Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

16.- HAI CHỮ: GIÁC MÊ

Ngọc Minh Đài (Sài G̣n)

Tuất thời mùng 9 tháng 5 Bính Ngọ (27-6-1966)

Thi:

Đời khổ nên đem đạo cứu đời,

Cứu đời nhờ ở đức năm nơi,

Năm nơi phối hợp về nguyên thỉ,

Nguyên thỉ trọn ǵn thoát bể khơi.

      Thành Hoàng Bổn Cảnh, Bổn Thần chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng phái. Bổn Thần thừa lịnh ĐẠI TIÊN đưa Hiển Thế Đạo Nhơn giáng đàn. Chư liệt vị khá thành tâm tiếp điển, xin lui gót ứng hầu.

      (Tiếp điển:)

Thi:

HIỂN linh nhờ giữ vẹn công phu,

THẾ sự xem như cảnh ngục tù,

ĐẠO đức hỡi ai ǵn chín chắn,

NHƠN tâm khắc phục thoát diêm phù.

      HIỂN THẾ ĐẠO NHƠN Phan Văn Thanh chào chư Thiên mạng, chào liệt vị đạo hữu lưỡng phái.

      Giờ này, Tệ Huynh được may mắn tiếp lịnh GIÁO TÔNG cùng LÊ ĐẠI TIÊN giáng đàn để cùng huynh đệ luận đàm về đạo đức. Tệ Huynh mời chư Thiên mạng và tất cả đạo hữu trung đàn đồng an tọa.

      Chư Thiên mạng ôi! liệt vị đạo hữu! Thế sự ngày nay chẳng những ngoài đời lắm điều hỗn độn, điêu linh, mà các giáo hội cũng lâm vào t́nh trạng điên nguy không ít, nhưng phải làm sao? Nếu các Đấng vô h́nh đem quyền pháp để xoay sở cuộc đời, khiến loạn thành trị, định an cơ Đạo, dẹp tà mở chánh, là việc quá dễ dàng, chỉ một cái phất tay th́ hoàn toàn ổn định. Nhưng không thể được, v́ vạn linh sanh chúng là những điểm linh quang của khối đại linh quang, đức háo sanh vô cùng tận, v́ thế nên phải chịu trong ṿng thiên luân chuyển hóa để nh́n sự nhơn quả luân hồi.

      Tệ Huynh cũng tự xét ḿnh, khi lúc sanh tiền, cũng từng xót xa nóng tánh, phạm lỗi nghĩ sai như chư Thiên mạng và liệt vị đạo hữu đương thời, đă nhiều tưởng tượng ước muốn sao Thiêng Liêng không dùng phép mầu để diệt tà khởi chánh, đem lại qui nguyên Đại Đạo cho rở ràng Thiên chức, cho nhơn sanh tỉnh ngộ, để làm chi mà phải rày đây mai đó, gọi gọi kêu kêu, đến nỗi tà chánh khó phân, đạo tâm xao lăng, có phải thế không?

      Ôi! Nếu dễ dàng như vậy th́ Tam Giáo Đạo đă cứu độ hết toàn linh tự mấy ngàn năm qua, đâu có ngày nầy, người tu không ǵn được chánh pháp, kẻ thế đọa lạc tương tàn. Hiện giờ càng ngày càng xa chánh pháp, nhơn sanh càng trụy lạc, có phải Tam Giáo Thánh Nhơn không tận dụng đạo pháp để cứu rỗi nhân loài đâu? Cho đến ngày nay, Đấng CHÍ TÔN huyền huyền THƯỢNG ĐẾ lại phải dùng điểm linh quang chiếu rọi, chính TỪ PHỤ phải đến phàm trần qui nguyên Tam giáo, mở rộng huyền năng chánh pháp, mong cứu vớt lại các nguyên nhân chơn tánh, đem trở về cùng khối đại linh quang, hầu tái phục Thượng Nguơn Thánh Đức, xóa bỏ, hủy diệt những ǵ đă cực điểm tiến về con đường tiêu diệt, như thời hiện tại mà chư liệt vị đă thấy.

      Tệ Huynh đến hôm nay để nhắc lại một vấn đề mà tất cả người tu hành trong các Đạo giáo hay các giới đều luôn luôn thốt ra nơi cửa miệng, ấy gọi là "Giác" và "".

      Đây Tệ Huynh cũng cố gắng đem những công tŕnh học tập ra để cùng huynh đệ một vài luận thuyết về người tu, chớ Tệ Huynh cũng chưa phải tự hào là Thánh Giáo. Chư Thiên mạng và liệt vị hăy biết cho điều đó. Trước hết Tệ Huynh xin nói chữ "Giác".

      Giác, thường khi người Đạo vẫn gọi là giác ngộ, bến giác, bờ giác, mà Giác đây là "Biết". Giác cũng một phương diện trong các phương diện ở sự tỉnh ngộ của người đời. Giác là biết, tri cũng biết, mà thức cũng biết, nhưng chữ Giác mới có thể đóng song song với chữ "".

      Biết của chữ Giác đây là thấy mà biết. Khi đă thấy rồi th́ sẽ biết, biết rồi sẽ định, định rồi sẽ hành. Thế nên chữ Giác cùng đặt vào hai bến của biển đời. Đây là sự thấy của chữ biết.

      Hiện tại, trong quăng đời sống của mọi người, kể từ lúc bước chân qua khỏi ngưỡng cửa đời, là bắt đầu tạo phước gây tội, th́ trong nhứt cử nhứt động của mỗi hành vi sinh hoạt đều có lẫn lộn giác và mê trong ấy.

      Thấy tội lỗi bị h́nh phạt liền biết, thấy sự tàn sát bất nhơn phải chịu luân hồi quả báo liền biết, thấy sự thất bại đau khổ liền biết, thấy sự xấu xa bị nhục nhă liền biết, thấy những ǵ phải trái nên hư liền biết. Trong mọi cái biết ấy sẽ đưa lư trí con người vào nơi tỉnh ngộ. Khi tỉnh ngộ được và hoàn toàn tỉnh ngộ, đó là đă sang qua bến giác, đă nh́n thấy biển khổ sông mê.

      Nếu sự tỉnh ngộ của con người không chuẩn định, chỉ trong phút chốc hay v́ một sự quyến luyến rủ ren mọi vật dục sở tế ở trong đời, bèn trái ngược lại, là "Mê".

      Mê bắt đầu che lấp lư trí con người, đánh rơi khôn ngoan linh diệu, để hứng chịu những ảo ảnh mơ huyền, theo gót mị tà, ĺa bến giác vào trở lại bến mê.

      Người tu hành lại cần phải t́m hiểu giác và mê nhiều hơn hết, v́ người tu hành tất nhiên đều có ở trong qui củ chuẩn thằng quyền pháp của Đạo Giáo, th́ cần phải giác hơn là mê.

      Giác để tự cứu ḿnh và lập công cùng THƯỢNG Đ, hầu đem chánh pháp gieo rải phổ độ mọi người. Nếu người tu không hiểu chữ giác, không sang bến giác hay bờ giác, th́ ôi thôi! kinh kệ ṃn hơi cùng tắt tiếng chưa ĺa bể khổ với sông mê.

Thi:

Suy luận cho rành chữ giác mê,

Bến nào là giác, bến nào ,

t́m chơn lư, thành giác,

Giác chuộng hăo huyền, giác hóa .

Giác tánh thung dung sang bến giác,

tâm trầm lụy giữa ḍng ,

Ai ôi! trỗi gót t́m bờ giác,

Cho khỏi luân hồi ở bến mê.

      Chư Thiên mạng, chư liệt vị đạo hữu! Trong cuộc đời hành đạo của liệt vị hẳn là đă nhận định chữ giác, mà giác của liệt vị đây là giác ngộ. V́ người sẵn điểm linh chơn tánh, dầu cho sanh ở cơi trần, biết bao nhiêu cuộc vinh hoa phú quí, biết bao phù phiếm xa hoa, và cũng biết bao nhiêu cơ bần khốn khó, biết bao cảnh trạng thương tâm, nhân ngoại cảnh mà nội trạng trở thành giác ngộ. Có giác ngộ, ngày nay kẻ Tiên người tục mới đặng gặp gỡ nhau trong trường hợp đặc biệt này. Tệ Huynh nêu ra đây để khuyên liệt vị một lời tâm huyết là: Khi liệt vị đặt ḿnh vào Đạo, tất nhiên tự ḿnh đă đủ năng lực chế ngự, không sa tứ đổ, không mến lợi danh. Sự chế ngự ấy đă được phần chiến thắng ở nội tâm mà phát được đạo tâm và đạo đức, th́ Tệ Huynh nghĩ chư liệt vị đạo hữu đâu c̣n tiếc ǵ những cái tư hữu cá nhân, mà không hoàn thành sứ mạng trong cơ cứu cánh kỳ ba này.

      Hiện t́nh Đại Đạo không phải sự chia rẽ phái chia hay phân ly huynh đệ mà làm cho cơ Đạo không được hoằng dương chánh pháp. Đó chỉ là một quan trọng trong các cái quan trọng của Đại Đạo. Cũng ví như hiện t́nh, Tôn Giáo phân tranh, làm cho lu mờ chánh pháp, cũng là trong các quan trọng mà điểm chính thức là Thiên chức và nhơn tâm. Nếu Thiên chức đă đến với các sứ giả, nhơn tâm đă hoài vọng đến các sứ giả, mà các sứ giả măi củng cố những ǵ của riêng ḿnh, tất nhiên phải chịu hoàn toàn thất bại trước một việc khảo đảo, dầu nhỏ hay lớn..

Thi:

Dầu cho thế sự lắm điêu linh,

Góp sức phá tan giấc mộng huỳnh,

Mở mắt nh́n xem trời đất rộng,

Huy hoàng đạo pháp cứu nhân sinh.

Bài:

     Nhân sinh trong buổi khốn nàn,

Vinh sang cũng khổ, cơ hàn cũng nguy.

     Lợi danh nghĩ có ra ǵ,

Đầu gành bọt đóng, mấy khi vững bền.

     Nh́n xem cảnh khổ bốn bên,

Tơi bời gió đạn mưa tên năo nùng.

     Cũng xương cũng thịt đồng chung,

Kiếp người như thế có cùng ta chăng?

     V́ xưa khéo ở khéo ăn,

Khéo tu khéo niệm, nay rằng được yên.

     Nếu không sớm tạo cơ duyên,

Th́ trong kiếp nạn có riêng ai nào!

     Tệ Huynh để một lời sau,

Khuyên chung huynh đệ rán trau tâm thành.

     Đấy là đường lối hóa sanh,

Cho cơ Đạo được lập thành cứu nguy.

     Rán mà cách vật trí tri,

Làm nên danh Đạo sử ghi muôn đời.

     Canh khuya xin để mấy lời,

Tạ ơn huynh đệ trước nơi điện tiền.

     Hẹn ngày gặp gỡ cơi Tiên,

Trong khi hội ngộ hàn huyên tất t́nh.

     Xin chào tạm dứt điển linh.

      Tệ Huynh chào tất cả chư Thiên mạng, chư hiền liệt vị đạo hữu lưỡng phái, xin lui gót, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh