Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

1.- VUI XUÂN XIN NHỚ NGÀY MAI

THIÊN LƯ ĐÀN (Sài G̣n)

Tư thời 29 rạng Mùng 1 tháng Giêng Đinh Mùi (8-2-1967)

____________

Thi:

ĐÔNG phong báo hiệu tiết Xuân sang,

PHƯƠNG pháp tu thân tự giải nàn,

CHƯỞNG đức ngại ǵ không trổ đức,

QUẢN chi biến đổi chốn trần gian.

      ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN, Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ hiền muội đàn trung đẳng đẳng.

Thi:

Mừng chư đệ muội tiết Xuân sang,

Thay đổi phương châm bước đạo vàng,

An ủi viếng thăm trong bạn đạo,

Đang c̣n lật đật chốn trần gian.

      Miễn lễ, đàn trung an tọa.

Thi:

Đang lúc Xuân về với thế gian,

Đ́ đùng pháo nổ tiếng kêu vang,

Rượu trà bạn tác vui ngoài mặt,

Ai biết bên trong lắm rộn ràng.

Hựu:

Vui một ngày vui ở thế gian,

Ngày mai nào biết sẽ lo toan,

Muôn dân đồ thán bao tai ách,

Ai đến xẻ chia sự khổ nàn.

Hựu:

Tṛ đời gượng gạo buổi chiều mai,

Không có ngày kia vắn hoặc dài,

Giả dối mượn màu tô điểm tạm,

Thương đời say tỉnh, tỉnh trong say.

Hựu:

Người tu chọn lựa sự chung vui,

Chia sớt niềm đau chỗ ngọt bùi,

Kẻ đói người no bao nỡ bỏ,

Những khi tiến mạng nhớ khi lui.

Hựu:

Người khổ ta vui dạ nỡ nào,

Tác phong đạo đức phải làm sao?

Dẫu không chia xẻ phần cơm áo,

Th́ cũng tỏ ra tủi chút nào.

(Thăng...)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh