Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

 

2.- CHỮ MUỐN

NGỌC MINH ĐÀI (Vĩnh Hội - Sài G̣n)

Tuất thời mùng 9 tháng Giêng Đinh Mùi (17-2-67)

____________

      Thiện Tài Đồng Tử, Tiểu Thánh chào mừng chư Thiên mạng, chào chư liệt vị đàn tiền.

      Vâng lịnh Đức QUAN ÂM BỒ TÁT báo đàn, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp, Tiểu Thánh xuất ngoại ứng hầu, thăng.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Một tấc QUAN ÂM một tấc vàng,

Thương đời BỒ TÁT giáng trần gian,

Đem mầm chơn lư gieo cùng khắp,

Nhắc nhở nhơn sanh tỉnh mộng tràng.

      QUAN ÂM BỒ TÁT, Bần Sĩ chào chư hiền sĩ hiền muội đàn trung đẳng đẳng.

      Hôm nay, Bần Sĩ để lại một chữ, chỉ một chữ thôi, trong bước đường hành đạo cũng như tu thân, để toàn thể hiền sĩ hiền muội hiện diện nơi đây cũng như khiếm diện trong ṿng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, suy gẫm mà tự làm chủ thân tâm, khắc phục mọi chướng ngại do nội tâm để hầu vững bước tu thân hành đạo.

      Một chữ mà Bần Sĩ sắp làm món quà Xuân đây rất cũ kỹ không phải mới lạ ǵ. Đó là chữ “Muốn”.

      Từ ngàn xưa, các bậc Thánh Nhân cũng do chữ Muốn mà được sáng danh nơi hậu thế. Các Đấng Phật Tiên Thánh Thần cũng do chữ Muốn nên được Thiên Tôn và Thế Tôn. Các bậc tiền nhân ưu thời mẫn thế, thương nước thương dân, được khảm vào sử xanh trong mai hậu, cũng do chữ Muốn.

      Người xưa, các bậc, các đấng từ ngàn xưa đă có chữ Muốn. Do chữ Muốn đă làm động cơ thúc đẩy cho hành động. Người xưa không bị chữ Muốn điều khiển v́ đă có lư trí xét đoán tận cùng, đă nhờ bản tâm cương trực kềm chế chữ Muốn, do đó không thể nào làm nô lệ cho chữ Muốn. Nếu không có chữ Muốn nơi con người th́ không có động lực thúc đẩy cho làm một sự ǵ. Nhưng nhờ các bậc ấy làm chủ điều khiển sự Muốn, chi nên nó chỉ được hoạt động thúc đẩy trong giới hạn, trong phạm vi đạo lư nhơn nghĩa lễ trí.

      Tiếc v́ đời nay, người thế gian sanh vào thời trọng trược, vật chất nặng mang, sự nh́n và xét đoán rất thiển cận và ích kỷ, nên lơ đễnh một chút th́ đă bị chữ Muốn sai khiến. Một lần sai được nhiều lần sai được, rồi lần hồi biến con người trở thành nô lệ cho sự Muốn. Do đó nên trong Đạo Giáo và các kinh điển Đạo học, có nhiều chỗ ngăn cấm và dạy người đời phải diệt ḷng ham muốn.

      Sự thật, nếu mỗi người không có ư Muốn, như cây như đá, như vật vô tri vô giác, không thể nào làm được việc ǵ. Than ôi! mấy ai hiểu được tường tận và phân tách tỉ mỉ như vậy. V́ thế cho nên, cũng v́ chữ Muốn đă làm con người từ thanh cao đến hạ tiện, từ chỗ thương nước mến dân đă trở thành người buôn dân bán nước, từ chỗ xây dựng đạo lư nghĩa nhơn đă trở thành người phá Đạo và vô nhơn bất nghĩa.

      V́ không làm chủ giới hạn được ḷng ham muốn mà cha giết con, con bất hiếu, tṛ vong ơn thầy, bè bạn bội tín, vợ chồng vong nghĩa. V́ không làm chủ được ḷng ham muốn đă khiến từ bậc ly gia cắt ái, trường trai khổ hạnh, gương mẫu đạo đức đă trở thành người quên Đạo, quên đức, đến rượu thịt say sưa, té ngă cùng đường, trà đ́nh tửu quán, tù tội gian lao!

      Cũng do nơi không làm chủ được ḷng ham muốn nên:

Miệng th́ niệm tiếng Nam Mô,

Mà ḷng lại tưởng cơ đồ tóm thâu.

      Do ḷng ham muốn mà:

Miệng th́ kinh kệ tối ngày,

Vợ chồng nhân nghĩa đổi thay liền liền.

      Đó là bài học điển h́nh để cho người đời suy gẫm làm tiêu chuẩn đo đạc những ư nghĩ và công quả hành đạo của ḿnh.

      Hỡi chư hiền sĩ hiền muội, đă mang thân xác con người, khi vừa ra khỏi ḷng mẹ là đă phạm tội rồi, dầu ít hoặc nhiều, mỗi một tội lỗi là một duyên nghiệp. Nếu người không hồi tỉnh tu công lập đức và mài gươm trí huệ để gột lần hồi duyên nghiệp, ắt phải bị duyên nghiệp càng ngày càng chồng chất, càng dày lên măi măi như vỏ trái đất trong triệu triệu năm qua.

      Do đó, Bần Sĩ nhắc nhở chư hiền sĩ hiền muội hăy cố gắng, nếu được tổ chức thường xuyên các buổi giảng đạo từ sơ đẳng đến trung cấp, tạo nhiều hoàn cảnh tốt để trao đổi đạo lư đàm luận đạo sự, để t́m ra yến sáng và những yến sáng đó rọi măi từ ngoại thể đến nội tâm soi cùng tột để ḍ kiếm những ư muốn nào là hợp với đạo lư nhân nghĩa, thuận ḷng Trời, hợp ḷng người.

      Bần Sĩ mong rằng bài học đạo lư hôm nay sẽ là món quà đầu năm cho tất cả thiện tâm, thiện căn, thiện trí.

      Bần Sĩ ban ơn lành toàn thể, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh