Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

5.- CHỨNG LỄ KHAI XUÂN

Thánh Thất B́nh Ḥa (Gia Định)

Tuất thời mùng 3 tháng Giêng Bính Ngọ (23-1-1966)

Thi:

Hằng năm kỷ niệm cũng nơi đây,

Phật Đản luôn luôn vẫn nhớ ngày,

Mở lối liên giao cơ đạo mạch,

Không c̣n chia cách Bắc, Đông, Tây.

      QUAN-ÂM BỒ-TÁT, Bần Đạo chào chư Thiên sắc, chào lưỡng ban đạo tâm đẳng đẳng.

      Vâng sắc chỉ Tam Giáo Ṭa, Bần Đạo đến chứng lễ khai Xuân tại Thánh Thất B́nh Ḥa, cùng để lời khen ngợi tinh thần cố hữu, ǵn giữ nề nếp người xưa c̣n để lại. Rồi đây, các bậc tiền bối giáng cơ để luận đàm Đạo sự với chư hiền sĩ, hiền muội, tín hữu ở địa phương nầy.

      Ngày kỷ niệm Phật Đản hằng năm, chư hiền sĩ, hiền muội đă thành tâm hiến lễ, đó là điềm lành báo hiệu cơ quan quy Đạo mở màn, không c̣n chia cách đó đây, màu sắc, ranh giới, phái chi.

      Chư hiền sĩ, hiền muội thành tâm tiếp điển tiền bối lâm cơ. Bần Đạo ban ơn lành toàn thể Thiên phong chức sắc cùng tín hữu sở tại, cũng như hiện diện đàn tiền, một mùa Xuân hưởng nhiều ân huệ Thầy Mẹ rưới chan, cởi mở ḷng hành Đạo sao cho đúng với tôn chỉ sơ khai Đại Đạo: đó là Tam Giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhứt. Bần Đạo xin kiếu.

      (Tiếp Điển:)

Thi:

GIÁO dân mở Đạo dựng xây đời,

TÔNG chỉ trước nào có rẽ đôi,

BAN phát năm chi do một gốc,

CHỈNH khai bảy phái bởi ba ngôi.

ĐẠO mầu cứu thế cơn giông tố,

NGUYỄN, Phạm (1) cũng đồng nguyện thế thôi.

NGỌC đá đến nay đà sáng tỏ,

TƯƠNG lai ánh Đạo rạng ven Trời.

      Giáo Tông Ban Chỉnh Đạo Nguyễn Ngọc Tương, Bần Đạo chào mừng chư hướng đạo, chào Thiên phong chức sắc cũng như toàn thể tín hữu nam nữ. Bần Đạo miễn lễ, đàn trung an tọa để nghe Bần Đạo giải phân.

      Bần Đạo nhận thấy nơi nầy là hữu duyên hữu phúc, có thể sớm chuyển ḿnh vươn lên đón luồng gió mới của cơ Đạo trong lúc quy nguyên.

Thi:

Lư đạo khuyên ai nhớ phản hồi,

Dặn ḷng tiến bước chớ lôi thôi,

Thời gian Nguơn Hạ không cho phép,

Tuổi tác già nua uổng một đời.

Bài:

       Xuân Bính Ngủ để lời cầu chúc,

       Khắp đệ huynh hạnh phúc nơi nơi,

              Phổ Thông Giáo Lư Đạo Trời,

Cho cơ qui hiệp kịp thời cứu dân.

       Nh́n thấy cảnh hồng trần tang tóc,

       Khắp đó đây loạn lạc họa tai,

              Dẫu tài cùng chẳng có tài,

Dại khôn quí tiện một ngày như nhau.

       Huynh đệ c̣n phước cao đức cả,

       Của Chí Tôn phổ hóa Nam Bang,

              Từ khi khai mối đạo vàng,

Tuy danh chưa được lan tràn năm châu.

       Nhưng danh thể đạo mầu đây đó,

       Khắp Bắc Nam đều có cảm t́nh,

              Tinh thần v́ đạo hy sinh,

Vẫn không lay chuyển dẫu t́nh thế nao.

       Khí phách c̣n đề cao nhân ái,

       Từ công b́nh với lại từ bi,

              Bớt thù, thêm bạn luôn khi,

Lấy ân báo oán, không ǵ chuyển lay.

       Tôn chỉ Đạo Cao Đài giữ vững,

       Lấy t́nh thương xây dựng nước non,

              Thăng trầm danh tiết giữ tṛn,

Nạn tai mấy lúc vẫn c̣n thanh danh.

       Hăy tiếp tục mà hành theo đó,

       Rồi một ngày sáng tỏ vinh quang,

              Ở trong tai ách khổ nàn,

Mà ḷng trong sạch mới càng quí thay.

       Việc dầu khó chung tay nưng đỡ,

       Hiệp liên nhau từ dở nên hay,

              Mở màn liên kết đó đây,

Cho cơ quan đạo một ngày thành công.

       Khuyên huynh đệ ǵn ḷng ghi nhớ,

       Măn Xuân nầy hẹn ở Xuân sau,

              Đôi lời tâm sự vừa trao,

Để làm kỷ niệm cùng nhau từ rầy.

Ngâm:

     Chúc Xuân huynh đệ trong ngoài,

Tu hành tinh tấn đủ đầy công phu.

     Hễ rằng: trót phận người tu,

Đi cho đến chốn để bù công lao.

     Phái chi dầu khác sắc màu,

Cùng đồng miệng niệm Đài Cao danh Thầy.

     Ban ơn khắp cả trong ngoài,

Đệ huynh vui vẻ, Tiên Đài xin lui.

____________

(1)   Phạm: là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh