Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

23.- KHẮC PHỤC BẢN TÂM

Ngọc Minh Đài

Tuất thời mùng 1 tháng Chạp Bính Ngọ (11-1-1967)

      Kim Quang Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư liệt vị đàn tiền, Tiểu Thánh đến báo tin liệt vị hay: Ngay trong giờ phút này có Đức Đông Phương Chưởng Quản thượng ngự Pháp Đàn Vô Vi, chư liệt vị thành tâm kỉnh lễ. Đàn tiền thành tâm tiếp điển tiền bối Đạo Đức Chơn Nhơn, Tiểu Thánh xin chào chung liệt vị, xuất ngoại hộ đàn, thăng.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Cơi đời lắm nẻo lắm chông gai,

Tứ khổ ràng thân ai hỡi ai!

Sanh phải vượt qua bao trọng trược,

Bịnh càng giam hăm tợ tù đày.

Lăo lai tài tận khôn ḍ bước,

Tử hậu vô tri khó giải bày,

Nếu chẳng biết t́m cơ giải thoát.

Vô thường đến cửa hẹn sao đây?

      NHƯ-Ư ĐẠO-THOÀN CHƠN-NHƠN, Lăo chào chư Thiên sắc, chào mừng chư hiền đệ hiền muội đàn trung.

      Giờ này, Lăo giáng đàn để đàm luận đạo sự cùng chư hiền đệ hiền muội và cũng để dạy Vĩnh Nguyên Tự. Lăo mời toàn thể chư hiền đệ hiền muội đàn trung an tọa.

      Hỡi chư hiền đệ hiền muội! Việc thành Đạo trong giới tu hành cũng như việc thành công trên trường đời, cũng tương tự như nhau.

      Thử kiểm điểm lại những vị chơn tu đắc đạo, có phải dễ dàng như món đồ vật từ trong túi lấy ra đâu? Những vị ấy đă trải qua bao phen khắc kỷ để làm chủ bản tâm chơn tánh, điều khiển mọi hoàn cảnh sự vật chung quanh, kiên tâm, can đảm, khắc phục mọi nỗi khó khăn, từ y phục, ẩm thực, cư trú, danh vị, sự nghiệp, t́nh cảm chật hẹp đến mọi nỗi lạc thú ở đời. Tuy thấy bên ngoài những vị đó nét mặt trầm ngâm, thân h́nh đơn giản, một mảnh bô vải che đậy, xem qua thiệt là giản dị, sự thật ra nào ai biết được bên nội tâm những vị đó hoạt động rất nhiều, tranh đấu rất gay go với mọi tư tưởng bên ngoài đưa đến, mọi sự khảo thí chung quanh rào đón, khó có một điều là tâm vững trơ trơ như đá như trồng, sự vật là sự vật, nội tâm là nội tâm, không v́ sự vật mà làm cho lay chuyển nội tâm, đó là một điều bí yếu thành công trong thời kỳ tạo Tiên tác Phật.

      C̣n như ở trường đời khi được thành công một phương diện nào đó cũng không phải là dễ.

      Thí dụ như một thí sinh vừa dự một buổi tiệc ăn mừng thi đỗ một bằng cấp cao học, cảm tưởng những thực khách đối với thí sinh đó cho là dễ dàng khỏe khoắn vui vẻ, nhưng nào mấy ai để ư đến phần nội tâm và sự lo âu phập phồng của thí sinh đó vẫn c̣n lảng vảng đến giờ dự tiệc.

      Một vài thí dụ đó, để chư đệ muội suy gẫm trên bước đường tu thân lập quả của ḿnh. Không phải việc đó khó như vậy không thể có ai làm được. Ngày nay, trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đă có nhiều phương tiện cho người tín hữu tu hành để đắc quả, nhiều lối quanh đường tắt, nhiều Kinh điển Thánh Giáo Thánh Ngôn, ít ai chịu khó t́m hiểu lư nghĩa sâu sắc và những khía cạnh siêu thoát của nó, mà chỉ vừa t́m hiểu những ǵ thích hợp với thành kiến sẵn có, thỏa măn những dục vọng tầm thường, rồi tự cho là đủ. Bởi vậy cho nên đă hơn bốn mươi năm Trời giáo đạo, mà chưa được mấy người t́m hiểu và làm đúng sự mầu nhiệm của lư Đạo. Do đó mới có cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong huynh đệ đồng đạo. Chí đến ngày nay, trước cảnh tang thương bi đát của đời, THƯỢNG-ĐẾ không thể kéo dài thời gian, dễ dăi nuông chiều với những đứa con c̣n lười biếng, chậm chạp, tự ái, ích kỷ, nên đă truyền lịnh các bực Chơn Tiên đem pháp môn thiết thực đến để dạy những ai chịu khó gia công học hỏi và hành để tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời. C̣n ai chẳng được làm theo th́ cũng tùy theo duyên phước mà thọ hưởng ít nhiều, hoặc bị rơi ra ngoài ṿng tiến hóa của vũ trụ trong buổi Hạ Nguơn Mạt Kiếp điêu tàn, để lập lại đời Thượng Nguơn Thánh Đức.

      Lăo cám ơn và nguyện đại nguyện cho toàn thể chư Thiên sắc và hiền đệ hiền muội được vượt mọi trở ngại để hoàn thành sứ mạng trong kỳ lập đời Thượng Nguơn Thánh Đức, rồi sẽ gặp nhau tất cả. Lăo chào chung toàn thể, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh