóng khung, không ranh giới... Dầu Thanh Niên Đạo Đức Đoàn, Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn và các Đoàn Thể Thanh Niên khác trong nước, trong loài người v.v... đều là thế hệ ngày mai.

      Muốn thế giới được hoà b́nh, loài người được t́nh thương, thế gian được an cư lạc nghiệp trong tinh thần tương trợ, th́ ngay từ giờ phải ư niệm và gây dựng một thế hệ ngày mai. Thế hệ đó là Thanh Thiếu Niên, Thiếu Sinh của mọi giới mọi lĩnh vực. Thanh Thiếu Niên đó phải được bảo trợ và huấn luyện cho có nhân nghĩa lễ trí tín, cho có ḷng thành, cho có t́nh thương, cho có tư tưởng đại đồng, xem nhân loại là t́nh huynh đệ. Hễ máu chảy ruột mềm, có như vậy nhơn loại mai sau này mới hết khổ sở.

      Nhưng các em đừng nghĩ rằng sự việc hết sức bao la rộng lớn như vậy, c̣n sức người trong một nhóm quá ít sao thực hiện được? Các em đừng ngán. Các em có thấy một ổ kiến rất lớn rất to, c̣n một con kiến rất bé, rất nhỏ. Mỗi một con kiến tha một miếng đất nhỏ li ti, có ai tưởng tượng rằng ổ kiến được to lớn trong thời gian ngắn. Cứ làm đi, cứ gây một thế hệ kiểu mẫu đi, làm những việc tầm thường để trở nên phi thường.

      Hơn nữa, các em thử dọc theo bờ biển, t́m thấy một cây dương mới lên ba phân, rồi các em ngó lên cây dương bên cạnh có hàng bảy tám mươi thước, đừng vội ngán. Một thời gian nào đó, từ dương nhỏ sẽ lớn thành dương cao...

      Các em nên nhớ điều này: Thanh Thiếu Niên mục đích là xây tạo một thế hệ mới theo kiểu tiêu chuẩn kể trên, phục vụ cho đại chúng, chớ đừng nên vô t́nh hay cố ư gieo trồng vào tâm hồn chúng nó có sự riêng biệt của ta, của người. Tránh những tư tưởng đấu tranh giành giựt về nhân sự cũng như về nhiều lẽ khác. Đừng nên gieo cho chúng có mặc cảm thoát ly gia đ́nh, phế mọi sự học tập ở đời; v́ nhập thế tích cực là xây dựng thế hệ lành mạnh cho xă hội tương lai; c̣n xuất thế tiêu cực để thành Tiên tác Phật cũng tốt, nhưng sau khi công quả đă được đầy đủ ở thời kỳ nhập thế, tạo điều kiện cởi mở vui tươi cho thích hợp với tâm hồn trong lứa tuổi.

      Các em Thanh Thiến Niên Phổ Thông Giáo Lư và các em Thanh Thiếu Niên Tu Sĩ! Anh khen các em ngoan đó, may mắn được sinh trưởng trong gia đ́nh có đạo đức, các em hăy tựa vào đó làm đà để tiến vượt mau lên, sao cho sử đạo hậu thế ghi lại những tâm hồn mới của đoàn người trai trẻ. Các em đừng mặc cảm, đừng rụt rè cũng đừng cầu an. Đó là những chướng ngại vật to lớn cho đời ḿnh.

      Ai lại không sống, không ăn, không mặc, không ở. Ai lại không có gia đ́nh kế tự, nhưng sự ăn mặc, ở và xây dựng gia đ́nh theo nếp sống hiền lương đạo đức thanh cao trong sạch. Lúc bấy giờ người đời là Đạo, đời Đạo đi đôi, chớ nào ai phân tách hai lối hai phương tách biệt.

THI:

Nương nhau để tạo nếp đầu tiên,

Cho sử mai sau gọi Thánh Hiền;

Của Đạo Cao Đài trong thế kỷ.

Gồm quy Tam Giáo Thích Nho Tiên.

THI:

Đường đă vạch rồi cố bước đi,

Nữ nam lớn bé hăy đồng thi;

Đậu hay đỗ bởi do chăm học,

Phúc đă trên ban lại ngại ǵ.

      Lời cũng đă dài, Tiên huynh tạm biệt chư liệt vị đạo tâm xa gần và các em.

THI:

Hiển u tuy có cách nhau xa,

T́nh nghĩa thiêng liêng vẫn mặn mà,

Trách nhiệm điểm tô nền Đại Đạo.

Cũng đồng con quư của Trời Cha.

      Xin chào các em toàn thể, Tiên Huynh lui bước. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh