Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

3.- NGỌC MINH ĐÀI

Tuất thời Mùng 3 tháng 3 Ất Tỵ (05-4-1965)

Thi:

THÀNH ḷng tầm lối thoát mê tân,

HOÀNG vũ điêu linh khắp phú bần,

BỔN mạt nếu không ǵn chín chắn,

CẢNH trần lạc nẻo khó yên thân.

      THÀNH-HOÀNG BỔN-CẢNH, Ta chào chư Thiên mạng lưỡng đài, chào chư liệt vị nam nữ. Bổn Thần được lịnh báo đàn, vậy chư vị thành tâm nghinh tiếp Đức Lê Đại Tiên, Bổn Thần xin xuất ngoại ứng hầu.

(Tiếp điển:)

Thi:

dân chen chúc cảnh lầm than,

VĂN sĩ tài nhân khéo ngỡ ngàng,

DUYỆT lại sổ đời trong quá khứ,

Lửa Thiên chưa dịu chí ngang tàng.

Hồng trần lặn hụp ṿng tai ách,

ĐẠI Đạo hoằng dương cứu khổ nàn,

TIÊN tục phải đâu xa vạn dặm,

Giáng cơ gởi gấm tấc can tràng.

      Lăo chào mừng chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội lưỡng ban. Lăo lấy làm vui mà thấy được nhiều nguyên căn hiện diện đàn tiền. Vậy Lăo xin mời chư đệ muội an tọa đẳng đẳng.

      Đời đă đến hồi hỗn độn, Đạo phải lúc chinh nghiêng. Thế nên, biết mà không hành là thừa; hành mà không đúng là phá hoại. Người giữ đạo không hành là không đạo, hành đạo không hiểu đạo là hại đạo. V́ vậy mục đích của Lăo đến đây là đem chánh pháp Đại-Đạo cùng chương tŕnh hành sự ban bố cho nơi nầy, cũng là một thí điểm trong giai đoạn mới để địa phương được nhuần gội hồng ân của Thượng Phụ, chung tay lập công quả buổi Hạ Nguơn.

Thi:

Muốn đem máy Tạo để phô bày,

Ngặt nỗi người trần măi đắm say,

Mượn ngọn linh cơ xin nhắc nhở,

Thấy chăng hiện tại với tương lai.

Thi bài:

       Hiện tại thấy những ǵ đau khổ,

       Tương lai nào có chỗ yên thân,

              Bởi không qui hợp tinh thần,

Bởi không xây dựng nhân thân, nhân quần.

       Bầu vũ trụ có dân có nước,

       Chẳng riêng ḿnh hưởng phước hưởng duyên,

              Khéo khôn ǵn giữ mối giềng,

Đến ngày Đại-Đạo qui nguyên vững vàng.

       Chí học Đạo hèn sang há nệ,

       Quyết tu thân khó dễ bao nài,

              Nh́n xem hiện tại tương lai,

Trải thân trần cấu tạo ngày Thuấn Nghiêu.

       Lăo ghi để ít nhiều tâm huyết,

       Kiếp sống c̣n ai biết chăng ai,

              Tối tân khí cụ khoe tài,

Vật vô tri giẫm h́nh hài hữu tri.

       Kẻ tham vọng bù ch́ đă đáng,

       Người thiện lương khổ nạn thương ôi!

              Bao nhiêu cá, một miếng mồi,

Sông dài, biển rộng, lần hồi cân phân.

       Dụng lư đạo xây lần Đại-Đạo,

       Đem tài nhân mà tạo nghĩa nhân,

              Từ vật chất đến tinh thần,

Từ đời tới Đạo góp phần liên quan.

       Ban Cai Quản nhờ hàng thiện chí,

       Biết làm người tri bỉ tri nhân,

              Một trong dân tộc tinh thần,

Đừng quên nhiệm vụ đỡ đần gọi kêu.

       Ban Lễ nhạc sớm chiều luyện tập,

       Cho thành h́nh hầu lập quả công,

              Ḥa trên thuận dưới một ḷng,

Tinh thần lễ nhạc phải thông mà hành.

      Lễ Viện th́ có Ban Phổ Huấn: Ban nầy có trọng trách mà cũng là ṇng cốt đào luyện những mầm non tương lai của Đại Đạo. Mỗi tháng ít nhứt cũng phải có bốn ngày để cho những trẻ từ 5 đến 12 tuổi cùng hàng tuổi từ 12 sắp lên. Buổi sáng dành cho hạng tuổi lớn, buổi chiều dành cho hạng tuổi nhỏ đến để học chữ, học niệm danh các Đấng Thiêng Liêng, học Kinh Nhựt Tụng tứ thời, học tôn chỉ Đại Đạo, v.v…

      C̣n hạng lớn hơn nữa, nói chung là toàn thể tín đồ, hoặc nhơn sanh chưa nhập môn cầu đạo, mỗi tháng 2 ngày sóc vọng, sau những buổi lễ nghi cúng bái, được nghe một thời thuyết giáo lư đạo.

Thi bài:

       Cơ tiến hóa tre tàn măng mọc,

       Cuộc chuyển luân dân tộc nước non,

              Giống lành quả tốt trái ngon,

Cây cam há trổ bồ ḥn được ư?

       Hai lăm triệu kể từ đây đó,

       Một mảnh h́nh mấy ngơ phân ly,

              Gây cho hậu quả những ǵ?

Văn minh khoa học có chi bảo tồn.

       Dân tiến bộ ngoài hàng cương kỷ,

       Nước văn minh chánh trị vô thần,

              Khổ cho quan, tủi cho dân,

Cơ đồ một gánh tiền nhân ngỡ ngàng.

       Thiếu niên ấy tạo đoan xă hội,

       Thiếu nhi là muôn đội binh hùng,

              Đất lành gieo giống túc sung,

Chẳng hoài công của kẻ vun người trồng.

       Dạy con trẻ giống ḍng đạo đức,

       D́u con qua khỏi vực mê đồ,

              Hằng ngày tập tiếng Nam Mô,

C̣n đâu học thói hồ đồ nghinh ngang.

       Thanh thiếu niên tinh thần Việt Quốc,

       Bốn ngàn năm mảnh đất Giao Châu,

              Cùng chung vũ trụ hoàn cầu,

H́nh hài un đúc trong bầu thiên nhiên.

       Khôn với dại không riêng ḍng giống,

       Thánh hay Hiền chớ mộng Đông Tây,

              Non sông ta đắp, ta xây,

Ta Hiền, ta Thánh, tớ thầy cũng ta.

       Đem đạo đức dung ḥa nhiệt huyết,

       Đem nghĩa nhân buộc xiết t́nh thân,

              Nầy Lê Lợi, nầy Triệu, Trưng,

Anh linh Tổ quốc mới ngần ấy sao!!!

       Rằng nhược tiểu Trời cao nâng đỡ,

       Giống Tiên Rồng tạm bợ chi ai,

              Vinh sang lớp áo bên ngoài,

Phanh phui gang tấc h́nh hài cho cam.

       Buồn mà nói, nói làm chi đó,

       Buồn mà than, than có ai nghe,

              Nhắn ai, ai nhớ lời thề,

Xây đời đạo đức chớ hề nản công.

       Đă không phải chim lồng cá chậu,

       Th́ thôi đừng tranh đấu phanh phui,

              Khôn ngoan rồi dại mấy hồi,

Tay ḿnh ḿnh chặt ra người phế nhân.

      Ban Bảo Trợ: H́nh thức Ban Bảo Trợ ở một đơn vị Thánh Thất, Thánh Tịnh, th́ hăy dựa vào một tiêu chuẩn đơn giản như sau:

      Khi đă có bản thông qui nam phụ lăo ấu tín đồ rồi, mỗi nhà hoặc mỗi người đều tự nguyện mỗi tháng dành một đồng bạc gọi tạm là đồng bạc bảo trợ. Khi trong vùng lân cận hữu sự th́ lấy đó mà bảo trợ lẫn nhau.

Thi bài:

       Ấy bảo trợ tạo điều thông cảm,

       Chia sớt nhau lúc thảm, khi vui,

              Quan hôn tang tế những hồi,

Tùy gia dư hữu đắp bồi cho nhau.

       Từ địa phương việc nào nhỏ nhặt,

       Đến bốn phương chùa thất lớn lao,

              Không phân chi phái sắc màu,

Tinh thần bảo trợ nêu cao Đạo Trời.

 

      Ban Liên Giao: Ban nầy có nhiệm vụ liên giao ḥa ái với các nơi, từ phạm vi Thánh Thất, Thánh Tịnh đến Đ́nh, Miếu, Chùa Chiền, Am Tự, làm gạch nối liền giữa Đại Đạo cùng Tam Giáo Đạo, mở rộng t́nh thương tuyệt đối, giao hảo tương trợ.

Thi bài:

       Không nhứt thiết một hồi làm được,

       Phải ḍ lần từng bước liên giao,

              Không phân tôn giáo, phái nào,

Tinh thần liên hiệp đổi trao học hành.

       Giáo lư Đạo đành rành có sẵn,

       Đem ra hành thẳng thắn tùy cơ,

              Thời kỳ chẳng đợi chẳng chờ,

Phải nên thận trọng, hẫng hờ không nên.

Thi:

Nhiệm vụ tới đây Lăo đă rồi,

Khuyên chung đệ muội Đạo trau giồi,

Phước ân có đủ, huyền linh hộ,

Từ giă ban ân Lăo phản hồi.

Thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh