Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

15.- PHÁP LƯ NGƯỜI TU

Ngọc Minh Đài (Vĩnh Hội, Sài G̣n)

Tuất thời Rằm tháng 4 Bính Ngọ (3-6-1966)

Thi:

ĐÔNG hà Tây trúc cảnh thiên nhiên,

PHƯƠNG vị thanh cao thú diệu huyền,

CHƯỞNG đắc kim hoa huờn ngọc quả,

QUẢN thi chánh pháp độ nhân nguyên.

      Bần Đạo mừng chư hiền đệ muội trung đàn. Bần Đạo rất mừng cho Thiên cơ chuyển hóa, sự cứu cánh đến với toàn linh ở Tam Kỳ Đại Đạo. Trước bao nhiêu cảnh biến trần đang sóng gió, đường trần cát bụi mịt mù, muốn t́m thấy ánh Thiên quang cũng khó được vẹn toàn cơn mạt kiếp.

      Chư hiền đệ hiền muội đồng an tọa nghe Bần Đạo giải thích pháp lư của người tu đây:

Bài:

              Người tu giữ sự chân thành,

Giữ ǵn giới luật học hành thiện lương.

       Tu không đến trong trường hỗn loạn,

       Tu không màng danh rạng tên đề,

              Tu không lầm lạc muội mê,

Tu không hưởng ứng các bề tà ma.

       Tu th́ giữ đạo nhà cương kỷ,

       Tội không làm, pháp lư không vương,

              Tu tầm đạo đức muôn phương,

Tầm người hiền ngỏ, tầm đường chánh minh.

       Không trộm cướp, ai ŕnh, ai bắt,

       Không ngụy quyền, ai nhặt, ai thưa,

              Không vào tứ đổ sớm trưa,

Ai đem nhân phẩm ḿnh đưa chợ đời.

       Không chen lấn những nơi quyền tước,

       Ánh bạc tiền không vượt chánh tâm,

              Không ham mê, không lạc lầm,

Tham lam đâu có, ai cầm ngục môn.

       Không hơn thiệt bôn chôn tố tụng,

       Không v́ đời lợi dụng đạo danh,

              Ṭa đời tuy sẵn lập thành,

Nhưng không không hết ai đành hỏi tra.

       Giữ thuần túy dung ḥa đạo hạnh,

       Chỉnh nội tâm nội cảnh đoan trang,

              Xiển dương chánh pháp đạo tràng,

Nghiêm minh qui luật là đàng an thân.

       Khi lập thành các phần đă dạy,

       Từ cơ quan đến ngoại nhân viên,

              Dầu chưa pháp lư ban truyền,

Nhưng rồi cũng sẽ rộng quyền hưởng chung.

       Nếu không tạo, không vun, không tưới,

       Dẫu t́m ṭi chờ đợi ích chi,

              Dầu cho pháp lư ban đi,

Không đường tiến hóa ích ǵ hỡi ai!

       Khuyên an tâm sắp bày mọi việc,

       Từ trong ngoài chi tiết chỉnh trang,

              Chờ khi trổ ánh đạo vàng,

Chư hiền sẽ thấy huy hoàng tương lai.

      Chư hiền đệ thành tâm nghinh tiếp, Từ Tôn Vô Cực đă đến. Bần Đạo ban ơn chung chư hiền đệ hiền muội, thăng.

VỮNG LẬP TRƯỜNG CHÁNH TÂM HÀNH ĐẠO

* * *

      VÔ-CỰC TỪ-TÔN DIÊU-TR̀ KIM-MẪU, Mẹ mừng các con.

Thi:

Gác giá xe loan đến cơi trần,

Để lời dạy dỗ hỡi nguyên nhân,

Đời bao nhiêu khổ nên hành đạo,

MẸ DIÊU-TR̀ sớm đỡ nâng.

      Hôm nay Mẹ đến trần gian với các con trong kỳ tam cá nguyệt là v́ Mẹ nh́n thấy biết bao nhiêu cảnh khổ diễn ra, những chơn linh đă v́ thế sự đảo điên thành lạc hậu, nên Mẹ rất đau ḷng. Nhân các con đến trước đàn đông đủ, Mẹ giáng để cùng con một vài lời khuyên dạy. Mẹ miễn lễ, các con an tọa và tịnh tâm ư thức lời Mẹ phân đây:

      Con ôi! Đạo lư tối đại, có lẽ các con rất ngạc nhiên trong thời kỳ hỗn loạn mà các con hành đạo lại phải nhập thế. Lẽ th́ các con được yên thân tu tŕ, sớm kinh chiều kệ, độc thiện cầu an, quản chi vinh nhục bại thành, th́ đâu mến công danh phú quí, mới gọi rằng tu.

      Nhưng con xét kỹ lại mà xem, nếu con thử đóng ngay một vai tṛ ấy trong cảnh nầy, rồi con sẽ thấy những ǵ đến với các con.

      Con ôi! Ḱa Phật giáo trùng hưng từ mấy ngàn năm khai Đạo, đến nay cũng không khỏi được kiếp nạn chúng sanh, mà mục đích tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là trùng hưng Tam Giáo Đạo. Hiện cảnh như thế, hỏi các con có đau ḷng chăng?

      Cùng nhân loại, cùng con cái của Mẹ, cùng thủ túc đệ huynh th́ mỗi khi động một chút vết thương ở một ngón tay hay một ngón chân, cũng làm cho đau đớn toàn thân và tâm linh xúc động. V́ thế nên vấn đề nhập thế hành đạo của các con phải thực hiện trong lúc nầy.

      Nhưng trước khi con đảm nhiệm và hiến thân hành đạo, hay con v́ sự thiết tha thống khổ mà chia sớt góp công, th́ cũng phải trước tu tập cho được hoàn toàn một vi nhân đạo hạnh, th́ con đường hành đạo nhập thế mới mong đoạt được đến kết quả.

      Con ôi! Đời là cơi tạm, vật chất như bọt nước đầu gành. Con đến để rồi đi, vật chất chợt tan chợt tụ. Con đừng mang những ǵ oan khiên nghiệp chướng trở lại cảnh Thiên Đường mà phải bị luật điều trừng phạt.

      Từ đây, Mẹ dạy các con, tất cả Cơ Quan phải cố gắng thành tâm thiện niệm và chú trọng đến lời nguyện của ḿnh trong mọi hoàn cảnh. Các con đừng nên thắc mắc về hệ thống, nguyên tắc, qui luật rồi trễ nải th́ giờ. Đó là những lợi khí của tà thần thừa cơ các con sơ hở mà xâm chiếm, làm cho tan tành huynh đệ, thất bại công phu. Chừng ấy Mẹ chẳng biết làm sao.

      C̣n các con ở các Ṭa Thánh, Hội Thánh, nên ǵn giữ hoằng khai đạo pháp nơi địa phương ḿnh cho lan rộng, cho mở mang thêm, đúng theo chánh pháp Đại Đạo, và các con sẽ là đại diện cho Cơ Quan để tiếp xúc liên lạc trong các cơ cấu hành đạo được lưu thông, rồi các con sẽ gặp nhau trên phương diện giáo lyù, chớ không xa đâu con à. Đó là căn bản của sự quy nguyên thống nhứt Đại Đạo.

      Mẹ nhắc lại lời CHÍ-TÔN đă nói: "Thầy và chư Tiên Phật không bao giờ đến hay chứng minh cho những sự chia rẽ của các con", th́ nếu các con cứ ở non Tần trông núi Sở, thấy ánh sáng bên ngoài vội tắt sinh lực của ḿnh, thiệt là khờ khạo lắm ru!

      Hỡi các con! Một ngày kia, Đạo Giáo hoằng dương khắp hoàn cầu vũ trụ, chẳng lẽ từ đây đến các nước, các con lại phải kiêm nhiệm một chức vụ trong đôi ba nơi hay sao? Mẹ giải rơ cho con hiểu để hầu t́m ra đường chánh đạo mà hành đạo.

      Con ôi! Tà chánh khó biện phân là bởi con đi sai đường lạc lối, nên mới bị rủ ren. Nếu con cứ giữ vững tinh thần trong cương vị chánh pháp Đại Đạo, th́ dầu kẻ Bắc Hải, người Nam San cũng có thể gặp nhau trong chỗ hợp đồng nhứt bổn.

      Từ nay trở đi, các con nhớ lời Mẹ dạy hôm nay mà làm câu tâm kinh hằng bữa, để đi đến chỗ quy nguyên thống nhứt, kịp thời ứng phó với mọi hoàn cảnh điêu linh sắp đến.

      Các con đừng tưởng đâu đâu chẳng có Thiêng Liêng. Thiêng Liêng đều đến với tất cả nhơn sanh, tất cả Ṭa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh, cá nhân; chỉ các con không chịu tiếp đón Thiêng Liêng bằng chí thành tâm đạo, mà đem bức rào ngoại vọng để ngăn đón, rồi con thất bại lại than van.

      Dầu Thiêng Liêng có hết sức hộ tŕ cũng không tránh được uất khí phiền năo của các con đưa đến. Các con sa đọa, Mẹ khó ngồi an. Vũ trụ hoàn cầu luân chuyển, tam nguơn phục thỉ, tất nhiên các con càng chủ định hơn nữa mới được.

      Mẹ dạy đă nhiều, th́ giờ sắp hết, các con c̣n phải đem Thánh giáo học tập.

Thi bài:

     Thương con tạm để mấy lời,

Cho ḷng con bớt nỗi đời chua cay.

     Bút linh diễn tả đêm dài,

Hỡi con ghi nhớ ngày ngày đừng quên.

     Mở ḷng thức tỉnh là nên,

T́m đường chánh đạo mới bền công phu.

     Con tu phải rán mà tu,

Cho con và cũng đem bù chúng sanh.

     Đạo cơ khi đă lập thành,

Hóa hoằng chánh pháp năm nhành đơm hoa.

     Ḱa con bóng nguyệt tà tà,

Diêu Cung trở gót Mẹ già đợi trông.

     Trông con nơi chốn trần hồng,

Minh tâm định tánh thoát ṿng trần la.

      Mẹ ban ơn lành tất cả các con nam nữ đồng vui vẻ mà hành đạo, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh