Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

6.- XUÂN VỀ CẢNH CŨ

Liên Hoa Cửu Cung (Thủ Đức)

Ngọ thời mùng 4 tháng Giêng Bính Ngọ (24-1-1966)

      Thành-Hoàng Bổn-Cảnh, Bổn Thần chào chư Thiên sắc, Ta chào bá tánh nhân dân sở tại. Đàn trung nghiêm chỉnh tiếp điển Ngài QUAN-ĐẾ lâm cơ. Ta xuất ngoại tuần đàn, xin chào chung, thăng.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Xuân Thu oai vũ quỉ thần kinh,

Nay lại khó xây được thế t́nh,

Nhân loại Hạ Nguơn tâm bấn loạn,

Bao giờ dứt được cảnh đao binh?

      Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội đàn trung.

      Xuân Bính Ngủ, vâng lịnh Tam Giáo Ṭa, Bần Đạo đến chứng lễ khai Xuân tại Liên Hoa Cửu Cung, do ḷng thành kỉnh của họ Đạo sở tại, và hướng dẫn tiền bối lâm đàn giải phân đạo sự. Chư hiền khá chỉnh đàn thanh tịnh tiếp điển, Bần Đạo ban ơn lành toàn tất, xin kiếu.

      (Tiếp điển:)

Thi:

C̣n nhớ năm xưa tại cảnh nầy,

Cùng chung huynh đệ kết liên dây,

Gian nan cũng có, buồn vui có,

Lớn nhỏ điểm tô mối đạo Thầy.

      THIỆN-PHÁP Nguyễn Bửu Tài, Tệ Huynh chào chư hướng đạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, chào mừng các em lớn nhỏ nội ngoại đàn tiền. Tệ Huynh mời toàn thể ngồi nghe Tệ Huynh phân giải.

Thi:

(1)

Cảnh trước hôm nay chẳng đổi dời,

Kẻ u người hiển rẽ đôi nơi,

Nhưng t́nh huynh đệ chưa xao lăng,

Điểm tốt trùng hưng mối Đạo Trời.

(2)

Đạo Trời chung gánh buổi đời chinh,

Anh trước em sau cố vẹn ǵn,

Mỗi phận mỗi người ra đảm nhận,

Đạo thành mới cứu đặng quần sinh.

(3)

Quần sinh c̣n lắm chịu tai ương,

Cũng bởi xa ĺa dạ mến thương,

Loạn lạc ngoài đời, trong đạo khảo,

Thế nên c̣n cách trở nhiều phương.

(4)

Nhiều phương hăy nhớ dựng xây đời,

Đạo đức ǵn ḷng dạ chớ lơi,

Nhân nghĩa đề cao ḷng bác ái,

Cho ra dân đạo buổi xây đời.

(5)

Xây đời nào phải chỉ tài thôi,

Mà phải dụng tâm đức mới rồi,

Đại-Đạo chỉ hơn đời chỗ đó,

Ǵn ḷng son sắt các em ơi!

(6)

Em ơi hăy nhớ buổi xưa kia,

Một gốc mà ra một khóa ch́a,

Dẫu khác phái chi trong Đại Đạo,

Nhớ ngày Đại Hội để gom về.

(7)

Gom về một gốc một Thầy thôi,

Luật lệ chỉnh nghiêm cho vẹn rồi,

Mới nói tha phương dương chánh đạo,

Độ đời bốn biển trở về ngôi.

(8)

Ngôi xưa em có nhớ cùng chăng,

Trước điện Linh Tiêu đă nguyện rằng,

Đi xuống trần gian y Thánh chỉ,

Cứu đời dụng Đạo để làm căn.

(9)

Căn bản nay c̣n có nhớ không?

Hay là v́ bận chuyện bao đồng,

Thê nhi, sự nghiệp cùng chung đỉnh,

Sớm tối nha môn măi chạy rông.

(10)

Chạy rông càng lúc lại càng xa,

Quên lẫn bên lưng một kiếp già,

Sức mỏn lực cùng c̣n lẩn quẩn,

Hơi tàn rồi phải đọa trầm kha.

      Các em nên nhớ điểm nầy: Khai Đạo cũng do cơ bút, giáo Đạo cũng do cơ bút, mà đến ngày thành Đạo cũng do cơ bút. Kể từ đây, các vị tiền bối đă dày công khai Đạo trước kia sẽ hoàn toàn ủng hộ các em, nhứt là những cơ quan Đạo có tánh cách phụng sự tôn chỉ chung của Đạo Thầy, để các chi phái sớm quay về cùng chung dưới mái Thánh Đường duy nhứt của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

      Cũng là cơ bút, mà các em nên thận trọng cho lắm. Bởi v́ giữa thời buổi loạn ly, biết bao nhiêu là sự nhiễu nhương, tà thần ma quái cũng có thể mượn danh Chí Tôn và Thánh Thần Tiên Phật để phụng sự riêng cho mục đích tăm tối. Các em chịu khó suy xét phân biệt th́ thấy ngay nẻo chánh đường tà. Những lời do cơ bút ban ra, nếu đi ngược với tôn chỉ Đại Đạo, thiếu tinh thần phục vụ nhân sanh, th́ các em hăy thận trọng mà chấp nhận ban hành. Anh và các vị tiền bối sẽ luôn luôn tá trợ các em cùng đoàn hướng đạo vững bước trên đường thế Thiên hành hóa.

      Tệ Huynh xin kiếu.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh