Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

6.- TÂM SỰ NHỊ VỊ TIỀN BỐI

(Thượng-Trung-Nhựt và Ngọc-Lịch-Nguyệt)

NGỌC MINH ĐÀI (Vĩnh Hội, Sài G̣n)

Tư thời 14 rạng Rằm tháng 2 Đinh Mùi (24-03-1967)

____________

Thi:

THƯỢNG thừa khuyên bạn bước thang mây,

TRUNG nhứt là nơi đến tận Thầy,

NHỰT chiếu Trời Nam cơn biến đổi,

NGỌC ḷa đất Bắc lúc vần xây.

LỊCH tŕnh mở lối ḥa trên dưới,

NGUYỆT rạng soi đường hiệp đó đây,

Giáng bút đề thơ khi gặp gỡ,

Mừng chư đạo hữu tại đàn này.

 

      Tiên Huynh chào mừng chư hiền đệ hiền muội sứ mạng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

      Hôm nay các em đă về đông đủ hiện diện nơi đây, đă tỏ ra tinh thần liên kết đạo đồng với chí nhiệt thành tâm đạo. Nhân tiện, Tiên Huynh muốn cùng các em cởi mở một tâm sự mà từ mấy chục năm qua đang mang nặng tŕu trịu bên ḷng của kẻ c̣n người mất trong Đại-Đạo. Tiên Huynh mời các em an tọa.

      Các em ôi! Chúng Tiên Huynh đă trải qua nhiều tiền kiếp trong hai thời kỳ lập Đạo, đem Đạo độ đời. Đến Tam-Kỳ ân xá, chúng Tiên Huynh cũng xuống hồng trần, phải mang xác phàm hóa độ người đời nơi đất Việt Nam. Chúng Tiên Huynh đă trải qua biết bao nhiêu lúc thăng trầm bỉ thới, trở ngại khó khăn, vào khám ra tù, lưu vong đất khách, hy sinh để tiếp nhận sứ mạng lập nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Đoä từ năm Bính Dần cho đến ngày cởi bỏ xác phàm, rũ sạch những oan khiên nghiệp chướng. Hỏi lại trong kiếp sinh thời, chúng Tiên Huynh đă hy sinh để mong ước những ǵ ở hiện tại và tương lai?

      Các em ôi! Vốn biết thế gian là trường điêu luyện mà chúng ta đă đến thế gian để chịu đựng sự điêu luyện của Đấng Tạo Công trong mọi hoàn cảnh trở ngại khó khăn, trước vật dục sở tế, để trở nên một pho tượng tinh vi huyền bí, để những trang lịch sử ư nghĩa cho mai hậu, để đứng lên với tất cả các bậc hiền nhân Thánh Triết Đông Tây thời đại tự ngàn xưa và thành công của lịch sử.

      Hiện t́nh cơ Đạo, chúng Tiên Huynh không nói ra nhưng các em cũng biết và nhận xét như thế nào rồi. Thử hỏi các bậc hướng đạo giáo đồ đối với tâm tư của tín đồ Đại-Đạo phải sao đây? Nếu biết được Thiên cơ vận chuyển, một cuộc lập lại đời Thánh-Đức, th́ trong giai đoạn này với thời kỳ này, chúng Tiên Huynh cũng xin khuyên các em hăy xem thường tất cả những chướng ngại phức tạp xảy ra trong cơi vô thường, để ḷng được thanh thoảng tiếp nhận và củng cố mục đích lập trường cho vững chắc trên sứ mạng thế Thiên hành hóa.

      Cơ Đạo có hai phần: Vô vi và hữu h́nh.

      Hữu h́nh là chánh thể, đạo luật công truyền, để tạo thành một khuôn viên mẫu mực, để ung đúc và huấn luyện người đời trở nên hành động, tác phong của Hiền Thánh Tiên Phật, để xứng đáng qú trước chánh thể Chí Tôn, là một ngôi phô bày Tạo Hóa siêu nhiên, ẩn tàng một cái lư duy nhứt vô cùng tận của Tạo Hóa. Trong cái lư duy nhứt gồm cả vô vi và hữu h́nh. Thế nên vô vi tâm truyền là cơ vận hành chuyển luân vũ trụ, để vạn vật thừa tiếp khí Tiên Thiên cho mưa thuận gió ḥa, cho hóa, sanh, trưởng, dưỡng. Trời cũng đó, mà người cũng đó, nên mới gọi là Đạo.

      Sở dĩ cơ Đạo ngày nay trước mắt nhơn sanh là cảnh chia ly, nhưng các em cứ tưởng đó là cơ hội mở rộng đường lối công truyền và tâm truyền. Trong thời kỳ phổ độ th́ không có lư do nào làm gián đoạn sự truyền bá chân lư Đại-Đạo, mà những ǵ thuộc về phân tranh chi phái địa vị hay danh từ, chỉ là cá tính của phàm thể chớ không thể lấy đó làm cơ duyên của nguyên nhân được.

      Các em ôi! Các sứ mạng đến trần gian ngày nay phải chịu trọng trách ở những danh từ chi phái Tịnh Thất, nào phải đột nhiên mà có đâu? Nhưng có để cùng hút nhựa sống của thân cây hầu đơm bông trổ trái, mà cây có đầy nhựa sống để nuôi cành lá là do sự chăm sóc, vun tưới giữ ǵn của kẻ làm vườn. Hỡi các em! Ai chăm sóc? Ai ǵn giữ? Ai vun quén? Mà chúng Tiên Huynh và các em lắm lúc cùng mang một trạng huống đau ḷng.

      Trước sự hiện diện của các em, Tiên Huynh nói rằng: Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư dĩ nhiên là phải có. Dầu muốn dầu không đến thời kỳ Tạo Hóa đă sắp một guồng máy điều động để vận hành lư Đạo, để kết thúc thời kỳ Hạ Nguơn mạt kiếp. Điều mà các em đáng chú ư nhứt là người hành đạo và lănh đạo trong Cơ Quan phải tu tập, huấn luyện cho thành người chuyên nghiệp. Phải nhắm vào mục đích tối thượng của cơ Đạo; ngoài ra, các phần phụ thuộc cũng phải tinh vi và tế nhị để ủng hộ các sứ mạng để vững vàng đi đến cuối cùng của mục đích Phổ-Thông Giáo-Lư trong thời kỳ công dụng hầu đến đại đồng thành lập và phán xét.

      Thế nên Cơ Quan ngày nay là mang tất cả các danh dự trong cơ Đạo ngày mai với nhơn sanh, với Thượng Đế. Lời thành thật Tiên Huynh nói đây để các em hiểu cho các anh, dầu được về nơi cơi thượng, nhưng cũng vẫn hành đạo trong sứ mạng của ḿnh. Tiên Huynh mong rằng lời nói hôm nay các em hăy xem là tất cả tấm ḷng ưu ái của các anh đối với các em nơi cơi thượng.

      Các em đă kề vai với trách vụ giải thoát hồng trần trọng trược th́ dù lớn dù nhỏ cũng vẫn kết quả trong cơ hội cuối cùng đây.

      Tiên Huynh nói rơ hơn: Chẳng những trách nhiệm chánh thức trong Cơ Quan, mà tất cả các em lănh đạo giáo đồ ở các nơi cũng đều phải có một tinh thần tổng hợp phổ thông giáo lư Đại Đạo như Cơ Quan, phải xem Cơ Quan là guồng máy vận hành cho các hệ thống cùng dính liền với nhau trong trật tự, hầu thành một hệ thống chung của Đại-Đạo để phục hưng chánh pháp, cứu rỗi nhơn sanh.

Phú lối văn:

Hội mười hai tuần hườn vận chuyển,

Lập Tam-Kỳ thực hiện lư qui nguyên,

Giữa trùng dương thấp thoáng bóng con thuyền,

Đang lướt sóng bườm trương miền trần tục,

Để cứu vớt linh hồn c̣n lặn hụp,

Để gọi kêu người đang đắm đuối cảnh đê mê,

Thoát hồng trần khổ hải muôn bề,

Cởi nghiệp chướng đang nặng nề đeo đẳng.

Trong lúc đó hỡi ai là sứ mạng!

Lúc dông cuồng gió loạn vững tay chèo,

Nh́n mục tiêu Đại-Đạo cố lần theo,

Noi chơn lư lựa vèo toan lướt tới.

Ḱa bến giác biết bao người trông đợi,

Nọ đường trần diệu vợi khách sang sông,

Vượt Đông Tây nhờ có Chủ Nhơn Ông,

Qua Nam Bắc vững ḷng nơi Thượng-Đế.

Đấng Tạo Hóa đức háo sanh vô kể,

Luật công b́nh tiết chế rất phân minh,

Xem bao la Trời đất rộng thinh thinh,

Xét kỹ lại lư t́nh không mảy lọt.

Xưa Nă Phá Luân toan chọc trời khuấy nước,

C̣n Sở Hạng Vương oai dũng lướt muôn người,

Hỏi có qua chăng chỉ một chữ thời,

Hay kết cuộc vẫn cúi đầu theo định mạng!

Lương Vơ Đế đem vàng ṛng bạc vạn,

Cất bảy mươi hai cảnh chùa cho danh rạng tứ phương,

Có phải chăng mua chuộc lối Thiên Đường,

Hay nghiệp quả c̣n vấn vương đài thành ngạ tử.

Ôi! vật chất khó lưu t́nh quỷ sứ,

Oai hùng không đương cự nổi vô thường,

Chỉ có hiểu Đạo mầu mới thoát kiếp trần dương,

Chỉ có biết nhân nghĩa mới an khương b́nh thế cuộc.

Đường tăm tối muốn đi nhờ ánh đuốc,

Cơn băo bùng chớ vượt biển cậy thuyền con,

Dẫu có tài toan lấp biển dời non,

Không đạo đức khó thoát ṿng nhân quả.

Hởi ai đó! chớ vay nhiều rồi phải trả,

Trả rồi vay, vay trả măi luân hồi,

Có chi bằng thức tỉnh học Đạo Trời,

Cho thân thoát khổ, cho đời thoát tai.

 

      Th́ giờ rất ít, Tiên Huynh hẹn c̣n gặp lại các em nơi các Ṭa Thánh, Hội Thánh hay các địa phương khi các em chí thành tu niệm. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh