Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

9.- GIÁO LƯ ĐẠI ĐẠO

CAO ĐÀI HỘI THÁNH CHIẾU MINH VÔ VI (Dương Đông - Phú Quốc)

Tuất thời 14 tháng 3 Đinh Mùi (23-4-1967)

____________

Thi:

GIÁC thế hồi tâm học đạo Trời,

MINH tường giáo lư độ người đời,

KIM thân muốn đặng thay phàm thể,

TIÊN ư cần trau chớ đổi dời.

      GIÁC-MINH KIM-TIÊN chào chư Thiên mạng, chào mừng chư hiền hữu, hiền muội.

      Vâng lịnh Ngôi Hai Giáo Chủ NGÔ-ĐẠI-TIÊN dạy hiền hữu TỰU và TRUYỆN hăy sắp đặt một bàn rượu trà hoa quả, v́ NGÔ-ĐẠI-TIÊN có thỉnh chư Tiên Phật giáng đàn chứng lễ. Chào chư Thiên mạng và chư hiền hữu hiền muội, xin kiếu...

      (Tiếp điển:)

Thi:

Cảnh trí thiên nhiên trước sắp bày,

Huyền vi lố bóng Đạo hoằng khai,

Non sông bốn mặt Trời soi sáng,

Nhơn vật mười phương đất chuyển xoay.

Sứ mạng Tam-Kỳ trao Việt Quốc,

Chủ quyền nhứt thống lập Cao-Đài,

Hạ Nguơn sĩ tử mau mau bước,

Ổn định càn khôn đă đến ngày.

      NGÔ-MINH-CHIÊU, Tiên Huynh chào chư Thiên mạng, chào mừng chư hiền hữu hiền muội. THẦY mừng chư đệ tử.

      Hôm nay, chư đệ tử thiết lễ kỷ niệm để nhớ ơn THẦY, và thay mặt THẦY mời chư đồng đạo các nơi quy tụ đến mảnh đất nhỏ hẹp này để đánh dấu lịch sử ngày Thượng Đế ban biểu hiệu cho Đạo Cao Đài trong kỳ ba ân xá. THẦY rất mừng và cảm động vô cùng trước nỗi ưu tư của chư đệ tử đối với tiền đồ nền Đại-Đạo Cao-Đài.

      Kỳ lễ năm nay có phần đặc biệt hơn hết là THẦY có thỉnh chư Tiên Phật và đạo hữu tiền bối quá văng đến chung vui với THẦY, với chư hiền đệ hiền muội và chư đệ tử.

      Chư hiền đệ hiền muội! Trong những ngày qua chí đến ngày nay, Tiên Huynh nhận thấy ḷng ưu tư và thiết tha đến ngày kỷ niệm này của chư hiền đệ hiền muội nên chư hiền đệ hiền muội từ các phái đoàn các nơi, đến thành phần cá nhơn, đă vượt sóng ngàn khơi, đến để tưởng nhớ và hân hoan ghi nhận nơi đă phát sinh di tích Đạo Cao Đài.

      Để long trọng hóa buổi lễ hôm nay, hầu tưởng thưởng đáp lại ḷng ưu tư và gian khổ đó, nên Tiên Huynh có thỉnh chư Tiên Phật và đạo hữu tiền bối quá văng trong Đạo Cao Đài đến chứng lễ và chung vui với chư hiền đệ hiền muội cũng như các hàng đệ tử trong t́nh Thiêng Liêng và lư Đạo.

      Đây Tiên Huynh tạm nhường bút các v́ Tiên Phật, rồi sau đó sẽ đàm đạo thêm, ngưng điển…

      (Tiếp điển:)

Thi:

Thiên quang vũ trụ ánh muôn màu,

Quyền pháp Tam-Kỳ một túi thâu,

Chuốc chén kim tương cùng thế sự,

Có ai theo Lăo đến vườn Đào.

ĐỘNG-Đ̀NH TIÊN-TRƯỞNG

Ḥa nguyên vận:

Nước trí non nhân đẹp sắc màu,

Thiều quang nhặt thúc nhẹ tay thâu,

Vị ḷng Tiên Trưởng lâm trần thế,

Mở ngỏ Nguyên nhân đến Động Đào.

NAM-CỰC TIÊN-ÔNG

Ḥa nguyên vận:

Muôn cành sen thắm trổ muôn màu,

Lơ lững ḍng đời chọn khách thâu,

Ai có chánh tâm ǵn chánh đạo,

Kề chơn ghé bước lại nguồn Đào.

TỪ-HÀN CHƠN-NHƠN

Ḥa nguyên vận:

Trời nước bao la vẽ một màu,

Quần Tiên hội yến giữa canh thâu,

Soi làn quang điển cho trần thế,

Rước khách chơn tu đến Động Đào.

ĐÔNG-LÂM TIÊN-TRƯỞNG

Ḥa nguyên vận:

Ṭng bá thanh thanh đẹp sắc màu,

Chuyển luân nhựt nguyệt bóng hoàng thâu,

Đường đời ít kẻ toan đi ngược,

Hưởng thú tiêu dao chốn Động Đào.

CÁI-THIÊN CỔ-PHẬT

Ḥa nguyên vận:

Tử phủ Tiên Cung chẳng nhạt màu,

Cuộc cờ thạch thất dễ chi thâu,

Hỏi ai có biết chàng Trương Tử?

Rủ áo công khanh đến Động Đào.

HUỲNH-THẠCH-CÔNG

Ḥa nguyên vận:

Tiên Thiên ai muốn vẽ nên màu,

Danh lợi hồng trần chớ tóm thâu,

Chánh đạo không ǵn e phải đọa,

Đọa sa v́ bởi hố ḿnh đào.

LIỄU-NHỨT CHƠN-NHƠN

Ḥa nguyên vận:

Sắc nước trùng dương vẽ một màu,

Vạn thần hải đảo tóm tay thâu,

Thuyền từ chực rước người tu niệm,

Hưởng thú thiên nhiên chốn Động Đào.

HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN

Ḥa nguyên vận:

Chín tầng mây bạc ánh muôn màu,

Vạn kiếp tu tŕ mới đặng thâu,

Nặng túi lợi danh đừng lấp lửng,

Không tu chớ mộng đến vườn Đào.

PHẠM-CÔNG-TẮC

Ḥa nguyên vận:

Ngàn năm một thuở trổ hoa màu,

Đất Việt Cao-Đài rộng mở thâu,

Khuyên chớ bôn ba tranh giả cuộc,

Quày chơn kẻo trễ hội Bàn-Đào.

NGUYỄN-NGỌC-TƯƠNG

Ḥa nguyên vận:

Chiếc áo Thiên Phong chửa bạc màu,

Con đường sứ mạng dễ chi thâu,

Hỡi ai, ai đó, ai tri kỷ?

Quảy gánh đồ thơ đến Động Đào.

NGUYỄN-BỬU-TÀI

Đồng viết:

Cao-Đài Hội-Thánh Hội Quần Tiên,

Chứng chiếu trần gian lễ kỉnh thiền,

Giá hạc trập trùng nâng rượu cúc,

Tường vân phất phới nhấm trà sen.

Ngâm câu chánh đạo soi đường sáng,

Mở lối chơn tu dắt bạn hiền,

Ban bố hồng ân cho tất cả,

Giă từ đệ muội lại cung Thiên…

      (Tiếp điển:)

      NGÔ-MINH-CHIÊU, chư hiền muội hiền đệ và các đệ tử hăy đọc bài đưa Tiên...

      Tiên Huynh miễn lễ chư hiền đệ hiền muội, và THẦY cho phép các hàng đệ tử an tọa đồng đẳng.

      Chư hiền đệ hiền muội! Sở dĩ cách xưng hô có khác nhau là Tiên Huynh hay Thầy, đó là nơi ḷng người nơi thế gian, và cũng để thể hiện ḷng ưu ái thâm t́nh với nhau. Thật ra trước Đấng Chí-Tôn, chúng ta tất cả là anh em. Mỗi người đều có một sứ mạng chung, đó là tu thân hành Đạo, làm sáng danh Đạo, đem Đạo độ đời từ chỗ tội lỗi hung ác trở lại đường thuần lương thiện mỹ, để có thể biến cảnh thế gian này trở thành cơi Thiên-Đường Cực-Lạc, lập lại đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức. Chừng đó, giữa con người và con người đều lấy t́nh thương yêu ruột rà đối xử với nhau trong t́nh tương thân tương trợ.

      Ngày nay, chư hiền đệ hiền muội đă v́ Thầy, v́ Đạo, v́ nhơn sanh, vượt sóng đến đây, cũng như Tiên Huynh đă v́ sứ mạng năm xưa c̣n đeo đẳng, nên ngày nay, thay v́ an hưởng lạc thú thanh nhàn, rượu cúc trà sen nơi Non Bồng Nước Nhược, ngày tháng tiêu dao nơi Bồng Đảo, lại phải v́ sứ mạng đó c̣n vương vấn với nhiệm vụ là đem Đạo độ đời, trùng hưng chánh pháp để kịp ngày Long-Hoa Đại-Hội.

      Chư hiền đệ hiền muội! Bốn mươi hai năm khai Đạo và giáo Đạo vừa qua, chính Đức Chí-Tôn đă bổn thân xuống trần, cũng như các hàng Phật Tiên Thần Thánh đều giáng bút, phát ban nhiều kinh điển, nhiều giáo lư, chư hiền đệ hiền muội và các hàng đệ tử đă đọc qua nhiều lắm rồi. Giờ đây chỉ c̣n một điều là thực hành chơn pháp, rèn luyện chánh tâm, giữ ǵn chánh tín để tu chánh đạo, hầu tự cứu trong cơ sàng sảy đào thải của định luật.

      Tiên Huynh rất buồn và tiếc cho các hàng hậu học ngày xưa không lănh hội được đạo lư uyên thâm và trọng tâm khai Đạo của các Đấng Giáo Chủ. Do đó đă quan niệm đạo lư trong phạm vi chật hẹp, cách ngơ ngăn tường, đă đóng khung đạo lư trong phạm vi độc tôn, độc đoán, đă gây bao lần thất kỳ truyền.

      Rất đổi đến ngày nay, cũng c̣n có nhiều cấp lănh đạo đă quan niệm đạo lư dường ấy, tưởng rằng đạo lư là của riêng một người hay một nhóm. Do đó đă bày ra bao nhiêu h́nh thức độc tôn. Đó là một tệ hại rất lớn cho cấp lănh đạo, giáo đạo.

Thi:

Chánh Đạo thành do bởi chánh tâm,

Chánh tâm chánh tín khỏi sai lầm,

Lầm theo dục vọng rồi chia rẽ,

Chia rẽ sau này hối vạn năm.

Thi bài:

       Năm Đinh-Mùi tháng ba, mười bốn,

       Hội đạo đồng giữa chốn Dương Đông,

              Nhứt tâm hoài niệm bóng hồng,

Sáng soi vũ trụ trong ṿng tang thương.

       Trên mặt biển buồm trương thấp thoáng,

       Giữa lưng trời cánh nhạn tung bay,

              Ôi! non sông đẹp đẽ thay,

Tranh kia ai họa, cảnh nầy ai tô.

       Dựa ven gành nhấp nhô cẩn hạc,

       Cuối triền non thánh thót giọt châu,

              Phải chăng Khương-Tử ngồi câu?

Hay là Sào-Phủ đuổi trâu trên ḍng?

       Nhịp vó kư Tái-Ông đắc thất,

       Tiếng chày ḱnh nhà Phật thu không,

              Trăm năm gẫm khéo bận ḷng,

Rủi may âu cũng sắc không đó là.

       Lửa phiền cháy Ma-ha rưới tắt,

       Nước triều dưng thuyền Bát sẵn chờ,

              Tiên Ông có bộ Thiên-thơ,

Ai người sứ mạng huyền cơ mở màn.

       Học phải hiểu hành tàng hư thiệt,

       Hành cần tri bí quyết nhiệm mầu,

              Con đường đạo lư cao sâu,

Cứu nhơn cứu vật trong bầu trần gian.

       Tài Nghiêu Thuấn trị an thiên hạ,

       Đức Trọng Ni chứng quả Thánh nhơn,

              Là do nhứt quán lư chơn,

Lập đời trị nước giáo dân thái b́nh.

       Nào phải cậy phù linh phép lạ,

       Có màng chi hoán vơ hô phong

              Văn-Vương cầm tội vẽ ṿng,

Phải chăng lư Đạo ở trong ḷng người.

       Đồng linh tánh đất Trời ban phú,

       Cũng h́nh hài phụ mẫu sở sanh,

              Người xưa có khác chi ḿnh,

Phật Tiên Thần Thánh trong h́nh phàm phu.

       Muốn đắc quả cần tu chánh Đạo,

       Muốn độ đời hoài băo chánh tâm,

              Xét xem cơ chỉ chớ lầm,

Làm người cho vẹn mới tầm vị ngôi.

       Đại linh quang giống Trời gieo xuống,

       Tiểu linh quang kiết chưởng hóa sanh,

              Càn khôn tóm một thân h́nh,

Chuyển luân thuận nghịch vận hành tương tri.

       Hằng nói Đạo vô vi, vô tướng,

       Lại vô h́nh, vô tượng, vô danh,

              Hữu vô lư Đạo suy rành,

Mới mong thấu triệt máy linh nhiệm mầu.

       Cơ sinh dục quát bao Trời Đất,

       Ở Đất Trời phân đặt tượng h́nh,

              Chở che khắp cả vạn linh,

Ấy là h́nh Đạo dưỡng sinh muôn loài.

       Bóng nhựt nguyệt vần xây ngày tháng,

       Tiếng sấm vang mưa thuận gió ḥa,

              Một hàn một thử lại qua,

Đó thiệt t́nh Đạo chan ḥa nhơn gian.

       Nam chỗ đặt ngôi Càn dương vị,

       Nữ gọi là Khôn lư âm dương,

              Cảm giao biến hóa khôn lường,

Phải chăng danh Đạo biểu dương cơ mầu.

       Luận vô hữu cao sâu huyền bí,

       T́m hữu vô yếu lư thậm thâm,

              Chủ Nhơn Ông thử kiếm tầm,

Cho thông chỗ hữu, khỏi lầm chỗ vô.

       Đuốc chơn lư viễn đồ soi sáng,

       Ngọn tâm đăng chói rạng bổn nguyên,

              Thiên Đ́nh có Phật Thánh Tiên,

Đều lo hạt giống nhơn duyên cơi trần.

       Linh hồn mượn xác thân ẩn trú,

       Xác thân cần phụ mẫu dưỡng nuôi,

              Thâm ân ví tợ Đất Trời,

Ngọn rau tấc đất trên đời nặng mang.

       Đó là hữu trong toàn vũ trụ,

       C̣n lư vô là thú tuần hoàn,

              Khuyên người học hiểu căn dương,

Thực hành lư Đạo lập trường tu thân.

       Lư Đạo vốn muôn phần sáng tỏ,

       Bạch Ngọc Kinh một ngơ đi về,

              Độ đời nhờ Đạo giác mê,

Đạo không tư kỷ, không v́ cá nhân.

       Lập Hội Thánh tinh thần cao cả,

       Dựng nền nhân công quả dạn dày,

              Việt Nam lịch sử hậu lai,

Công phu lớn nhỏ trong ngoài đạo tâm.

       Bảng Cao Đài ngh́n năm rạng rỡ,

       Cơi Dương Đông muôn thuở thái b́nh,

              Ban ơn cậy có huyền linh,

Cho toàn dân chúng trong t́nh thương yêu.

       Giữa canh thâu tỏ nhiều tâm sự,

       Chúc chư hiền một chữ thành công,

              Chư đệ tử hưởng ân hồng,

Nhớ lời Thầy dặn hợp đồng lo tu.

      Chư hiền đệ hiền muội! Cuộc lễ, sau phần chư Tiên chứng chiếu, kể như đă hoàn tất viên măn. Tiên Huynh nghĩ v́ cuộc hội ngộ hôm nay, tuy giữa kẻ Tiên người tục, nhưng đă đánh dấu quí báu vô cùng. Để kỷ niệm một ngày đoàn viên nên Tiên Huynh đă luận đàm có nhiều khía cạnh để chư hiền muội hiền đệ cũng như đệ tử ghi lấy suy nghiệm làm tài liệu học tập trên bước đường tu thân hành đạo. Trước sự xả thân giúp đời của chư đệ muội, Thiêng Liêng đều theo dơi hộ tŕ, bên cạnh đă có Tiên Huynh cùng các hàng Tiền Bối quá văng dắt d́u.

Thi:

Canh khuya lời dạy cũng vừa xong,

Chứng chiếu đàn trung đă trọn ḷng,

Từ giă ban ơn chung tất cả,

Tiên Huynh trở gót lại non Bồng.

Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh