Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

6.- THIÊN LƯ ĐÀN

Tuất thời mùng 10 tháng 04 Ất Tỵ (10-5-1965)

      Bạch Phụng Đồng Tử, Tệ Đệ chào chư Thiên phong Chức Sắc lưỡng đài, mừng chư hiền huynh, hiền tỷ trung đàn.

      Hôm nay, có TỔNG LƯ HƯNG-ĐẠO lâm đàn, Tệ đệ xin chào tạm biệt, kiếu.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Khí phách ngh́n xưa vẫn sống c̣n,

Nay về nh́n lại dăy sông non,

Đạo mầu tô điểm Trời Nam Việt,

Cho giống Lạc Hồng khắp cháu con.

      Bản Thánh chào chư Thiên sắc lưỡng đài. Bản Thánh mời đàn trung an tọa.

      Chư chức sắc hướng đạo: Sự thế ngày nay chẳng những chỉ xă hội mà đến Giáo hội cũng cùng chung một trạng huống tinh thần vô cùng bi đát. Điều kinh cụ hăi hùng ngày nay, không phải v́ chiến tranh khốc liệt, không phải thiên vạn binh hùng, không phải v́ quỉ ma ống dậy, bày vẽ lắm tṛ, làm cho lu mờ chánh pháp, mà chính là ở sự sụp đổ tinh thần. Sự sụp đổ tinh thần ấy là điều tai hại căn bản.

      Các hiền thử nghĩ: Khi muốn phục hưng một quốc gia, điều trước hết phải có dân chí, dân khí, dân tâm. Nếu dân chí đă nhụt, dân khí đă suy, dân tâm ly tán, hạng sĩ phu triều đại th́ tranh nhau chút lợi danh cho riêng ḿnh, c̣n quần chúng khắp nơi như đàn chiên không người chăn giữ. Trước t́nh trạng đó làm sao phục hưng Đại Đạo!

      Hôm nay Bản Thánh rất buồn. Buồn cho sứ mạng trọng đại của Đại Đạo. Phục hưng tinh thần truyền thống cổ truyền của dân tộc dính liền với sự phục hưng văn minh nhân loại, để xây dựng một nguơn hội thái b́nh vĩnh cửu cho muôn người, tạo lập một Thiên Đàng Cực Lạc tại thế... Sứ mạng đó ai đảm trách !

      Hỡi chư chức sắc hướng đạo! Đọc lại sử nhà Trần, từ bao ảm đạm thê lương, bỗng trở nên bao hùng tráng mănh liệt. Phải chăng nhờ biết tạo cái thế nhơn ḥa đoàn kết, qui tụ được nhân tâm, tác động được dân khí để mở màn cho công cuộc phục hưng. Ngày nay muốn tạo được cái thế nhơn ḥa đoàn kết ấy, th́ người lớn phải tỏ ra đức độ, phải chịu hy sinh. Hy sinh cái ư kiến tư hữu của ḿnh cũng là điều quan trọng không kém sự hy sinh tính mệnh. Hy sinh v́ sự sống c̣n của kẻ dưới, hy sinh v́ mọi người, hy sinh v́ chính nghĩa cao cả như sự bảo tồn xương minh chơn truyền Đạo pháp chẳng hạn. Bậc hướng đạo phải đạt được cái lư ấy, phải bác kiến quảng văn, phải ôn cố tri tân, phải thường xuyên khắc kỷ phục lễ, phải rèn luyện thân tâm, để nêu gương sáng cho mọi người, phải nung nấu ḷng tin tưởng cho mọi người, bởi ḷng tin là sức mạnh vô biên. Mất ḷng tin khác nào một đạo binh mất người tướng súy vậy.

Thi:

Vững một niềm tin tạo thế thời,

Bao nhiêu sự nghiệp bấy nhiêu đời,

Trung Châu viết đặng trang thanh sử,

Nam Bắc sum vầy sẽ hẹn nơi.

Thi bài:

       Hỡi hướng đạo Cao Đài có biết,

       Hỡi nhân sinh đất Việt có hay,

              Bao nhiêu trạng thái sắp bày,

Điêu linh thế sự, đọa đầy thế nhân.

       Chừ ai gánh nặng phần trọng trách,

       Chừ ai toan kế hoạch cứu nguy,

              Ai đâu hướng đạo Tam-Kỳ,

Ai thương nhân loại, ai v́ nước non!

       Đặt nhiệm vụ sống c̣n một kiếp,

       Góp tinh thần khí tiết ngh́n xưa,

              Dân tâm, dân khí có thừa,

Chí dân xây đắp cho vừa ḷng dân.

       Hiệp lư đạo bất phân bất biến,

       Nhơn tâm ḥa cục diện tương lai,

              Xương minh chánh pháp Cao Đài,

Bảo tồn hạnh phúc trong ngoài lân bang.

       Người lănh đạo tâm can thiết thạch,

       Phận tín đồ trọng trách khư khư,

              Bao nhiêu gian khổ chớ từ,

Quanh co thế lộ thiệt hư máy Trời.

       So công nghiệp thế thời phải thế,

       Gẩm cơ đồ dâu bể bể dâu,

              Trời Nam gây dựng Đạo mầu,

Phục hoàn chánh pháp năm châu đồng hành.

Thi:

Đă đặt đời ḿnh trước chúng sanh,

Thỉ chung lèo lái rán lo hành,

Đường quanh nẻo tắt cùng gai góc,

Mạnh dạn tô bồi quyển sử xanh.

 

      Vậy chư Thiên chức hăy thành tâm tiếp điển, có GIÁO TÔNG lâm đàn, Bản Thánh dành mọi sự cảm t́nh v́ dân tộc tính. Chào chung chư Thiên sắc, xin kiếu.

      (Tiếp điển:)

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO LƯ-THÁI-BẠCH, Bần Đạo chào chư Thiên sắc lưỡng đài, chào chư hiền đệ hiền muội.

      Thời gian qua, trước bao thảm trạng hăi hùng, mà toàn Đạo vẫn giữ một niềm tin, nhứt là tinh thần thuần chơn tôn giáo để chịu đựng, để thắng mọi nghịch cảnh, như lời Tổng Lư Hưng Đạo vừa đề cập... Dầu vậy, Bần Đạo khuyên chư hiền cần phải nỗ lực hơn nữa, phải vững ḷng tin hơn nữa, v́ nghịch cảnh c̣n nhiều. Miễn lễ, trung đàn an tọa.

      Hỡi chư chức sắc hướng đạo! Bần Đạo rất cảm thông những nỗi hy sinh khổ cực, những công nghiệp gầy dựng của chư hiền, nhứt là năm qua, nhưng Bần Đạo cần phê phán tinh thần lănh đạo lại có phần sút kém. Đă đành v́ thiếu người nhưng điều thiếu sót cần kiểm điểm. Có phải chăng v́ tổ chức không phân minh ? Chấp quyền pháp không nghiêm chỉnh, hoặc quá câu nệ ở chi tiết quyền pháp, không linh động sắp xếp, để sinh ra ư kiến bất đồng. Nếu bất đồng tất hành đạo bất nhứt, rồi lần đến tiêu cực cầu an, mà chính tiêu cực cầu an là bệnh căn suy đồi của mọi tổ chức vậy.

      Ngày nay sự thế bên ngoài ngày càng quyết liệt, khác nào một mùa Đông vũ băo, cảnh vật điêu tàn thê lương, đương oằn oại vươn ḿnh đón chờ một mùa Xuân, dầu chỉ là một mùa Xuân đoản kỳ giả tạo, th́ dấu hiệu cơ Đạo cũng sắp bước vào khoảng đường nhiều thử thách cam go, mà người lănh đạo tinh thần lại càng vô cùng quan trọng.

      Hỡi chư chức sắc hướng đạo ! Tam quân khả đoạt súy, thất phu bất khả đoạt chí. Nếu muốn đặt niềm tin ở tín đồ, th́ trước phải có niềm tin ở từ hướng đạo. Muốn thi hành quyền pháp ở Thánh Thất, th́ trước phải có quyền pháp ở Hội Thánh tượng trưng. Như vậy, sự chỉnh đốn Hội Thánh tức là chỉnh đốn cho toàn Đạo vậy.

Thi:

Quyền pháp nghiêm minh độ khách trần,

Trở về nẻo chánh hưởng Thiên ân,

Gắng công sử Đạo danh bia tạc,

Ngh́n kiếp muôn thu vị Thánh Thần.

 

      Chư hiền đệ, chư chức sắc hướng đạo thành tâm tiếp điển Đức ĐÔNG PHƯƠNG lâm đàn, Bần Đạo thăng.

      (Tiếp điển:)

      ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN, Bần Đạo chào chư chức sắc lưỡng đài, chào đệ muội lưỡng ban. Bần Đạo đến giờ nầy để dạy về việc khai khiếu Đồng Loan nơi Trung Hưng Hội Thánh. Miễn lễ an tọa nghe dạy:

      Hiệp Thiên Đài là cơ quan tối đại để thông công giữa Thánh và phàm, giữa Thượng Đế và vạn linh, nên chi đồng loan cần phải chọn những người chơn tu thánh khiết, đức độ tài ba mà lại là thông dịch giả cho Thiêng Liêng. Chư hiền hẳn đă lưu ư nhiều về điều đó.

      Bần-Đạo rất buồn, giữa thời ly loạn, Đạo pháp phân vân, chơn lư và tà thần vẫn không được nhơn sanh xác nhận, mà nhơn sanh chỉ trông nhờ ở thần cơ diệu bút, ở đồng loan. Nhưng than ôi! Đồng-tử là một cơ quan kiến nghiệp cho Đại Đạo, mà cũng là một tai hại làm cho tiêu trầm tan tác cơ Đạo. Vậy có phải chăng đây là bài học để người hướng đạo hành đạo được hiểu trong hiện tại... Muốn trị bá th́ phải dùng vương, muốn trị loạn th́ phải dùng thượng Tín, Thành, Lễ, Nghĩa. Nếu dùng bá trị bá, dùng loạn trị loạn th́ bá nọ chồng lên bá kia, loạn kia cuồng lên loạn nọ, th́ thiên hạ đại nguy.

      Ngày nay thế sự như cờ túng nước, mà thiên hạ vẫn tranh nhau giành lấy con cờ, nhưng không biết tạo cái thế. Nếu không tạo thế th́ làm sao biết sử dụng con cờ. Cái thế ấy là xương minh chánh Đạo vậy! Người lănh đạo cần nên lưu ư điều nầy.

      Bần Đạo ban ơn chung chư chức sắc lưỡng đài chư đệ muội, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh