Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

7.- HUẤN TỪ ĐỨC CHÍ TÔN

NGỌC MINH ĐÀI (Vĩnh Hội - Sài g̣n)

Hợi thời Rằm tháng 2 Đinh Mùi (25-3-1967)

____________

      Bạch-Hạc Đồng-Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên-mạng, chào chư liệt vị trung đàn. Có ĐỨC CHÍ-TÔN giáng lâm, chư Thiên mạng và chư liệt vị thành tâm hành đại lễ tiếp giá CHÍ-TÔN, Tiểu Thánh chào chung, xin xuất ngoại, lui…

      (Tiếp điển:)

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết Cao-Đài Giáo Đạo Nam Phương, THẦY các con, THẦY mừng các con.

      Đại Hội Thường Niên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Cao Đài Giáo Việt Nam, Thầy giáng lâm để chứng chiếu và ngợi khen ḷng ưu ái v́ Thầy, v́ Đạo, v́ nhân sanh của các con nơi Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư trong nhiệm kỳ vừa măn và ban huấn từ cho các con đang hy sinh hành đạo trong các Ṭa Thánh, Hội Thánh hay chi phái và các tôn giáo hiện diện hoặc khiếm diện nơi đây.

      Một năm qua, các con vừa hành vừa học. Sự kiên tâm tŕ chí đă tạo thành một Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư cho Đại-Đạo.

      Nay đến nhiệm kỳ thứ hai, các con vẫn tiếp tục hy sinh hành đạo. Rồi đây lần lần Cơ Quan ráp đầy bộ máy bằng những khối óc tinh vi với tinh thần đồng tiến, để điều động vận hành lư Đạo cao siêu ra khắp cả mọi nơi, cho toàn con cái của Thầy nhận thức được chơn lư tối thượng hầu đem lại t́nh thương trong đức háo sanh Tạo Hóa, để tránh khỏi cảnh diệt vong và xây dựng thanh b́nh Thánh-Đức ở thế gian.

      Con ôi! Đời c̣n loạn, nhân loại c̣n thống khổ, th́ các con c̣n trách nhiệm, và Thầy cùng chư Phật Tiên c̣n đến thế gian.

      Thầy dạy như thế là để các con ư thức thêm về lư đạo của Thầy. Các con sẽ cởi mở tất cả những sự phiền năo nhơn t́nh thế sự, vững một niềm tin, là nguyện vọng các con sẽ làm tṛn sứ mạng của Thầy ban phó.

      Các con hăy nh́n xem: Từ một cá nhân cho đến đoàn thể tôn giáo có khi nào trước sự xây dựng lại khởi điểm bằng một nguyện vọng bất chính để hại cho tương lai chăng?

      Sở dĩ có những cảnh biến thiên trên thế gian ngày nay là v́ sự “Chấp” đặt ở trước luật công b́nh. Cái “chấp” ấy sẽ làm cho nguyện vọng trở thành dục vọng, mà dục vọng là bệnh căn của sự chia rẽ. Đă chia rẽ th́ làm sao tránh khỏi cảnh đấu tranh hỗn loạn diệt vong!

      Hỡi các con! Thầy là Cha cả của vạn linh sanh chúng. Vạn linh sanh chúng đồng sống trong cơ hóa sanh trưởng dưỡng của Thầy, th́ có khi nào Thầy lại đem quyền năng ban cho nước này lấn nước kia, giống dân này hiếp giống dân nọ, đứa khôn lấn đứa dại, đứa mạnh hiếp đứa yếu đâu con? Hà tất trong Đại-Đạo Thầy lại cùng chư Phật Tiên đến chứng minh cho sự rẽ chia nghịch lẫn của các con sao?

      Trước những cảnh cuồng phong băo táp, Thầy phải t́m phương cứu văn mà Thầy cũng sở cậy nơi các con. Nếu các con nào muốn đến để làm những việc của Thầy ban, th́ trước tiên phải học những phương thức tu thân, để hàn gắn mọi sơ hở, san bằng hết những vực thẳm hố sâu, phá tan những bức tường ngăn cách nhân ngă phái chi, mới có thể thực hành được mục đích Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo, dầu các con đang ở từng chi phái, từng địa phương.

Thi:

Đời đạo cùng chung một khối linh,

Lập đời đem Đạo đến khai minh,

Đạo không chơn lư: đời tao loạn,

Đời học Đạo: dân hưởng thái b́nh.

 

      Thầy ban huấn từ này cho các con trong Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư để xem đó mà hành sự trong nhiệm kỳ thứ hai cho đúng ư Thầy. Thầy sẽ dành ân huệ cho các con lớn nhỏ.

      Đây Thầy ngợi khen các con ở các nơi về dự Đại Hội Thường Niên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư với hậu ư liên quan hành đạo. Thầy ban ơn chung cho tất cả và các con cũng nhớ lời huấn từ hôm nay, trở về địa phương mà thực hành cho nên đứa con ngoan của Thầy. Ngày phán xét Thầy sẽ nâng đỡ cho các con.

      Thầy ban ơn các con sở tại thí điểm Ngọc Minh Đài, phải cố gắng hành đạo mà t́m hiểu Thiên ư. Thầy ban ơn chung tất cả các con, thăng…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh