Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

17.- BẢN CHẤT NGƯỜI TU

Văn Pḥng Phổ Thông Giáo Lư

Tuất thời 14 tháng 5 Bính Ngọ(2-7-1966)

Thi:

VÂN hạc khinh khinh bộ thảo hài,

HƯƠNG hoa điểm sắc tiếu hoa khai,

THÁNH lâm viễn vọng cao sơn khứ,

MẪU tại cao sơn lệ cảm hoài.

      VÂN-HƯƠNG THÁNH-MẪU chào chư Thiên Mạng, Chị chào các em nam nữ.

      Chị giáng đàn hôm nay v́ lời mời của AN H̉A hiền muội và cũng nhân dịp gặp gỡ các em để có đôi lời nhắn nhủ. Các em an tọa.

      Các em ôi! Nước nhà đang hồi tao loạn, đạo giáo giữa lúc phân tranh, cốt nhục chia ly, giang sơn nghiêng ngửa. Ai đă sanh vào thời kỳ này, đứng trong hoàn cảnh này lại chẳng bi đát thương tâm!

      Hôm nay, Chị đến với các em để an ủi và khích lệ các em trên bước đường tu công bồi đức, học Đạo tu thân. Các em đă sớm giác ngộ, tự t́m ra một phương châm siêu thoát để tránh hết mồi phú quí, bả lợi danh, và tự t́m cho ḿnh một trách vụ không kém phần quan trọng đối với non sông nhân loại.

      Hiện nay, các em đă có bổn phận điều hành Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, là bộ máy của Thiêng Liêng đang sử dụng trong thời này, để un đúc, đào tạo thêm những bậc tài năng đạo đức, tiếp tục hoằng dương chánh pháp, phổ độ chúng sanh để trở về t́nh thương của THƯỢNG-ĐẾ. Nhưng nh́n lại nội bộ Cơ Quan, ḷng Chị không khỏi băn khoăn lo ngại.

      Các em ôi! Người tắm nước của bể là người đă tắm nước của muôn sông. Khi nước ở sông th́ ḍng trong, ḍng đục, mặn, ngọt, thay đổi vô chừng. Nhưng lúc đổ về nơi bể, th́ chỉ c̣n một màu sắc trong xanh với vị mặn không hề thay đổi. Giáo lư đạo và người hành đạo cũng như thế, các em ạ!

      Các em nghe Chị khuyên :

Thi:

Một nguồn chia xẻ đến muôn sông,

Ngọt mặn đục trong khắp mấy ḍng,

Khi nước trở về nơi bể cả,

Chỉ c̣n sắc tánh bể mênh mông.

Bài:

       Bể mênh mông một ḍng khơi chảy,

       Khắp trường giang vạn phái đồng nguyên,

              Trong xanh sắc nước diệu huyền,

Trùng dương muôn lượng con thuyền ngược xuôi.

       Nước của bể bốc hơi phi thượng,

       Tụ ven trời phiêu phưởng thành mây,

              Nặng nề nơi cơi trần này,

Tan ra mưa móc chan đầy rạch sông.

       Hơi thành mây, mây ṿng thành nước,

       Nước về nguồn, nước vượt lên hơi,

              Hơi lên đóng ở ven trời,

Thành mây rơi xuống cơi đời làm mưa.

       Các em ôi! Chị vừa phân đấy,

       Ngầm ngẫm xem sẽ thấy lư chơn,

              Nước mây nào có ǵ hơn,

Đục trong mặn ngọt vẫn phần nước thôi.

       Em ôi! đă tỉnh rồi giấc mộng,

       Thế sự này c̣n phỏng ra chi,

              Chính ḿnh cách vật trí tri,

Chính tâm thành ư mà suy việc làm.

       Dù cơ đạo phân tam rẽ tứ,

       Dù việc đời lành dữ thế nao,

              Mùi thơm khó nhữ ḱnh ngao,

Công danh khó chuộc anh hào trượng phu.

      Đă đến lúc Chị về chầu nơi Diêu Điện, Chị tạm biệt các em. Các em hăy cố gắng sao cho đáng mặt Rồng Tiên. Thôi Chị ban ơn lành cho tất cả, chào chung, lui gót, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh